Home
  Lichtvensters
  Praktijk Light in Action
  Activiteiten 2019
  Agenda
  Contact
  Links
•   Lichtvenster nr. 7-2019
  08-08, de krachtigste dag, de machtige Poort… door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 6 - 2019
  De Weegschaal en de Hondsdagen, door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 5 -2019
  Golven Fotonen en Plasma, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenester nr. 4 - 2019
  Lente-equinox, 3.3.3. poort, Volle (bloed) Maan en 10 dagen geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 3 - 2019
  maart 2019, wat een maand, wat een energie, wat een Licht, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 2 - 2019
  Volop mogelijkheden tot groei in een 10 dagen lang geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 1 - 2019
  In duizenden jaren niet zo´n jaar als 2019. door AnneJelena Shanta
 
 


De maand oktober, en het laatste kwartaal van 2017

door Jelina Light


Het is de dag van Volle Maan van donderdag 5 oktober 2017, een poort  waardoor volop de energie van moed en ondersteuning voor ons  binnenkomt, voor de snelle veranderingen die  nu al wereldwijd, maar in het bijzonder in het laatste kwartaal van 2017 nog sterker zullen gaan plaatsvinden.

De planeetstanden die zich dit laatste kwartaal van 2017 zullen voordoen konden onder de ivloed van Saturnus wel eens veel ziekte gaan oproepen en vervuilingen veroorzaken. Gelukkig doen zich tussentijds ook verzachtende planeet samenstanden voor, om daarop heling toe te passen.

Vanaf half oktober hebben we weer een tien dagen durende periode van geopende galactische poort en daaraan voorafgaand hebben we natuurlijk weer de 10/10 poort. Eigenlijk heeft het nauwelijks zin om nog geopende poorten weer te geven, want als het erop aankomt lijkt het wel of er voortdurend poorten geopend zijn.

Vanaf begin september hebben we magmastroom na magmastroom over ons heen ontladen gekregen om de geboorte van de IK BEN (ons Hogere Zelf) te ondersteunen en te begeleiden, waarnaast op 23 september er een extra energetische dimensie bijkwam om de nieuwe codes van onze lichamen op te laden met verhoogde octaven aan energie.
Vanaf de 27e september zijn we druk doende om ons fysiek aan te passen aan de druk van al deze schitterende, diamanten partikeltjes.

Chaos alom natuurlijk, want de druk van deze magmastromen voert ook energie toe aan alles wat nog niet van Licht en Liefde is, en versterkt dit maximaal om volledig aan het Licht te komen, zodat het alsnog tot in Liefde/Licht getransformeerd en getransmuteerd kan worden, zo men dat wil natuurlijk. Bij degenen daarentegen die zich al op deze tijd hebben voorbereid, versterken de magmastromen het *AL*omvattende Inzicht en de inwezenlijke Liefde, die interstellaire eenheid, deemoed, medegevoel en handelen in Liefde verlangt en in zich draagt.

In deze maand oktober gaan we een driejarige cyclus in, om de archetypische aspecten van de Galactische Humanoïden in onze weefsels uit te breiden. Daartoe is vanaf 27 september het elektro/magnetische veld bewerkt, waarop vanaf 5 oktober (en dat is het moment waarop ik dit Lichtvenster schrijf),  de elektrische stroom yang en de magnetische stroom Yin volop in ons geactiveerd zullen gaan worden.
Het zichtbare/fysieke zal zich dan met het niet zichtbare/het geestelijke versmelten. Is dit geen moment om gevierd te worden? Is dit geen heel bijzondere Volle Maan. Een Volle Maan die de Maan van de Oost wordt genoemd. Het verenigen van geest en stof kan vanaf nu onze oogst zijn. Dat roept een intens innerlijk gevoel van dankbaarheid op.

De versterkte en verhoogde energiedraaiingen in de energievelden zullen het vanaf nu veel eenvoudiger maken om contact te leggen met ons Hoger Zelf. Dit dankzij bepaalde invloeden in de werking van onze telomeren, de uiteinden van onze lineaire chromosomen.  We hebben er de afgelopen tijd als het ware een extra data pakket bij gekregen, dat inmiddels is ingevoerd in onze leefsystemen.


Daar was en wordt je moe van, kreeg en krijg je slaapproblemen door, doet je soms energetisch op tilt slaan, maakt je af en toe duizelig en wat verward, waarbij het geheugen het dan ook nog eens laat afweten. In plaats van je als opgeheven te ervaren, voel je, je dan juist een beetje dom.  Je bent er als het ware soms niet helemaal bij, een beetje out of the body zo dat heet.
Deze verschijnselen herken je vast wel…

Maar wat moeten we hier allemaal mee?
Lekker laten gebeuren.
Lekker meegaan in the flow en op de moeilijke momenten heel lief zijn voor jezelf en vooral voldoende frisse lucht, water, rust en ontspanning nemen.

Het is niet niks wat er gebeurt.
Met iedere ademteug, en dat zijn er zo’n 17.280 keer per dag, ademen we volop de vrouwelijke, magnetische, Yin energie in, die onze hemelse energie/octaven iedere minuut versterken en daarmee de intuïtie in onze energie organen.
We worden dus met de minuut gevoeliger voor allerlei indrukken, zowel dimensionaal als meerdimensionaal als interdimensionaal.
Dat wil wel even moe maken en bepaalde klachten oproepen.

Bij blokkades gaan deze energieën zich ophopen en pijn veroorzaken.
Dan is er werk aan de winkel voor een spiritueel/energetisch therapeut, tijd voor acupunctuur en acupressuur en veel bewegen.  De uiteindelijke uitkomst van al deze energie zal zijn, nadat de diamanten Lichtmatrix opnieuw zal zijn verhoogd, dat de stroom van de Liefde volledig wordt bevrijd, opdat wanneer de diamanten Lichtmatrix zich wederom verhoogd en zich via de zonnestralen van Helios (onze zon) met het hart centrum van de mensheid verbindt, het Christus Bewustzijn van de Avatar van Licht, de Scheppergod en – godin in ons, in meervuldigheid in de buitenwand van onze lichaamshologrammen kan vrijkomen.

Wij vangen dit prachtige Liefde/Licht op via het werktuig Lucht, (ademhaling) dat vervolgens het water programmeert. En bestaan wij, de planeet en alle overige leven op haar niet voornamelijk uit water?

In de juiste afstemming zijn betekent dus bewust en diep adem te halen,  veel te bewegen om het te vervoeren,  en bij dit alles vooral in Liefde, Licht, Harmonie, Balans, Mededogen, Respect, voor jezelf en alle leven te zijn.Op 21-12 2012 zijn we gered en behoed voor een diepe val tot in de tweede dimensie, tot in weer een laag dierlijk bestaan. Inmiddels hebben we in korte tijd de overstap tot in de vierde dimensie weten te maken en zijn we nu op naar de vijfde, terwijl een kleine groep al de zesde en hogere al heeft bereikt.

De maand oktober en de maanden daaropvolgend konden best wel eens een beetje buffelen worden voor de planeet en al haar bewoners, omdat er nog zoveel mensen moeten ontwaken. 
Maar vanaf eind september is toch de hemelse ondersteuning daarbij al heel goed voelbaar.

Door middel van groepsmeditaties, dus door bewust en gericht gebruik te maken van de kracht van hart en geest, hebben we grote orkanen weer weten af te buigen richting de zee (wat trouwens een natuurlijk gedrag is van orkanen, omdat ze een lucht- en waterzuiverende functie hebben, en dus van nature helemaal niet over land zullen trekken) en hebben we ze weer in kracht kunnen doen afnemen. Datzelfde kunnen we ook doen in het geval van aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.

Deze tijd en de toekomst vraagt een sterke samenwerking tussen mens en natuurkrachten. Kom ze daarom leren kennen.

Kom de nieuwe vorm van meditatie ook leren kennen.
De nieuwe vorm van meditatie  is heel eenvoudig omdat het helemaal geen techniek meer is en je leven wordt zoveel ruimer, grootser en interessanter als je weet hoe contact te maken met de grote kosmische wezens, de natuurdeva’s, de elementen en de elementalen, en samen met hen alles vanuit het verleden weer uit te zuiveren, te herstellen en te vernieuwen. Deze planeet weer tot een prachtige planeet te maken.

 


Kom leren ontdekken hoe je jezelf vrij kunt maken, los en vrij van de bestaande chaos door heel eenvoudig het verleden, het heden en de toekomst los te leren laten en alleen maar je diepste innerlijke wezen te Zijn, in het moment van NU.
Totale vrijheid, die je de mogelijkheid geeft alleen nog maar pure innerlijke wijsheid, Liefde, harmonie en balans te zijn.
Waardoor alle doelstellingen van je incarnatie op natuurlijke wijze tot een succes zullen worden en zijn, simpel weg omdat je weer leeft vanuit alomvattende, eeuwige, welvarende en overvloedige  energie van de Bron.

Hoe dit te kunnen bereiken, kan allemaal aangereikt worden in slechts een dagdeel, zowel individueel als in de groep.
Het is op dit moment in de tijd het belangrijkste om je aandacht aan te schenken, simpelweg omdat er geen andere toekomst meer bestaat dan degene die jij zelf denkt en voelt en daarmee tot uitdrukking brengt.
Hoe belangrijk is het dan niet, om te weten wie je bent, in contact te zijn met je diepste innerlijke Zijn.

Wil je bewust meewerken aan een nieuwe wereld en een nieuwe tijd, puur voor- en vanuit je Zelf?. Neem dan voor meer informatie contact op met: Tel. nr. 0591-851871 of e-mail naar info@lightinaction.net of naar jelina993@gmail.com.

Spreekt de inhoud van dit Lichtvenster je aan, deel deze dan met anderen.

Een heel bijzondere tijd toegewenst, en zodra er weer nieuws te melden is, laat ik het zeker weten.


Met Love/Light en Light/Love,

Jelina Light

Graag tot de volgende keer.....Shlama Alakhoom Amakh

Jelina Light
unifying healer/teacher/coach en inspirator

 

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar telefoonnr. 0591-851871 

Praktijkadres: Aelderstraat 54C, 7854 RS te Aalden  

 ===============================

Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op Triodosbankrek. NL 53 TRIO 0338 4263 61,  onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.