Home
  Lichtvensters
  Praktijk Light in Action
  Activiteiten 2019
  Agenda
  Contact
  Links
•   Lichtvenster nr. 7-2019
  08-08, de krachtigste dag, de machtige Poort… door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 6 - 2019
  De Weegschaal en de Hondsdagen, door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 5 -2019
  Golven Fotonen en Plasma, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenester nr. 4 - 2019
  Lente-equinox, 3.3.3. poort, Volle (bloed) Maan en 10 dagen geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 3 - 2019
  maart 2019, wat een maand, wat een energie, wat een Licht, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 2 - 2019
  Volop mogelijkheden tot groei in een 10 dagen lang geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 1 - 2019
  In duizenden jaren niet zo´n jaar als 2019. door AnneJelena Shanta
 
 

 

Poort 222, onze rechtstreekse verbinding met de Grote Centrale Zon

door Jelina Light

Het is 22 februari 2017, een zachte, natte, winderige herfstachtige dag midden in wintertijd.
Een dag waarop weinig zon te zien is in ons kikkerlandje, maar wel een dag waarop de grote 222 poort wordt geactiveerd, die ons rechtstreeks verbindt met de grote, Centrale Zon, zodat wij haar bewustzijnsverhogende invloed kunnen genieten tot aan de lente-equinox van 21 maart a.s.
Dit zorgt ervoor, dat wij er als mensheid collectief klaar voor kunnen zijn, om op of rondom 27 maart de volledige versmelting van planeet Aarde met het vijf dimensionale bewustzijn te kunnen meevieren.


Wat een tijd, wat een tijd, en hoe jammer dat zo velen nog helemaal niets weten van al hetgeen er op dit moment in de tijd plaatsvindt in zowel de kosmos als op en rondom onze planeet.
En hoe jammer dat velen die dit wel weten, het nog nauwelijks kunnen geloven dan wel aannemen en het proces vertragen door hun twijfel.
En hoe heerlijk dat er gelukkig ook al talrijken onder ons zijn, die dit proces van ascensie inmiddels al waargemaakt hebben, en al volop leven en werken vanuit het vijfdimensionale bewustzijn en hoger.


Het is de komende tijd belangrijk om het van de daken te roepen hoe fantastisch anders de wereld er kan en zal uitzien wanneer we ons leven invullen vanuit het vijfdimensionale bewustzijn en hoger. 2000 jaar geleden is ons gezegd dat wij allemaal in staat zullen zijn wonderen te verrichten en tot nog grotere dingen in staat zijn en die tijd is NU.
Dat is waar…. Zo waar…….


We kunnen met onze  hogere intenties de wateren, de luchten, de mineralen in no time uitzuiveren in samenwerking met onze hogere en meerdimensionale zielaspecten, de natuur elementalen en de natuurdeva’s.
Jaren lang heb ik me in stille *r*evolutie opgewonden over de chemtrails en nu ben ik eindelijk in staat om ze in die heilige samenwerking in een wijde boog in de lucht doen oplossen en een stralend blauwe lucht creëren boven het dorp waar ik woon, terwijl de omgeving rondom nog zucht en steunt onder een dik pak grijs/grauwe chemtrails, mij uitdagend de samenwerkende krachten nog weidser en sterker werkzaam te laten zijn.

 

Dit doen ze ons aan!!!

 

Dit doe ik in samenwerking met...!!!


Is dit grootspraak? Neen beslist niet.
Is dit egotalk? Ook niet, want ik kan het beslist niet alleen.

Maar in verbinding met de juiste krachten kan ik het wel en is het beslist niet bijzonder omdat iedereen het kan.
Iedere man, vrouw en kind op deze Aarde draagt dezelfde goddelijk scheppende krachten in het bewustzijn van zijn of haar DNA met zich mee.
Iedere man, vrouw en kind op deze Aarde heeft bij de schepping van zijn/haar goddelijke ziel een eigen individuele, goddelijke code als zijnde medeschepper met Vader/Moeder God meegekregen.


Het is allereerst nodig om je daarvan  weer bewust te zijn.
Ben je, je daarvan dan weer bewust, dan is het zaak om je te leren gaan verbinden met je Hogere Zelf, waardoor je weer één zult gaan worden met de andere 11 aspecten van je ziel, in vijfdimensionale vereniging. Dan kun je beginnen om je te gaan verbinden met je Goddelijke Ziel/Zelf, waardoor je uiteindelijk weer één zult zijn met al je 144 prachtig goddelijke zielaspecten.


Is je dat gelukt, dan zul je wonderen gaan verrichten waar je , je nu nog geen voorstelling van kunt maken. Dan zul je weer hebben leren samenwerken met alle krachten van de natuur, met alle wezens die de natuur in den beginne gevormd hebben en tot nu toe in stand hebben gehouden.

 


Lieve mensen, we hebben er werkelijk nog geen flauwe notie van in welk een enorm grootse tijd we leven en welk een enorme veranderingen er zullen gaan plaats vinden.
Veranderingen die in de onzichtbare gebieden al hebben plaatsgevonden en daar kant er klaar liggen te wachten, totdat in deze derde dimensie het bewustzijn zover is opgeheven, dat die veranderingen hier kunnen binnenrollen zonder al te grote chaos te veroorzaken.


2017 is het jaar van nieuw beginnen en dat nieuwe begin moeten we zowel individueel als collectief samen gaan neerzetten.
Vanuit dit besef zal ik binnenkort speciale avonden en middagen gaan organiseren, om degenen die dit willen aan te kunnen reiken, hoe ook bewust contact te gaan leggen met hun Hogere Zelf en hun God/Zelf en om hen inzicht te kunnen geven in alle krachten der natuur, opdat zij zich daarmee kunnen leren verbinden.

Ik heb natuurlijk even de tijd nodig om dit soort bijeenkomsten goed uit te werken en zal hier zo snel mogelijk op terug komen.

Intussen wens ik iedereen een gezegende en fantastische tijd toe, in het bewustzijn dat we met onze planeet, als in een achtbaan, volop op weg zijn om ons in maart a.s. met het vijfdimensionale bewustzijn te verbinden.
Goede reis of goede vaart, vier het leven en wees in Liefde met elkaar.


Graag tot de volgende keer.....Shlama Alakhoom Amakh

Jelina Light
unifying healer/teacher/coach en inspirator

 

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar telefoonnr. 0591-851871 

Praktijkadres: Aelderstraat 54C, 7854 RS te Aalden  

 ===============================

Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op bankrek. NL 17 INGB 0664 1466 86,  onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.