Home
  Lichtvensters
  Praktijk Light in Action
  Activiteiten 2019
  Agenda
  Contact
  Links
•   Lichtvenster nr. 7-2019
  08-08, de krachtigste dag, de machtige PoortÖ door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 6 - 2019
  De Weegschaal en de Hondsdagen, door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 5 -2019
  Golven Fotonen en Plasma, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenester nr. 4 - 2019
  Lente-equinox, 3.3.3. poort, Volle (bloed) Maan en 10 dagen geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 3 - 2019
  maart 2019, wat een maand, wat een energie, wat een Licht, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 2 - 2019
  Volop mogelijkheden tot groei in een 10 dagen lang geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 1 - 2019
  In duizenden jaren niet zo´n jaar als 2019. door AnneJelena Shanta
 
 

 

Een pittige nazomer met voor ieder wat wils

door Jelina Light

 

Het is al weer september, en we beleven terwijl ik dit Lichtvenster schrijf de laatste dag van een tien dagen achtereen geopende Galactische Poort, waarin we volop hebben kunnen genieten van torenhoge kosmische energieën.  Al vanaf de Zonnewende op 21 juni is de kosmische energie trouwens alleen maar stijgende geweest, met haar hoogtepunten op de momenten van de Volle en Nieuwe Manen en de eclipsen. Met op 13 juli een enorme zonnevlam, waarvan de plasma radiatie alle richtingen uitging, dus ook richting Aarde, maar grotendeels richting Venus. Met op 26 juli de opening van de ieder jaar weer krachtige Leeuwenpoort, waarvan het hoogtepunt op 8 augustus plaatsvond, en die zich op 12 augustus weer is gaan beginnen te sluiten. De energie van die Leeuwenpoort is de hele maand augustus echter intens gebleven, versterkt door de gedeeltelijke Maansverduistering tijdens de Volle Maan op 7 augustus en de volledige Zonsverduistering tijdens de Nieuwe Maan op 21 augustus jl.

Er is voorzegd dat het vanaf 24 augustus tot aan 14 oktober zeer stormachtig zou zijn in, op en rondom onze planeet, en dat grote veranderingen zich pijlsnel zouden voltrekken.
We hoeven geen van allen profeten te zijn om te kunnen zeggen, dat zowel planeet Aarde als alle leven op Aarde beslist niet meer dezelfden zijn, als die van voor 21 juni j.l.

Enorme branden, orkanen, typhonen, aardbevingen, overvloedige regenval, uitmondend in talloze overstromingen, extreem hoge temperaturen, veel te lage temperaturen, en grote droogten wisselden elkaar af in hoog tempo, met als gevolg dat hele oogsten zijn mislukt en duizenden en duizenden mensen huis en haard zijn kwijtgeraakt. De resultaten van dit alles zullen we nog gaan merken en de hongersnoden in bepaalde gebieden zijn nu al, en zullen  in de nabije toekomst meer dan schrijnend zijn.

Met pijn in het hart en met tranen in de ogen heb ik afgelopen zomer gekeken naar al die ellenlange files vakantiegangers, die er massaal op uit trokken om te kunnen gaan genieten van de in hun ogen zo fel begeerde en verdiende vakantie. Allemaal op weg naar gebieden die het in deze bijzondere tijd klimatologisch moeilijk hebben, en in brand zijn gevlogen. Allemaal met hun vervuilende uitlaatgassen de wegen naar het zuiden vergiftigend, om hutje op mutje op overvolle stranden te gaan liggen, en stranden en zeewater te vervuilen met al hun afval, hun met giftige zonnebrand ingewreven lichamen, en  daarnaast helaas ook vaak nog met hun uitwerpselen.
Hele steden en eilanden die in die gebieden in een oogwenk worden omgebouwd tot een Sodom en Gomorra, van zuipen, boeren, kotsen en lege, dierlijke seks.

Als je, jezelf bewust bent van de hoge energieën die in deze tijd over planeet Aarde uitstromen, en hoe de mensheid die energieën kan gebruiken om tot ascensie te komen, tot een uitbreiding van bewustzijn die tot verlichting voert, dan doet dit hele gebeuren je innerlijk pijn.

 Dan ga je jezelf afvragen…
Waarom moet zo nodig iedereen tegelijk op vakantie zodat de natuur uitgeput raakt? Economie en slavenmentaliteit!!!

Waarom is het onderwijs in de loop der tijden zo vervormd tot in een gevangeniswezen, waarop bij absentie boetes worden geheven? Economie en slavenmentaliteit!!!

Waarom worden ouders bestraft en zelfs uit de ouderlijke macht gezet omdat ze hun kinderen liever niet laten vaccineren? Waarom is het überhaupt nodig deze niet gevaccineerde kinderen te weren uit crèches en scholen? De andere kinderen zijn toch allemaal keurig gevaccineerd en kunnen dan toch helemaal niet meer ziek door hen worden? Economie en slavenmentaliteit!!!

Waarom wordt in het onderwijs alleen onze linkerhelft geactiveerd, intellect en kort geheugen, en mag onze rechterkant, intuïtie, innerlijk weten, creativiteit en gevoel niet aan bod komen? Economie en slavenmentaliteit!!!

Waarom moeten wij betalen voor een hele keur aan producten die van ons allemaal zijn, omdat die ons vrijelijk door de Bron zijn geschonken, denk aan voedsel, kleding en onderdak? Economie en slavenmentaliteit!!!

Wie durft het in zijn/haar *botte* hersenen te halen, om op die goddelijke geschenken dan ook nog eens belastingen te heffen? Economie en slavenmentaliteit!!!!

En waarom laten we ons dit allemaal welgevallen???
Door de diep ingewortelde, en geprogrammeerde slavenmentaliteit, die iedere minuut van de dag en de nacht wordt ververst en bekrachtigd door de hersenspoelende mainstream media, middels reclame, reclame, reclame, eindeloos leeg en gewelddadig nieuws,  en door stompzinnige, lege t.v. programma’s, die ertoe dienen om ons vooral dom, ziek, zwak, misselijk, en vooral angstig  te houden.

Vanmorgen kwam ik in deze wereld terug met een helder inzicht in de enorme zinloosheid en uitzichtloosheid van het huidige menselijke bestaan in deze maatschappij. Hoe de oorzaak hiervan een totaal gebrek aan kennis is omtrent onze werkelijke afkomst, en het kennen van het ontstaan van de werelden, die in oproep vanuit de Bron van Schepping, speciaal voor ons als mensheid en ten behoeve van onze leerervaringen zijn geschapen.
Vanaf het kleinste grassprietje tot aan het kleinste zandkorreltje toe.Hoe kun je hiervoor respect en bewondering opbrengen, als je haar miljarden jaren lange ontstaansgeschiedenis niet meer kent en je deze herinnert, en je niet meer weet hoeveel eindeloze training in geduld en focus dat bestaan gevergd heeft, van al die kleine natuurwezentjes, de elementalen en natuurdeva’s, die de natuur iedere seconde van iedere minuut, al miljarden en miljarden jaren in stand houden, en dit zullen blijven doen totdat onze leerervaringen hier zullen zijn afgerond.

Hoe kun je dankbaar en zorgzaam zijn voor dit grootse bezit als je het diepste wezen van haar ontstaan en bestaan niet kent? Hoe kun je het ontstaan van aardbevingen, orkanen en overstromingen kennen, voorkomen en oplossen, zolang je het rentmeesterschap van de mens over de natuur en haar krachten niet kent en ontkent, simpelweg omdat je niet op de hoogte bent van de wisselwerking tussen de menselijke geest en de natuurkrachten.

De menselijke geest vermag veel, oneindig veel, maar is nu werkzaam als een ten eerste onderdrukt wezen en een ten tweede ongeleid projectiel. Het is dus belangrijk deze geest vrij te maken en van essentiële waarheden te voorzien. Daarvoor is het nodig, dat het kabaal van de horizontaal gerichte aandacht waarmee we ons voornamelijk bezig houden, tot stilstand wordt gebracht, en we ons in alle rust en stilte meer gaan toeleggen op verticale aandacht, op de reis naar binnen en op de Bron van Schepping.

Dat we gaan ontdekken wie we werkelijk zijn, met al onze plussen en minnen, waar we vandaan komen en waarom we hier zijn op dit moment in de tijd, en dat we van dat alles, na de ene ontdekking na de andere over ons zelf, onvoorwaardelijk leren houden. Onvoorwaardelijk leren houden van de aangename, maar beslist ook minder aangename aspecten van onszelf, zonder die onder het karpet weg te willen moffelen.

En waarom zouden we dat onder het tapijt willen wegvegen?
Moesten we niet de beide zijden van de polariteit ervaren?
Om uiteindelijk weer in staat te zijn te kunnen kiezen voor het Licht van waaruit we zijn ontstaan?

Ik zeg vaak tegen de mensen; “ als ik jou en mezelf doorknip, bestaan we beiden voor de helft uit duister en voor de helft uit licht, want dat was het doel van onze val in duisternis of onwetendheid. Om vanuit die duisternis of onbewust/zijn weer zó veel licht en bewustzijn in onszelf op te bouwen, dat we weer in staat zouden zijn om te kiezen voor het Licht van onze Oorspong”.

We doen, en hebben dus allemaal vanuit onze onwetendheid heel veel *domme* dingen gedaan, heel veel dingen die anderen hebben benadeeld, dan wel pijn hebben veroorzaakt.
Zowel vaders, moeders, zonen en dochters, allerlei andersoortige opvoeders en maatschappelijk leiders. Met de vinger wijzen en oordelen, laat staan veroordelen heeft dus helemaal geen enkele zin. In wezen veroordeel je daarmee alleen maar je eigen onwetendheid, maar ondertussen beschadig je wel anderen en doe je anderen pijn.

Er wordt veel gesproken over ascensie/verlichting/bewustwording,  en naar de enorme chaos om ons heenkijkend is dat proces tot bewustwording in volle gang.

Wees wijs en blijf uit de chaos weg als je er niets meer in te zoeken hebt om van te leren, doe niet meer mee aan dat drama en laat je er vooral niet in terug trekken als het niet nodig is. 

Wees wijs en blijf uit de hersenspoeling van de mainstream media weg.
De wereld is heerlijk als je jezelf daarmee niet meer confronteert en jezelf daardoor niet meer laat beïnvloeden.

 Maak zoveel mogelijk in alle rust en stilte de reis naar binnen, om daar jouw eigen wezenlijke waarheid terug te vinden en richting ascensie uit te groeien.

Verenig jezelf in alle Liefde en Compassie met alle aspecten van je bestaan van heden, verleden en de toekomst, en haal je innerlijke kind in alle liefde en troost vanuit onder in die enorme berg in jezelf naar boven, om het te omarmen en je verder door de vreugde, de blijheid en de wijsheid van dit innerlijke kind te laten begeleiden.


Een fantastische tijd toegewenst richting de herfstequinox, waarop alle energieën van de afgelopen zomer gebundeld en samengevoegd zullen worden.

Met Love/Light en Light/Love,

Jelina Light


Graag tot de volgende keer.....Shlama Alakhoom Amakh

Jelina Light
unifying healer/teacher/coach en inspirator

 

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar telefoonnr. 0591-851871 

Praktijkadres: Aelderstraat 54C, 7854 RS te Aalden  

 ===============================

Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op Triodosbankrek. NL 53 TRIO 0338 4263 61,  onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.