Home
  Lichtvensters
  Praktijk Light in Action
  Activiteiten 2019
  Agenda
  Contact
  Links
•   Lichtvenster nr. 7-2019
  08-08, de krachtigste dag, de machtige Poort… door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 6 - 2019
  De Weegschaal en de Hondsdagen, door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 5 -2019
  Golven Fotonen en Plasma, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenester nr. 4 - 2019
  Lente-equinox, 3.3.3. poort, Volle (bloed) Maan en 10 dagen geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 3 - 2019
  maart 2019, wat een maand, wat een energie, wat een Licht, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 2 - 2019
  Volop mogelijkheden tot groei in een 10 dagen lang geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 1 - 2019
  In duizenden jaren niet zo´n jaar als 2019. door AnneJelena Shanta
 
 

 

De Poort van Volle Maan van 4 november

Door AnneJelena

We bevinden ons midden in de 5 dagen durende Poort van de Volle maan van 4 november 2017. Vandaag, vrijdag 3 november, letterlijk aan de vooravond. Het is een Poort die zich verbindt met de Poort van 11-11 en ligt daarmee midden in de periode van de 3 grote poorten 10/10, 11/11, 12,12.
Drie Poorten die de energie laten doorstromen, om onze nieuwe hogere voornemens neer te zetten voor ons Nieuwe Leven op de Nieuwe Aarde. De Poort van 10/10 heeft er alles aan gedaan om een heel nieuw verlangen in ons te doen ontwaken vanuit onze diepste diepten.
Een diep verlangen naar verandering, volledige verandering,  niet alleen voor ons zelf maar voor de hele wereld. Voor planeet Aarde en al het leven dat op haar leeft en voor het hele universum.

En je ziet dan ook meer en meer compassie tussen de mensen onderling ontstaan, met daarnaast tegelijkertijd een meer loslaten van elkaar omdat de energieën niet meer matchen.
Je kunt de nieuwe energieën voelen, je daaraan in verticale uitlijning overgeven en deze in jezelf door laten stromen om  vernieuwing van je lichamen te laten plaatsvinden, of je kunt op je oude, robotaire  gewoontepad door blijven wandelen en alle ziele/signalen tot verandering  negeren, simpelweg omdat je het te druk hebt met alle hersenspoelende invloeden, vanuit de horizontale omgeving. 
Er bestaat een vrije wil, dus iedereen is vrij om zijn of haar eigen pad te volgen.

We zijn allemaal met elkaar, niemand uitgezonderd, in deze tijdsperiode geboren,  om de nieuwe, kosmische energieën hier op de planeet te verankeren en te gronden en de Aarde uit haar meest duistere isolement te halen,  die nu al zo’n 26.000 jaar voortduurt.
Al 26.000 jaar hebben we deze *bol in isolatie* niet kunnen verlaten om naar onze oorspronkelijke Lichtgebieden te kunnen terugreizen, omdat we iedere keer weer door de duistere krachten zijn afgevangen om weer in een nieuwe incarnatie te worden gezet.

Daarom hebben Vader/Moeder God een tijdje terug ook zelf ingegrepen, omdat de mens geen schijn van kans meer had om uit deze duistere ketenen los te kunnen breken.
Hoe chaotisch alles op dit moment misschien ook lijkt, de ketenen met de schaduwkrachten zullen worden verbroken.
In de hogere gebieden is dit al een feit, we hoeven het alleen nog maar hier in de stof te verankeren.

We krijgen Lichtgolf na Lichtgolf over ons heen uitgegoten, vol van bewustzijnsverhogende- en bevrijdende Lichtpartikeltjes en Fotonen, waarmee we onszelf vanuit die duistere narcose kunnen bevrijden.
Het diepe verlangen naar onze oorspronkelijke Bron van Liefde/Licht leeft in zo goed als iedere mens.

En ja natuurlijk bestaat er ook een groep mensen die het allemaal prima vindt zoals het er hier aan toe gaat en die er lekker mee door blijven gaan, om alles wat ons aan overvloed en schoonheid geschonken is, teneinde onze levenservaringen in de stof te kunnen opdoen, te plunderen, te vervuilen en in eigen zak blijft steken.
Zonder daarin te beseffen dat ze de Kosmische Wet van Een,  iedere seconde, van iedere minuut, van ieder uur, van iedere dag, schenden. Af en toe, percentueel gezien, en graag en plein public, een kleine fooi van hun enorme rijkdom gevend, als een druppel op een zéér gloeiende plaat, teneinde het eigen geweten weer te sussen en met het eigen ego weer door een deur te kunnen.

Een druppeltje gevolgbestrijding zonder de werkelijke oorzaken aan te pakken, zoals dat met zo goed als alle liefdadigheid het geval is.

Maar gelukkig groeit het menselijke bewustzijn nu zo uit, dat er de innerlijke behoefte begint te  ontstaan om naar de oorsprong van de moeilijkheden te gaan kijken en niet meer alleen bezig te zijn met gevolgbestrijding.

Daarom zullen er heel andere mensen als initiatiefnemers en leiders op gaan staan om de problemen in de wereld te lijf te gaan, vanuit een heel ander bewustzijn, het vier- en vijf dimensionale bewustzijn.
Vaak volledig onbekende mensen, omdat zij zich in alle stilte en afzondering hierop hebben voorbereid in een herinneren van het doel van hun incarnatie.


Het driedimensionale bewustzijn is hier niet meer toe in staat.
Daarom gaat ook alles fout in de wereld en is alles wat goed of beter lijkt te gaan, slechts een povere schaduwafspiegeling, een armetierige herhaling van het verleden, wat uiteindelijk toch weer tot het bekende verval zal leiden.

Maar er zijn nog steeds mensen die deze leerschool nog moeten doorlopen, omdat zij dat nog nodig hebben om te groeien en die gelegenheid moet hun dan ook gelaten worden.
Daarom krijgen we ook verschillende groeperingen op deze wereld, groepringen die vanuit hun persoonlijke  evolutie bij elkaar horen en elkaar zullen vinden. 
Die vrijheid moet aan eenieder worden gegund, maar je hoeft jezelf er niet door te laten binden of tegenhouden.

De toekomst kan dan ook wel eens meer energetisch met elkaar verbonden groepen laten zien, dan familiair gebonden groepen. Voel je daar niet schuldig over, want 26.000 jaar incarneren in gevangenschap van de schaduwkrachten,  betekent ook dat je ziel meerdere malen in families geboren heeft moeten worden waarin deze helemaal niet thuis hoorde, simpelweg omdat de schaduwkrachten de ziele/banden wilden verbreken om ons te verzwakken.

Kijk wat ze nu doen.
Kinderen zo vroeg mogelijk naar de crèche om zo jong mogelijk gehersenspoeld te worden met hun leer, verplichte vaccinaties met stoffen die onze verbinding met de Bron verstoren, en verplicht onderwijs.
Is het kind een dag niet op school zonder een voor hen geldige reden, wordt dat beboet.
het kan de ouders zelfs tot in gevangenschap brengen. .
Hoezo democratie???? Hoezo vrijheid????
In Amerika zitten de eerste ouders al in de gevangenis omdat ze hun kinderen niet willen laten vaccineren.   En waarvoor?
Er wordt gezegd dat ze in geval van niet gevaccineerd te zijn een gevaar vormen voor de gezondheid van de kinderen om hen heen.
Maar hoe kan dat? die zijn toch gevaccineerd en daarmee zogenaamd immuun voor de ziekte???? Spreken ze daarmee de werkzaamheid van hun eigen vaccinaties niet tegen?

Meer een geval van onderdrukking lijkt me… van het ontnemen van de persoonlijke vrijheid en een kunstmatig verbreken met de wijsheid van onze Bron, want het is de Pijnappelklier die onder dit alles het meeste te leiden heeft, en die moet de innerlijke boodschappen vanuit de Bron opvangen, vertalen en aan  ons doorgeven.

Diezelfde verstorende functie op onze belangrijke contactorganen hebben ook de inhoudsstoffen van de volop uitgevlogen chemtrails, de round-up bestrijdingsmiddelen, en de fluoride in onze tandpasta’s en ons leidingwater.
Laten we daarbij vooral ook niet de giftige stoffen vergeten die volop in onze chemisch/farmaceutische medicijnen zitten en alle kleur-, geur-, en smaakstoffen en conserveringsmiddelen in onze voeding.Als we dit bij elkaar optellen, kunnen we dan niet heel eenvoudig stellen dat we hiermee allemaal  langzaam maar zeker worden uitgemoord?
Wat een naar idee hè?

Maar wordt dit gegeven niet bekrachtigd door te beschouwen hoe heel veel mensen uit de onderklasse van de maatschappij en heel veel ouderen zo zijn gekort in hun inkomsten, dat zij afhankelijk zijn geworden van de lege, en ziekmakende voedingsmiddelen vanuit  voedselbanken en de meest laag geprijsde en lege artikelen in de supermarkten. 

Wie heeft er baat bij als ze ziek worden?
U raadt het al de farmaceutische industrie.
Hoppakee nog wat meer chemische troep erin gegoten, nog meer ziekte en de kringloop is rond.
De zorgkosten en daarmee de verzekeringen springen de band uit en worden sky high en waar gaat het geld dan weer naartoe? U raadt het al……. hoef ik niet meer te zeggen.

En waaruit bestaat de oplossing vanuit de oorzaak bezien en niet alleen als gevolgbestrijding?
Iedere mens een volwaardig inkomen om gezond, goed en hygiënisch gehuisvest te zijn en volwaardige voeding te kunnen aanschaffen, vrij onderwijs te kunnen volgen en een goede gezondheidszorg naar eigen keuze te kunnen ganieten.
Weg met de chemtrails, de fluoride in het leidingwater, weg met de vervuilende industrie en energie, vrijgave van de vrije en schone energie voor onze huizen en vervoersmiddelen, die allang bestaat, maar die voor ons wordt achtergehouden.
Hoe kunnen anders alle raketten, ruimtestations en satellieten zo lang blijven bestaan en heen en weer gaan. Zij hebben geen idiote, grote zonnepanelen op zich geplakt zoals wij dat op onze huizen hebben en ook geen grote windmolens aan hun staart. Dat geheim van de smid zit verborgen in héél kleine ruimtes, en op die wetenschap en op dat bezit hebben wij recht vanuit ons geboorterecht.

De energie van de Poorten 10/10, 11/11 en 12/12 zijn bedoeld om ons te initiëren voor wat betreft onze persoonlijke en collectieve plannen voor de toekomst. De energie van de 10/10 Poort was de initiatie hiertoe, de energie van de 11/11 Poort helpt bij de structurering ervan, en de energie van de 12/12 Poort helpt bij de activering ervan.


Laten wij, en dat is helaas nog steeds maar een kleine groep, deze energie gaan verankeren en gronden voor het collectief vanuit het innerlijk weten dat we in diepste wezen Één zijn. Dat werk in dienstbaarheid aan de planeet en de mensheid  geeft best wel wat lichamelijke en geestelijke klachten omdat we nog maar met zo weinigen zijn, die deze energie bewust kunnen opvangen en gronden. Maar er is volop hulp voor ons aanwezig van de Krachten van Licht.
Vraag daarom, want ook zij respecteren onze vrije wil en kunnen dus niets voor ons betekenen als we er niet zelf om vragen.

De nieuwe en nog sterker verhoogde energie stroomt de komende maand en ook de maand erna uit over iedereen.
Ben je erop afgesteld dan zul je het kunnen hanteren. Ben je er niet of nog onvoldoende op afgesteld dan zal het ongerief en ziekteverschijnselen gaan opleveren en ook zal de grens tussen genialiteit en waanzin flinterdun blijken te zijn.
We kunnen dus vreemde en ongemakkelijke zaken verwachten.

Laat je niet meetrekken in alle mogelijke drama, blijf in je compassievolle rust en Liefde/Licht als een betrouwbaar Lichtanker van hulp, vertrouwen en hoop. Gebruik de energie van de Poort van de Volle Maan van 4 november 2017. Droom en bouw je persoonlijke en collectieve wereld van straks. Een wereld van liefde, licht, welvaart, eenheid, overvloed, vrede, creativiteit en volkomen gezondheid.


In Love/Light and Light/Love

AnneJelena

Graag tot de volgende keer.....Shlama Alakhoom Amakh

  AnneJelena
unifying healer/teacher/coach en inspirator

 

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar telefoonnr. 0591-851871 

Praktijkadres: Aelderstraat 54C, 7854 RS te Aalden  

 ===============================

Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op Triodosbankrek. NL 53 TRIO 0338 4263 61,  onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.