Home
  Lichtvensters
  Praktijk Light in Action
  Activiteiten 2019
  Agenda
  Contact
  Links
•   Lichtvenster nr. 7-2019
  08-08, de krachtigste dag, de machtige Poort… door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 6 - 2019
  De Weegschaal en de Hondsdagen, door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 5 -2019
  Golven Fotonen en Plasma, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenester nr. 4 - 2019
  Lente-equinox, 3.3.3. poort, Volle (bloed) Maan en 10 dagen geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 3 - 2019
  maart 2019, wat een maand, wat een energie, wat een Licht, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 2 - 2019
  Volop mogelijkheden tot groei in een 10 dagen lang geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 1 - 2019
  In duizenden jaren niet zo´n jaar als 2019. door AnneJelena Shanta
 
 

DE GROTE SHIFT VAN 2017 STAAT VOOR DE DEUR…

Door Jelina Light


De Volle Maan van 9 juli j.l. heeft alle voorzeggingen, dat het wel eens de zwaarste Volle maan periode van 2017 zou kunnen zijn, volop eer aan gedaan. Alle leven op moedertje Aarde leek de dag vooraf aan de Volle Maan even als aan de grond genageld, na eerst een pittige, elektromagnetische schokgolf van de Zon over zich heen te hebben gekregen, die zo krachtig was dat een elektriciteitscentrale in Florida spontaan is gaan ontbranden. En alsof dat nog niet genoeg was, werd de schokgolf niet lang daarna gevolgd door een zonnevlam. Fysieke pijnen alom, hartritme stoornissen, een gevoel van uitputting, loodzware benen en tal van emoties op de loop, met name in de relationele sfeer waren het gevolg.

De Volle Maan van 9 juli j.l. heeft diepe emoties en gevoelens naar boven gebracht om te transformeren en uit te zuiveren en is de inleider geweest van een periode die grote, voorwaartse sprongen in bewustzijn te zien zal geven als een natuurlijk gevolg van de sterke instromingen aan hele hoge, kosmische energie, die we op dit moment in de tijd ondergaan. De eerste helft van 2017 is een inleider geweest voor de energie van nu, die inmiddels zo hoog is geworden, dat deze in staat is grote verschuivingen op Aarde te laten plaatsvinden.

Die energie zal zich in de tweede helft van 2017 alleen nog maar verder op- en uitbouwen, met verschillende punten van climax.

Zo zal de energie van juli zich verder versterken tot aan de totale zonsverduistering op 21 augustus a.s., en let maar op dat het nodig zal blijken te zijn, om in de tussenliggende periode met alles en iedereen, en vooral ook met jezelf, in vrede te blijven en het geduld te bewaren, omdat het een periode zal zijn van grote uitdagingen en beproevingen tussen het in elkaar passen van het oude en het nieuwe in ons leven.
Blijf hier vooral rustig onder, het is nu niet de tijd om het verschil uit te gaan maken. Gebruik liever alle tijd die je over hebt om bij jezelf naar binnen te gaan en daar uit te vinden wat goed voor je is voor de Nieuwe Tijd, en welke dingen en zaken van de oude tijd je maar beter los kunt laten. Go with the flow, en stroom rustig en vol vertrouwen alle veranderingen binnen die ons te wachten staan. 

Mocht je op een gegeven moment veel chaos, angst en boosheid in- en  vanuit de omgeving ervaren, herinner je dan meteen dat je een Licht Strijder bent en een Meester in de Stof, en dat de Liefdesstraling in- en vanuit je Hart je door dik en dun zal beschermen en je een uitweg en nieuwe mogelijkheden zal laten zien. Laat je niet naar beneden trekken in hun angst, chaos en/of boosheid, maar blijf je rustige Meester Zelf.

 


De volgende piek in energie zal op 26 juli a.s. zijn, de eerste dag van het Nieuwe Jaar volgens de Maya Kalender. De dag ervoor, de 25e juli, staat bekend als de dag buiten de tijd. Een fantastische dag om het rustig aan te doen, leuke creatieve dingen te doen met name in de natuur, het oude jaar te beschouwen en los te laten en te bedenken wat je in het komende Maya jaar zou willen doen op deze mooie planeet, zodat deze intentie na deze dag buiten de tijd geboren kan worden.

Ook gaat op de 26e juli de Leeuwenpoort open en rijst de Ster Sirius omhoog tot naast onze Zon. We zullen dan ’s morgens twee Zonnen aan onze hemel zien staan. Een Gouden Witte Zon, die de Zon Helios is van onze Aarde. En een elektrische Blauwe Zon die de Ster Sirius is. De climax van de Leeuwenpoort valt op 8 augustus, waaraan op de dag ervoor de Nieuwe Maan plaatsvindt met een gedeeltelijke Maansverduistering.
Op zaterdag 12 augustus sluit de Leeuwenpoort zich weer, maar de enorme energie van deze Poort en de 2 eclipsen die er binnen plaatsvinden, blijft tot het einde van 2017 doorwerken en zal er tegen die tijd voor gezorgd hebben dat alle leven op deze planeet er volkomen anders zal uitzien.


Wat is dan de bijzondere werkzaamheid van deze Leeuwenpoort energie?
Ze draagt de Diamanten Lichtcodes met zich mee, die de patronen en de sjablonen in zich dragen voor alle leven voor op de Nieuwe Aarde. Deze Diamanten Lichtcodes zijn afkomstig vanuit het Galactische Centrum, worden vervolgens versterkt door Sirius, waarna ze vervolgens, onder begeleiding van Stralende Wezens van Licht, die de Leeuwen van Gisteren en Morgen worden genoemd, worden geïntegreerd in de cycli van de Aardse Tijdlijnen.

Deze Diamanten Lichtcodes werken in op het bewustzijn binnen ons DNA en doen dit bewustzijn met sprongen vooruitsnellen. Daardoor gaan we alles op Aarde veranderen naar beter, mooier, schoner en kunstzinniger, en willen we niet langer meer deelgenoot zijn van alle oude kommer en kwel, ziekten, werk in slavernij waar geen juiste verdienste tegenover staat, vervuiling van aarde, lucht, water en ether, hersenspoeling middels de media en het onderwijs en de wereldwijde schijndemocratie die in diepste wezen geen ware vrijheid inhoudt.

 Maar dat is niet het enige dat gaat veranderen. Ook etherische en fysiek gaan er veranderingen plaatsvinden. Zo zal ons DNA de nodige veranderingen ondergaan van 2 strengen naar meer strengen, naar tot wel 12 dubbele helixen 24 strengig DNA. (voor meer informatie >>>)
Zo gaan onze zeven chakra’s uitgebreid worden met nieuwe en tijdelijke chakra‘s. (voor meer informatie >>>) en gaat daarnaast ons fysieke lichaam worden omgebouwd van een grotendeels koolstofstructuur naar een kristallijnen structuur.

We worden als stralende wezens van Licht in wie alle oorspronkelijke kennis weer naar boven gaat komen. Het zal alleen al een voordeel zijn om te weten wie we werkelijk zijn, hoe groots we zijn en waar we vandaan komen. We zullen onze ruimtebroeders en zusters van het Licht weer gaan ontmoeten, en weer herenigd gaan worden met onze zielefamilies.
Ik kan het nauwelijks afwachten en kijk er enorm naar uit.

 


Allemaal goed nieuws dus na eerst nog een periode van chaos door te moeten, maar dat zal meer dan de moeite waard blijken te zijn.

Dan wil ik dit Lichtvenster afsluiten met iets wat ik in al die jaren nog nooit heb gedaan en dat is  vragen om een financiële ondersteuning. Vanuit mijn vnl. 5 dimensionaal afgestemde geest, waarin delen een vanzelfsprekendheid is, heb ik een jaar geleden op deze site een artikel gedeeld van een andere website, waarin ook foto’s en afbeeldingen waren verwerkt.  Van een van die foto’s bleek het auteursrecht in handen te zijn van Getty’s Images International, wat me een onverbiddelijke boete heeft opgeleverd van maar liefst € 825,00. Een ware rib uit mijn lijf, die ik er niet zo gemakkelijk meer in terug plaats.
De sancties waren zo pittig en de gegeven tijd voor weerwoord zo kort dat ik met het mes op de keel heb moeten betalen, met geleend geld. Er zullen dus geen artikelen van derden meer op deze site te lezen zijn en dat is jammer in een tijd van eenheid en delen. Ook zullen er voorlopig minder afbeeldingen te zien zijn, omdat het ondoenlijk is om van de miljoenen afbeeldingen die er bestaan, en die door jan en alleman gedeeld worden, uit te zoeken of er auteursrechten op bestaan.

Zo wordt het leven weer wat minder leuk en kleurrijk, maar dat duurt gelukkig niet zo lang meer.
Als wij met elkaar hand in hand voor de Nieuwe Aarde gaan, voor een leven in eenheid, eerlijkheid, openheid, harmonie, balans en creativiteit, dan zal het Licht overwinnen en wordt ons leven heel binnenkort ruim, groots, licht en liefdevol.

Een hele fantastische tijd toegewenst in het ontdekken en herkennen van jezelf als Lichtstrijder en Meester in de Stof, waar je ook bent.

Ik hou van je, wij zijn Eén…..

WIJ ZIJN Vonken van Liefde/Kracht van het Lichaam van de Oorspronkelijke Schepper.

Graag tot de volgende keer.....Shlama Alakhoom Amakh

Jelina Light
unifying healer/teacher/coach en inspirator

 

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar telefoonnr. 0591-851871 

Praktijkadres: Aelderstraat 54C, 7854 RS te Aalden  

 ===============================

Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op Triodosbankrek. NL 53 TRIO 0338 4263 61,  onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.