Home
  Lichtvensters
  Praktijk Light in Action
  Activiteiten 2019
  Agenda
  Contact
  Links
•   Lichtvenster nr. 7-2019
  08-08, de krachtigste dag, de machtige Poort… door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 6 - 2019
  De Weegschaal en de Hondsdagen, door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 5 -2019
  Golven Fotonen en Plasma, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenester nr. 4 - 2019
  Lente-equinox, 3.3.3. poort, Volle (bloed) Maan en 10 dagen geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 3 - 2019
  maart 2019, wat een maand, wat een energie, wat een Licht, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 2 - 2019
  Volop mogelijkheden tot groei in een 10 dagen lang geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 1 - 2019
  In duizenden jaren niet zo´n jaar als 2019. door AnneJelena Shanta
 
 


Eindelijk is het zover… van 25 maart tot en met 2 april 2017...

door Jelina LightWe staan aan de vooravond van de 9 dagen durende, grote gebeurtenis van de vervolmaking van de volledige transitie van Moeder Aarde tot in het vijfdimensionale Bewustzijn.
Zo vlak voor de Volle Maan in maart 2017 leven we werkelijk in wonderbaarlijke tijden, want vanaf 25 maart tot en met 2 april a.s. zal Moeder Aarde haar transitie tot in het vijf dimensionale bewustzijn volledig vervolmaken.

Jarenlang is dit proces gaande geweest en heeft het ieders leven behoorlijk op de kop gezet en overal ter wereld de nodige chaos veroorzaakt. Maar nu is dan eindelijk de tijd gekomen dat de Mensenkinderen van Licht hun nieuwe Zielsbestemmingen zullen kiezen in een volledig bereikte vijfde dimensie, waarbij iedere levende Ziel op Aarde de persoonlijke keuzes die hij of zij tot nu toe vanuit de persoonlijke vrije wil heeft gemaakt, zal gaan beëindigen, om daarna als medescheppers en medeverzorgers van het Universele Licht, Liefde en Harmonie, alle Vijf Dimensionale Ervaringen volledig te gaan ontwikkelen en deze vervolgens gaan uitbreiden teneinde moeder Aarde tot in het Vijf Dimensionale te helpen herscheppen.

Alle gebeurtenissen die op dit moment op planeet Aarde plaatsvinden in beschouwing nemend, lijkt dit een onmogelijk gegeven en veel te hoog gegrepen, maar we hebben nu drie ondersteunende invloeden zonder welke dit proces niet mogelijk zou zijn en dat zijn:
 1. Een volkomen Nieuwe Aarde en een Nieuw Zonnestelsel die beide functioneren vanuit de Universele, Vijfdimensionale Trillingsfrequenties.
2.  Het Universele Raster van alle Zonnesterren, welke iedere creatieve poging die we gaan ondernemen in ons proces als medescheppers en medeverzorgers bij het herscheppen van Moeder Aarde tot in het Vijfdimensionale zal ondersteunen.
3. En de aanwezigheid van onze Vader/Moeder God van Alle Dingen hier op Moeder Aarde.

Zoals al eerder aangegeven zal deze finale planetaire en universele transitie gaan plaatsvinden in de negen dagen van 25 maart tot en met 2 april 2017. In die periode zullen zich drie belangrijke mijlpalen voordoen ten behoeve van het transformatieproces tot in het Vijfdimensionale.
Deze mijlpalen zullen alle drie gebaseerd zijn op de uitlijning van Moeder Aarde met haar nieuwe magnetische Poolster, de Zonne/Ster Vega, welke zich in de Lyra Constellatie bevindt.
Zonder deze shift van haar magnetische Poolster Vega zou er helemaal niets op deze Aarde veranderen en zou iedere ziel die op haar leeft, alsmaar in een voortdurende herhaling zoals de ons bekende geschiedenis aan ons weergeeft, hetzelfde blijven denken, voelen en doen.

 

 

De drie mijlpalen van de negen dagen van de finale transformatie van Moeder Aarde en al haar bewoners zullen zich voordoen van 25 maart tot en met 27 maart, van 28 maart tot en met 30 maart en van 31 maart tot en met 2 april.

Gedurende het eerste deel van deze negen dagen zal het daadwerkelijke laatste stadium van de transitie van Moeder Aarde tot in de Vijfde Dimensie plaatsvinden, middels de uitlijning van haar nieuwe Magnetische Poolster Vega met haar nieuwe Geo/Magnetische Pool, die daartoe haar fysieke locatie vanaf het uiterste Noorden van Canada naar het Oosten van Turkije verschuift.

Tijdens het tweede deel van deze negen dagen zal de uitlijning plaatsvinden van haar Zeven Chakra’s tot in de Vijfde Dimensie en de synchronisatie van hen met de Nieuwe Poolster Vega.
Hiermee zal Moeder Aarde haar afhankelijkheid van de Liefde, de Harmonie en het Zonnelicht van het systeem van ons Zonnestelsel verplaatsen, naar die van het Universele Raster van ALLE Zonnesterren en daarmee uiteindelijk haar Volledige Integratie in het Universum gaan bereiken.

Het derde en laatste deel van deze negen dagen zal de plaatsing en uitlijning inhouden van de Elektromagnetische Eigenschappen van haar Innerlijke Lichamen, de Zeven Chakra’s,  met het volledige Vijf Dimensionale Universum.

 


Al deze processen vinden plaats op het Hogere Zielniveau en zullen misschien nauwelijks opgemerkt worden door de massa, net zoals de grote gebeurtenis op 21-12-2012 dat ook niet deden, maar degenen onder ons die inmiddels al meer op het Liefde/Licht van de Hogere Ziel zijn afgestemd, zullen momenten van enorme innerlijke vreugde gaan ervaren op ieder moment dat de intense Vreugde van de Hogere Ziel doorkomt, en zij zullen vanuit die waarneembare Vreugde gaan meedoen aan de manifestaties, distributies en contributies van de Liefde, de Harmonie en het Liefde/Licht van onze Hogere Zielen en zo een geheel Nieuwe Vijf Dimensionale Aarde helpen co-creëren.

Dankzij deze drie segmenten hebben we nu dus eindelijk de drie nieuwe invloeden die het spirituele doel van onze ziel  zullen ondersteunen. 1. Een geheel Nieuw Aarde en Nieuw Zonnestelsel, welke beide werkzaam zijn vanuit de Universele Vijf Dimensionale trillingsfrequentie, 2. het Universele Raster van alle Zonnesterren, welke iedere creatieve poging die we gaan ondernemen in ons proces als medescheppers en medeverzorgers bij het herscheppen van Moeder Aarde tot in de vijfde dimensie zal ondersteunen, en 3. de aanwezigheid van onze Vader/Moeder God van Alle Dingen op Moeder Aarde vanuit Eenheid met God.

Vanaf 19 april 2017 tot en met 27 december 2018 zal voor de Mensen van Licht een tijd zijn van grote en belangrijke leerprocessen in en dankzij het samenvloeien met hun Ziel van Licht.
Het zal een tijd zijn van het grote wegsmelten van alle Vierdimensionale trillingen van Moeder Aarde en deze wegsmelting zal ervoor zorgen, dat vele zielen op Aarde hun prioriteiten gaan onderzoeken en herzien, wat zal resulteren in die spirituele wasdom die een ziel nodig heeft, om haar ziele ervaringen te kunnen ontwikkelen en te vergroten teneinde de groei van haar ziel te bevorderen op weg naar diens Ziele/Doel.

Persoonlijke menselijke vreugde is over het algemeen kortstondig en vervaagt alweer snel. Ziele/Vreugde daarentegen die voortkomt vanuit de ziele/ uitdrukking van ons Hart, zorgt voor een grote groei, langdurig voortbestaan en een diep begrip en inzicht in het doel van onze Ziel.
En dat vormt de basis van de grote gebeurtenissen van de aanstaande negen dagen van 25 maart 2017 tot en met 2 april 2017, om daarna iedere dag vreugde te gaan ervaren vanuit het manifesteren vanuit de Ziel en vanuit de distributie en de contributie van het enorme Liefde/Licht van Moeder Aarde’s Vijfde Dimensie, voor alles en iedereen en voor het hele Universum.

 Al vanaf de periode van de lente equinox op 20 maart a.s. zullen de lichtgolven voor de finale ascensie van de massa de planeet gaan overspoelen. Dat kan lichamelijke en geestelijke ongemakken gaan opleveren zoals griepachtige gevoelens, ongebruikelijke pijnen door heel het lichaam heen, slaapproblemen, en het gevoel geen werkelijk contact meer te ervaren met deze realiteit, geheugenstoornissen en meerdere dingen zien vanuit andere dimensies.
Zodra dit gaande is, bereik je een hoger niveau dat je dan moet zien te  integreren in je leefsystemen om het proces van ontwaken te vergroten en het lichtlichaam weer uit te breiden.

Het laatste 1/3 deel van de mensheid zal nu tot ontwaken worden geroepen en worden losgemaakt van de driedimensionale matrix.

Na dit alles zullen we voor het eerst een grote explosie van Licht en een Cirkel van Vrijheid rondom planeet Aarde gaan zien , waarop de dingen al vrij snel zullen gaan veranderen. Achter de coulissen zijn er al grote veranderingen op politiek en economisch gebied onderweg, voor het moment dat de oude matrix tot volledig tot stilstand is gebracht.
Er zullen technieken in ons bestaan worden binnen gebracht die het lichaam in een keer helen, het verouderingsproces terugdraaien, de atmosfeer zullen reinigen en de biosfeer zullen voeden. Er zullen onderdak en andere nodige voorzieningen zijn voor ieder levend wezen op deze planeet, wat ons de mogelijkheid en de tijd zal geven om die dingen te doen, die bovennatuurlijk zijn.
Wow …. Wat een prachtig vooruitzicht.

Neem voldoende rust en vele momenten van afzondering voor jezelf, want je lichaam moet vanuit de voormalige koolstofstructuur tot op atomair niveau volledig worden omgebouwd tot in een volledig nieuwe vijfdimensionale kristallijnen structuur. Dit is volkomen nieuw en nog nooit eerder voorgekomen. Wij hebben dan iets mogen ervaren en ondergaan, dat zelfs onze opgestegen Meesters niet hebben ervaren en ondergaan in deze derde dimensie.

Zorg vooral ook voor wat voorraad aan water en voedsel in huis, want de sterke elektromagnetische krachten van de grote hemelse lichamen die ons de komende tijd zullen passeren, zullen al snel het kracht/raster van de oude matrix, gedurende het verloop van zo’n 4 maanden uitzetten. Oude gebieden zullen bovenkomen. Nieuwe gebieden, vooral gebieden die zuivering nodig hebben, zullen ondergaan. Het is dan ook van belang dat Gemeenschappen van Licht nu gaan samenkomen en collectieve voorbereidingen treffen. Op de sites Prepare for Change en Portal 2012 kun je hele Event Draaiboeken hiertoe vinden en woon je in Drenthe en omgeving dan kom ik graag met je samen voor dit doel.

Na 20 maart is er geen weg meer terug en zal de verdere ontwikkeling van je ziel zich voltrekken naar gelang je Hart op dat heilige moment in de tijd heeft gevoeld, geacteerd en besloten.

 De zielen die tijdens deze transitie hun lichamen zullen verlaten, doen dit in overleg met hun Hogere Zelven. Laat ze los en vrij, want er bestaat geen dood. Zij maken hun levenservaringen af op een ander niveau. Iedereen doet en volbrengt het allemaal op de door hem of haar zelf gekozen manier.

Iedere ziel die op 20 maart a.s. nog volop verkeert in een staat van driedimensionale trilling en die niet resoneert met- en onvoldoende Lichtenergie in zich zal of kan opnemen om de grote shift in het lichaam op 20 juni 2017 te kunnen maken, zal zijn/haar lichaam verlaten en zichzelf terug vinden op een soort verblijfplaats zoals de Aarde dat is, maar dan veel donkerder en omgeven door wezens die hen dezelfde dingen zullen aandoen, als die zij anderen hebben aangedaan. Dit zal net zolang voortduren totdat ze alle karmische lessen hebben geleerd en hebben uitgewerkt aan de hand van de hun begeleidende engel, en na de volledige uitwerking ervan deze astrale stad van karma weer kunnen ontvluchten en verlaten.

En hiermee is zo goed mogelijk en zo volledig mogelijk uitgewerkt welk een enorme veranderingen ons de aankomende weken te wachten staan.

Ik ben er blij mee, heel blij mee, want zoals de dingen nu gaan en ervoor staan op planeet Aarde kan het echt niet langer meer, al leven velen hun dagelijks leven of er niets aan de hand is.
Ik en met mij velen, snakken naar frisse en zuivere lucht vol van goddelijk prana,  lucht die niet vergiftigd en vervuild is.

Ik en met mij velen, snakken naar zuivere wateren en gronden en het creatief samenwerken met alle vijf dimensionale Deva’s en Elementalen van Lucht, Water, Aarde en Vuur.

Ik en met mij velen, willen weer een totale eenwording met al onze ziele/aspecten van op alle tijdlijnen en dimensionale sfeerlagen.

Ik en met mij velen, willen weer Eén Zijn met onze Hogere Zelven, de Verlichte Meesters, de Aartsengelen en hun Legioenen van Engelen, de Grote Kosmische Wezens, Vader/Moeder God en onze Oorspronkelijke Schepper.

Het oude van de eindeloze herhaling in gevangenschap van Archonten is genoeg geweest, meer dan genoeg geweest en willen we niet meer.

Ik en met mij velen, willen weer Vrij en Soeverein zijn.En zo is het, zo is het, zo is het, zo zal het zijn……

Hele bijzondere en gezegende dagen toegewenst en wees voorbereid op het zo lang aangekondigde moment;
* als een dief in de nacht *.

Ik hou van je, wij zijn Eén…..

WIJ ZIJN Vonken van Liefde/Kracht van het Lichaam van de Oorspronkelijke Schepper.

Graag tot de volgende keer.....Shlama Alakhoom Amakh

Jelina Light
unifying healer/teacher/coach en inspirator

 

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar telefoonnr. 0591-851871 

Praktijkadres: Aelderstraat 54C, 7854 RS te Aalden  

 ===============================

Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op bankrek. NL 17 INGB 0664 1466 86,  onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.