Home
  Lichtvensters
  Praktijk Light in Action
  Activiteiten 2019
  Agenda
  Contact
  Links
•   Lichtvenster nr. 7-2019
  08-08, de krachtigste dag, de machtige PoortÖ door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 6 - 2019
  De Weegschaal en de Hondsdagen, door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 5 -2019
  Golven Fotonen en Plasma, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenester nr. 4 - 2019
  Lente-equinox, 3.3.3. poort, Volle (bloed) Maan en 10 dagen geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 3 - 2019
  maart 2019, wat een maand, wat een energie, wat een Licht, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 2 - 2019
  Volop mogelijkheden tot groei in een 10 dagen lang geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 1 - 2019
  In duizenden jaren niet zo´n jaar als 2019. door AnneJelena Shanta
 
 

Dag buiten de tijd en het begin van een nieuw jaar.

door Jelina Light


Vandaag is het 25 juni 2017. Volgens de Maya kalender de dag buiten de tijd, de dag tussen twee jaren in. Innerlijk heb ik al jaren meer feeling met de tijd en geestindeling van de Maya Kalender dan met die van de gregoriaanse. Het voelt dan ook altijd wat wezenloos om getuige te zijn van allerlei gregoriaanse zon- en feestdagen, die innerlijk totaal niet meer met jou resoneren. Je raakt eigenlijk  steeds meer uit de algemeen bestaande tijd en van het algemeen bestaande bestel verwijderd,  Ook  wat de maya kalender betreft vraag ik me af hoe deze verder zal gaan, want in wezen is ook die geëindigd op 21-12-2012, het grote moment dat we alle oude tijdlijnen zijn ontstegen. Maar voorlopig voelt deze nog het meest passend tot aan het moment van de grote Shift.

We hebben net een hele krachtige Nieuwe Maan achter de rug op zondag 23 juni j.l. wat de laatste Nieuwe Maan is geweest voorafgaand aan de twee grote eclipsen van de gedeeltelijke maansverduistering tijdens de Volle Maan van  7 augustus a.s. en de algehele zonsverduistering tijdens de Volle Maan van 21 augustus a.s.

Op 23 juni j.l. is ook de grote Ster Sirius opgerezen tot voor onze zon, waardoor we nu tijdelijk 2 zonnen aan de ochtendhemel kunnen zien en van beiden de energie kunnen genieten. Vanaf 23 juli tot 15 september bevinden we ons daarmee in een geopende Sirius Sterrenpoort, waarin met name de kracht van de Godin, de kracht van Moeder God,  volop zal binnenstromen om ons tot diep in ons hart te beroeren.
Alles wat zacht is, koesterend, verzorgend en verfraaiend,  wordt door deze energie volop aangeraakt en opgetild naar een hoger niveau, dus innerlijk zullen we enorme veranderingen ondergaan, die voeren naar een totaal andere en veel eerlijker, opener, liefdevoller en respectvoller omgang met elkaar, en tot een enorme groei in allerlei vormen en uitingen van kunst, dans en muziek.

De 23e juli had meer verassingen voor ons in petto, zoals een enorme killershot van de zon richting  planeet Mars, een planeet die bekend staat als oord van agressie en oorlogen, die uiteindelijk getransformeerd moet worden tot haar tegendeel, en dat is dus vrede en harmonie en balans. Daat was deze killershot ongetwijfeld voor bedoeld en was deze killershot richting Aarde geweest dan hadden we hier nu niet meer met elkaar kunnen communiceren.

 

herkomst onbekend


Op planeet Mars zal er ongetwijfeld een heleboel onklaar zijn geraakt. Wetende wat daar aan oorlogsmateriaal ligt opgeslagen dat behoort aan onze onzichtbare vijanden, kan ik daar beslist niet rouwig om zijn, integendeel. En als ik dan bedenk dat ten tijde van het moment van de killershot planeet Mars, onze zon en planeet Aarde op een lijn stonden met elkaar, dan kan het welhaast niet anders, dan dat deze killershot uiteindelijk ook een reflecterend effect op planeet Aarde zal gaan hebben, en dat het heel goed mogelijk is dat oorlogszucht en diverse vormen van agressiviteit ook hier voor een korte wijle hoogtij kunnen gaan vieren. Al het ongewenste oude moet nou eenmaal aan de oppervlakte komen om uitgewerkt te worden, om zo definitief van planeet Aarde te kunnen worden verwijderd. We gaan met een enorme sneltreinvaart richting de grote shift, om vanuit  planeet tot in prachtige ster getransformeerd te worden, dus dat kan gewoon niet anders.

De krachtige energie van deze tijd is dan ook mede bedoeld om al het ongewenste oude er nog eens extra uit te persen, en om in alle ruimte die daardoor in ons innerlijk vrij komt, zowel individueel als collectief,  prachtige nieuwe plannen en beelden vast te leggen voor de geheel nieuwe tijd die wij met elkaar moeten gaan maken.

We dragen daartoe allemaal prachtige coderingen in onze ziel, die al bij onze eerste oorspronkelijke schepping daarin zijn neergelegd, die nu door het hoge fotonenlicht dat door de Kosmos over ons wordt uitgegoten, zal worden aangeraakt en in het bewustzijn van ons DNA tot ontwaken zal worden gebracht. Met name het door de wetenschap aangeduide *junk DNA*, dat absoluut geen junk is maar juist de bibliotheek en het bewustzijn van alles van onze oer tot aan onze einder in zich draagt. Ver voorbijgaande aan dit ene leven, dat we nu enkel en alleen maar met onze drie dimensionale zintuigen ervaren.
herkomst onbekend

Ik weet te goed hoe onze onzichtbare vijanden, de gevallen engelen, dan wel archonten met hun knechtjes de reptielen, alle macht hier op de Planeet nog steeds in handen hebben en hoe zij het zijn die de zogenaamde wet van karma beheren met hun duistere karmaheren. Hoe zij al duizenden en duizenden jaren lang bewust de ziele- en sterrenfamilies uit elkaar hebben gedreven en met al hun doortrapte kracht iedere keer weer die zielen tegen elkaar opzetten, die op de een of andere manier  door hun barrières heen hebben weten te breken.
Oorlogen zijn aan hen te danken, in het groot en in het klein.
De grote eenzaamheid, alle honger, armoede en ziektepatronen op deze planeet zijn aan hen te danken.
Het gebrek aan seksuele identiteit, de verwarringen daarin en het verworden van hogere seksualiteit tot in lagere, dierlijke op pure lust gebaseerde seksualiteit zijn door hen veroorzaakt.

Zij hebben hun instituties hier op Aarde die hun snode plannen uitvoeren en voordat wij incarneren manipuleren ze ons DNA zo, dat we onze prachtige herkomst en ons doel van incarnatie zullen vergeten en we het contact met onze Bron van Herkomst volledig kwijt zullen zijn.
En o wee degenen die in staat zijn gebleken ondanks dit alles toch herinneringen te bewaren, die maken ze het leven tot een levende hel door alles en iedereen in hun omgeving te gebruiken om hen tegen te werken, zodat zij nauwelijks kunnen toekomen aan het uitvoeren van hun plan van incarnatie. Ik denk dat menigeen van de Lichtwerkers daar een getuigenis van kan geven.

Ik zeg altijd heel eerlijk en nuchter tegen de mensen die mijn pad kruisen, dat zolang er nog chemtrails in de lucht te zien zijn, zij nog steeds de macht in handen hebben hier op deze planeet, hoe hard de Lichtkrachten ook hun best doen om deze planeet te bevrijden, en ondanks alle succes die zij al bereikt hebben in het overgrote deel van ons universum.


De Lichtkrachten hebben ons als mensheid nodig om hier op Aarde bewust te kunnen functioneren als hun antennes, maar het overgrote deel van de mensheid verkeert nog steeds in een te diepe slaap en hersenspoeling en degenen die wel ontwaakt zijn, zijn nog te verstokt bezig met het brengen en verdedigen van hun eigen waarheid en moeten nog hun daardoor veel te groot en veel te sterk geworden spirituele ego zien te overwinnen. Het is ironisch maar juist dit veld is op dit moment de grote antikracht voor het plaatsvinden van de shift.

En het is toch zo eenvoudig.
We zijn in wezen allemaal één in deze dualiteit.
We dragen allemaal een even krachtige goddelijke code in ons door Vader/Moeder God aan ons geschonken bij de schepping van onze ziel.
Die code is voor ieder van ons uniek en verschilt dus van elkaar, net zoals de iris van onze ogen, ons DNA en onze vingerafdrukken van elkaar verschillen en uniek zijn.


We hebben dus allemaal los van elkaar onze eigen leeropdrachten en ervaringen te ondergaan en bouwen van daaruit onze eigen unieke waarheden op.
Zinloos dus om daarover met elkaar te redetwisten, dan wel te discussiëren.
Zinloos dus om onszelf met een ander te vergelijken.
Als ieder z’n eigen ding doet hier, waarvoor hij of zij is gekomen, en zichzelf daarmee op een hoger plan weet te brengen, komt dit aan alles ten goede.
Als ieder van ons in innerlijke en uiterlijke vrede leeft en de hand in hulp uitreikt naar z’n eigen buur, dan hebben we helemaal geen grote organisaties nodig die alleen maar ons geld innemen en daarmee nauwelijks de hulp verlenen, die zij beloven te zullen verlenen.

De grote verandering moet vanuit en van ons Zelf komen, vanuit pure zelfverantwoordelijkheid en zelfbewustzijn.  Door ons zelf iedere dag alvorens te gaan slapen, of beter gezegd naar ons ware huis van herkomst te gaan, af te vragen; * hoe heb ik vandaag mijn dag ingevuld en hoeveel van mijn tijd heb ik gebruikt om deze derde dimensie van pure illusie, die moet verdwijnen, in stand te houden* en *hoe heb ik vandaag mijn dag ingevuld  en hoeveel van mijn tijd heb ik gebruikt om de hogere vierde- en vijfde dimensie bewust door te reizen en in te laten dalen*.

 

herkomst onbekend


Lief mens, die simpele vragen, elke avond weer gesteld geven je zo’n helder antwoord over waar je staat op dit moment in de tijd en met welke instituties je met huid en haar verbonden bent, dat je van daar uit gemakkelijker een keuze kunt maken voor je handel en wandel van de volgende dag.
Er staat geschreven: *Mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis*. Ik vertaal dat altijd met; *mijn volk gaat ten onder door gebrek aan Bewust Zijn*. 

Bewust wording vraagt tijd, aandacht, beschouwing en zelfbeschouwing.
Deze ingrediënten brengen uiteindelijk *Bewust Zijn* voort. En de grote Shift vindt voor ieder van ons persoonlijk plaats, op het niveau van ons Bewuste Zijn op dat specifieke moment.
Een Bewust Zijn dat door de leerervaringen van vele, vele levens is opgebouwd, en waaruit de opgelegde leerervaringen van kommer en kwel door de archonten zijn verwerkt en volledig losgelaten.

Dat is ons persoonlijke werk aan de winkel…NU… met de hulp van het prachtige hoog kosmische fotonen Licht,  dat tot in de diepste spelonken van het bewustzijn binnen ons DNA weet door te dringen om dit wakker te schudden.

Geniet ervan en gebruik deze tijd volop met al haar hoogtepunten, die je duidelijk zult kunnen voelen als spontane, innerlijke hittegolven, omdat je kundalini in trilling wordt opgevoerd. Die je vreemde pijnen zowel fysiek als emotioneel als mentaal, duizelingen, moeheid, geheugenverlies, slapeloosheid en perioden van behoefte aan veel slapen zullen opleveren.

En speciaal aan die lieve mensen, die mij op mijn ongebruikelijke verzoek in het vorige Lichtvenster financieel hebben ondersteund in de aanval die op mij is gepleegd vanuit archontische en reptiliaanse hoek, weet en voel dat ik jullie namen in een gouden lijstje heb geplaatst en deze heb opgedragen aan de Kosmische Wet van de Cirkel,  met het verzoek jullie ondersteuning aan mij volgens deze wet weer duizendvoudig terug te mogen ontvangen, op welke manier dan ook.
Ik stuur en plaats jullie vanuit mijn hart in een roze/gouden ei van eeuwige, goddelijke Liefde.


Moge de komende tijd voor iedere man, vrouw en kind op deze planeet en voor planeet Aarde zelf een tijd van puur Gouden /Zilveren en Diamanten Waarde zijn.

I Thank You, I Respect You, I Love You……..

Ik hou van je, wij zijn Eén…..

WIJ ZIJN Vonken van Liefde/Kracht van het Lichaam van de Oorspronkelijke Schepper.

Graag tot de volgende keer.....Shlama Alakhoom Amakh

Jelina Light
unifying healer/teacher/coach en inspirator

 

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar telefoonnr. 0591-851871 

Praktijkadres: Aelderstraat 54C, 7854 RS te Aalden  

 ===============================

Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op Triodosbankrek. NL 53 TRIO 0338 4263 61,  onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.