Home
  Lichtvensters
  Praktijk Light in Action
  Activiteiten 2019
  Agenda
  Contact
  Links
•   Lichtvenster nr. 7-2019
  08-08, de krachtigste dag, de machtige Poort… door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 6 - 2019
  De Weegschaal en de Hondsdagen, door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 5 -2019
  Golven Fotonen en Plasma, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenester nr. 4 - 2019
  Lente-equinox, 3.3.3. poort, Volle (bloed) Maan en 10 dagen geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 3 - 2019
  maart 2019, wat een maand, wat een energie, wat een Licht, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 2 - 2019
  Volop mogelijkheden tot groei in een 10 dagen lang geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 1 - 2019
  In duizenden jaren niet zo´n jaar als 2019. door AnneJelena Shanta
 
 


De legendarische Nieuwe Maan van 25 mei 2017.


Door Jelina Light

 


Nadat onze Melkweg enige tijd heeft samen gereisd met de Melkweg van Andromeda, en daarmee vanaf 2012 langzaam maar zeker versmolten is geraakt tot in een geheel nieuwe Melkweg, die de prachtige naam *de Melkweg van de Gouden Roos* draagt, is vanavond tijdens het hoogtepunt van de Nieuwe Maan om 21.44 uur (m.e.t) het moment daar, dat wij een geheel nieuwe plaats in de Kosmos gaan innemen en meer en meer zullen gaan samensmelten met de klanktonen van alle Melkwegen die de Schepping telt.

Het grote moment van versmelting tot in Eenheid in de Lichtgebieden is eindelijk weer daar.

Nu rest ons hard aan het werk te gaan met elkaar om dit bijzondere gebeuren in de stof te verankeren.

De meesten van ons zullen er misschien in eerste instantie nauwelijks iets van vernemen, net als van het grote gebeuren in 2012 maar weinig is opgemerkt, maar vanaf nu tot 2020 zullen er enorme verschuivingen gaan plaatsvinden.

Op dit moment is onze hele goegemeenschap nog stevig in handen van de kleine groep cabal, die al zo’n 25.000 jaar alles voor het zeggen heeft op deze planeet. Deze planeet in gevangenschap houdt, de mensheid in slavernij, cabalwezens die dol zijn op ons bloed, zweet en tranen en ons daarom heel graag kwellen met hun bizarre wrede spellen van oorlog, pedofilie en bloedofferingen van mannen, vrouwen en kinderen, die onze aardbodem leegplunderen, onze luchten en wateren vervuilen, de zielen van onze kinderen onklaar maken met hun vergiftigende vaccinaties en hun hersenspoelende onderwijs, zodat onze kostbare kinderen niet meer toekomen aan het hogere doel van hun incarnatie, die de hele mensheid in hersenspoeling houden met hun valse berichtgevingen en domme spelletjes, die ze in allerlei vormen presenteren via hun mainstream media. Ik spreek bewust over *onze* Aarde, want zij horen hier niet eens thuis.

Om van hun hersenspoelingen vrij te komen, moet je gedurende lange tijd de kranten en de televisie uit je huis bannen en je weer leren focussen op de innerlijke wijsheid binnen het bewustzijn van je DNA en op de ware geschiedenis van Planeet Aarde en haar mensheid. Je leert daarmee stalen zenuwen opbouwen, want de waarheid vernemen is niet gemakkelijk en de gebeurtenissen die op Aarde hebben plaatsgevonden en nog steeds plaatsvinden zijn weinig fris te noemen. Daarnaast moet je een heleboel leren vergeven om niet in verbittering te schieten, al was het alleen maar vanwege het feit dat je jezelf zo voor de gek hebt laten houden door zo’n kleine groep infantielers.

Maar nu ons het grote binnenvallen van Licht van de gezamenlijke Melkwegen geschonken wordt,  zal Planeet Aarde, die als enige planeet in dit Zonnestelsel nog in quarantaine verkeert, hier snel uit verlost kunnen worden. En omdat de zielloze personen binnen de cabal dit hoge Licht niet kunnen verdragen en eronder ineen zullen schrompelen, zolang zij niet de kans te baat nemen om zich ook tot het Licht te wenden en zich hierdoor laten transformeren, om eveneens mee te gaan werken aan de Eenheid van Al Dat Is, zullen alle maatschappelijke bestellen tot het jaar 2020 op hun fundamenten staan te trillen, dan niet volledig instorten.

Laten we ons daar maar goed op voorbereiden, want werkelijk zo goed als alles is in hun handen, maar hun hersenen zullen nu in een versneld tempo gaan desintegreren en daarmee hun beleid.
Hun managers en leidinggevenden zullen, naarmate alles meer en meer in elkaar begint te storten, voor niets meer een oplossing weten te bedenken. De huidige chaos zal nog veel groter worden dan ze nu al is en iedere mens zal volledige verantwoordelijkheid voor zichzelf moeten leren gaan dragen.

Er zal niet meer geleund kunnen worden op wie of wat dan ook, er zal niet meer naar een ander weg of door geschoven kunnen worden. Het enige wat rest is, dat iedereen naar eigen innerlijk vermogen de schouders er stevig onder zet, en daarnaast elkaar zal gaan voorthelpen.

De TV kan worden uitgezet. De kranten hoeven niet meer te worden uitgegeven. De vele computer spelletjes kunnen ook worden uitgezet, want het leven zèlf zal het grote scherm van gebeurtenissen gaan uitmaken en ons volop gaan bezighouden. Daarnaast is de kracht van het nieuwe Licht neutraal en zal dit zowel het aangename en gewenste als het onaangename en minder gewenste gaan versterken. Wat dit inhoudt mag ieder voor zichzelf uitmaken. Kijk hiervoor alleen maar naar de situaties in de wereld om je heen, dan is dat niet zo moeilijk.Alles is vervuild, wat ook versterkt zal worden en een enorme aanslag zal veroorzaken op onze immuun systemen.
De reguliere, medische wetenschap zal hier nauwelijks antwoorden op weten te geven, want ze zijn in de war en aan het desintegreren, dus men zal voor oplossingen terecht moeten bij die kleine handvol mensen op deze planeet, die zich in de stille achterhoede en vaak in stille eenzaamheid en armoede hebben voorbereid op het helen van de 3 dimensionale koolstof lichamen tot in vervolmaakte kristallijnen lichamen met geactiveerd 24 strengig DNA.
Alleen deze lichamen zullen in het vijf dimensionale Licht en hoger kunnen verblijven.

De vervuiling zal moeten worden opgeruimd, we zullen dus de nieuwe technologieën hiervoor, die al lang bestaan maar voor ons worden achtergehouden en in handen zijn van de Cabal, vanuit een stille revolutie van de geest moeten gaan opeisen. Kom hiervoor samen in kleine groepen en mediteer hierop.

De samenkomsten in kleine meditatiegroepen zullen enorme kosmische verschuivingen gaan opleveren, omdat deze samenkomsten grootse Lichtkanalen creëren, waardoorheen  hogere informatie ons zal kunnen bereiken. Rondom onze planeet hebben zich namelijk miljoenen en miljoenen Lichtschepen verzameld, gevuld met biljoenen Lichtkrachten om ons te inspireren en bij te staan. Die zullen gaan werken en inspireren via die Lichtkanalen.

Maar we zullen het wel zèlf moeten doen.
Wij zijn zèlf diegenen waarop wordt gewacht.

 Voor velen zal het de komende tijd buffelen worden, voor anderen zullen de luchten meer en meer opklaren. Het ligt er maar aan hoe je jezelf hebt voorbereid op deze tijd. We zijn er allemaal voor geïncarneerd, maar de meesten van ons zijn het vergeten door gevangen te zijn geraakt in de vele vormen van illusies die deze Aarde biedt.  In 1987 zijn we echter massaal wakker geroepen. Dus ga weer even terug in de tijd om die oproep nogmaals te beleven en schiet dan weer snel voorwaarts een geheel nieuwe toekomst van Licht en Eenheid in.

Om de mens voort te kunnen helpen zal ik iedere maand twee groeps/healingen opzetten.
Een op iedere eerste maandagavond van de maand ter activering van de 24 strengen DNA en
Een op iedere tweede donderdag van de maand ter activering, samensmelting en het in harmonie brengen van de nieuwe chakra’s, die de afgelopen jaren bij ons in ontwikkeling zijn gekomen en waarvan sommige reserve- of noodchakra’s weer moeten worden opgeheven.

 Voor meer info kun je mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar: 0591-851871

Een hele bijzondere Nieuwe Maan en een fantastisch nieuwe Tijd van Licht toegewenst aan iedere man, vrouw en kind op deze Planeet.

 

Ik hou van je, wij zijn Eén…..

WIJ ZIJN Vonken van Liefde/Kracht van het Lichaam van de Oorspronkelijke Schepper.

Graag tot de volgende keer.....Shlama Alakhoom Amakh

Jelina Light
unifying healer/teacher/coach en inspirator

 

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar telefoonnr. 0591-851871 

Praktijkadres: Aelderstraat 54C, 7854 RS te Aalden  

 ===============================

Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op bankrek. NL 17 INGB 0664 1466 86,  onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.