Home
  Lichtvensters
  Praktijk Light in Action
  Activiteiten 2019
  Agenda
  Contact
  Links
•   Lichtvenster nr. 7-2019
  08-08, de krachtigste dag, de machtige Poort… door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 6 - 2019
  De Weegschaal en de Hondsdagen, door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 5 -2019
  Golven Fotonen en Plasma, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenester nr. 4 - 2019
  Lente-equinox, 3.3.3. poort, Volle (bloed) Maan en 10 dagen geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 3 - 2019
  maart 2019, wat een maand, wat een energie, wat een Licht, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 2 - 2019
  Volop mogelijkheden tot groei in een 10 dagen lang geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 1 - 2019
  In duizenden jaren niet zo´n jaar als 2019. door AnneJelena Shanta
 
 

De Gouden Zomerzonnewende van 2017

door Jelina Light

Oh lieve mensen…….Wat leven we in een tijd, wat leven we in een tijd…..

De fotonen van de enorme golven Lichtenergie die over onze hoofden worden ontladen jagen door onze lichamen, huizen, moeder Aarde en ons hele zonnestelsel heen.
Alles lostrillend en opschuddend wat vast zit, wat in de donkere diepten verborgen ligt,  en wat in deze drie dimensionale eindtijd aan het Licht moet komen om door ons gezien, afgewerkt en verwerkt te worden.
Dit geeft werk aan de winkel en vraagt erom aangepakt te worden om ruimte te maken voor de indaling van het vijfdimensionale bewustzijn.


Veel mensen verkeren nog in een diepe slaap en zijn nog in volledig slavernij van de driedimensionale wereld van louter illusie.
Als ik de middelen ertoe had, zou ik ze allemaal het boek *Het fantoom-zelf, over manipulatie, controle en de weg naar vrijheid* van David Icke, ISBN 978-94-6015-146-0  laten lezen, om daarmee in een keer alle sluiers van illusie voor hun ogen weg te kunnen halen.

Het doet mijn hart pijn en overlopen van compassie om te zien hoe velen zich nog laat knechten en hun ziel in gevangenschap laten houden.
*Al diegenen voor wie het normaal is om kleren aan te trekken die ze voor hun werk gekocht hebben, in een auto rijden die ze aan het afbetalen zijn om op hun werk te komen, dat ze nodig hebben om hun kleren en hun auto te kunnen betalen. Plus hun huis, dat de hele dag leeg staat, zodat ze het zich kunnen permitteren om erin te wonen*. (een passage uit bovengenoemd boek op pagina 347, door mij van enkelvoud naar meervoud omgezet).

 Nu staan we vlak voor de belangrijke Zomer Zonnewende van 2017 op 21 juni.
Een dag waarop er een enorme Gouden Lichtgolf aan Energie over ons zal worden uitgegoten die rechtstreeks uit het Hart van de grote Centrale Zon komt, het grote Kosmische Hart van Vader/Moeder God.
Alle leven op deze Aarde, in ons hele Zonnestelsel trouwens, zal worden overspoeld met het Bewustzijn van het Gouden Christus Licht.

Vanaf dat moment zal de evolutie zich enorm gaan versnellen, zal ons bewustzijn op een volkomen ander en hoger niveau gaan functioneren en zal iedereen door de sluiers van illusie gaan heen prikken.
Maak de borst maar nat want dat zal heel veel verontwaardiging, boosheid, en verbittering gaan opleveren, die zo snel mogelijk weer zal moeten worden losgelaten.De instroming van dit Licht is nu al gaande en in je meditaties zie je dan ook je hele inner- en buitenwereld bestaan uit puur goudgeel Licht, uit prachtige gouden geometrie.
Het is goed om tijdens deze dagen heel veel te mediteren en je af te stemmen op dit proces van initiatie in het Bewustzijn van het Gouden Christuslicht.

De initiatie van 21-12 2012 kon slechts door enkelen worden ervaren, maar mijn intuïtie geeft me aan dat door deze Lichtgolf iedere cel in dit bestaan de inwerking van deze Kosmische Lichtgolf meer bewust zal ervaren op diens eigen niveau van bestaan.
De wereld zal vanaf nu in een rap tempo gaan veranderen.
De chaos die altijd vooraf gaat aan een nieuw begin zal heftig zijn, maar zal zich snel gaan omzetten in een wereld van creativiteit vanuit Harmonie en Liefde.

Het is nu al hartverwarmend om te zien hoe alle aanslagen van de schaduwkrachten worden gepareerd met pure Liefde. Samenzijn in Liefde, bemoediging en troost, spandoeken met woorden van Liefde, bloemen en het symbolische Licht van kaarsen, gezamenlijke voettochten voor verbetering van het leven van vluchtelingen.
Al deze fenomenen laten zien dat de mensen hun eigen verantwoordelijkheid gaan nemen en invullen en ook dat de oude maatschappelijke systemen niet meer werkzaam zijn.

 Het lijkt allemaal misschien chaotisch, maar alles verloopt toch echt volgens Goddelijk Plan.
Al het oude moet op de schop om de verrijzenis van het Bewustzijn voor de Nieuwe Vijfdimensionale Wereld niet langer in de weg te staan.
Hoe sneller we in staat zijn het oude los te laten en hoe meer we ons gaan richten op wat we kunnen en willen doen vanuit de nieuwe staat van het vijfdimensionale Bewustzijn, hoe sneller de chaos tot het verleden zal gaan behoren en hoe eerder we kunnen genieten van een wereld van creativiteit in Liefde en Eenheid.
Dat hangt namelijk van ons allemaal samen af, want we stevenen af op een collectieve ascensie.

Hoe meer we de chaos kunnen laten voor wat die is, hoe meer we ook tijd en energie over hebben voor de talloze aanpassingen die in ons lichamen plaatsvinden.
Hoeveel mensen zijn er op de hoogte van het gegeven dat voor de huidige transformatie van onze op koolstof gebaseerde lichamen tot in kristallijnen lichamen al enige tijd extra opvang/chakra’s in ons lichaam gecreëerd zijn, als een vorm van *overloop*, om de vele gevolgen van de trauma’s en pijnen uit onze vorige levens in te kunnen opslaan, om deze onder ogen te zien en te verwerken.

Heb ik niet vaak geschreven dat we eerst alle oude rommel achter ons moeten opruimen, alvorens we weer verder kunnen?.
Daar is dit een praktische uitwerking van.
Vooral de inhoud van het lagere hartchakra dat hiervoor speciaal is ontworpen, doet heel veel mensen op dit moment verschijnselen van onverklaarbare angsten hebben.
Zo hebben we een extra neuschakra gekregen ter ondersteuning van de werking van ons derde oog, en een extra keelchakra ten behoeve van de ontwikkeling van onze nieuwe creatieve gaven. Daarnaast zijn veel chakra’s aan het samengaan, en zal uiteindelijk aan het eind van dit proces het hartchakra bijvoorbeeld onze nieuwe basischakra zijn.
( Op iedere derde donderdagavond van de maand, zal ik een avond organiseren om hier meer inzicht in te geven. Bel voor meer info tel. nr. 0591-851871 ).

 Dit geeft talloze verschijnselen waar de huidige medische wereld geen enkele verklaring voor weet te geven, laat staan er antwoord op heeft.
Daarvoor zijn en worden er tal van nieuwe technieken van heling gecreëerd vanuit het Hogere Bewustzijn en de Hogere Werelden.
De helers die van deze ontwikkelingen op de hoogte zijn en die deze hebben doorlopen zijn voor alle symptomen het antwoord, ten behoeve van de broodnodige ondersteunende ontwikkeling en definitieve heling.

Het *helen* heeft hiermee een volkomen andere dimennie en betekenis gekregen,  die geheel past binnen het huidige evolutieproces van de ziel.
Dit is veelal een heling die niet plaats vindt van het ene op het andere moment, omdat deze vorm van heling een bewuste verwerking en bevrijding vraagtgt van degene die deze ondergaat.
Maar daarmee is het wel een *vol-komen* heling een feit, een heling die oneindig is in haar werking. Wie oren heeft die hore, wie ogen heeft die ziet.

 De komende tijden zullen intensief zijn en zeker ook interessant….

Laat het allemaal in vol vertrouwen over je heen komen en laat het alles onder controle willen hebben helemaal los, in het diep, innerlijke besef dat alles is zoals het moet zijn, en dat je daar bent waar je moet zijn.

Ik wens iedere man, vrouw en kind op deze prachtige Aarde een fantastische Gouden Zomerzonnewende toe, en een snelle evolutie van de ziel binnen de koestering van het stralende Goud/Gele Licht van het Christus Bewustzijn.

Adem het diep in….. adem het héél diep in…..

Vanuit het diepste punt van mijn hart der harten dank ik al degenen die mij een donatie hebben doen toekomen.
Slechts Hogerhand weet hoezeer die nodig en welkom zijn en vanuit de Kosmische Wet van de Cirkel zal deze donatie tienvoudig naar je terugstromen.
So Be It!!!!!!!.

Ik hou van je, wij zijn Eén…..

WIJ ZIJN Vonken van Liefde/Kracht van het Lichaam van de Oorspronkelijke Schepper.

Graag tot de volgende keer.....Shlama Alakhoom Amakh

Jelina Light
unifying healer/teacher/coach en inspirator

 

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar telefoonnr. 0591-851871 

Praktijkadres: Aelderstraat 54C, 7854 RS te Aalden  

 ===============================

Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op Triodosbankrek. NL 53 TRIO 0338 4263 61,  onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.