Home
  Lichtvensters
  Praktijk Light in Action
  Activiteiten 2019
  Agenda
  Contact
  Links
•   Lichtvenster nr. 7-2019
  08-08, de krachtigste dag, de machtige Poort… door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 6 - 2019
  De Weegschaal en de Hondsdagen, door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 5 -2019
  Golven Fotonen en Plasma, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenester nr. 4 - 2019
  Lente-equinox, 3.3.3. poort, Volle (bloed) Maan en 10 dagen geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 3 - 2019
  maart 2019, wat een maand, wat een energie, wat een Licht, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 2 - 2019
  Volop mogelijkheden tot groei in een 10 dagen lang geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 1 - 2019
  In duizenden jaren niet zo´n jaar als 2019. door AnneJelena Shanta
 
 


Wat een tijd, wat een tijd, niet langer meer respijt….


Door Jelina LightDe dag dat ik dit Lichtvenster begin te schrijven is het alweer 5 februari 2017 en met nog een dag te gaan hebben we een 10 dagen lang durende Galactische Open Poort periode achter de rug.
Een heftige deze keer, die veel persoonlijke en collectieve onrust, pijnen en ongemakken heeft veroorzaakt. Maar wat kunnen we ook anders verwachten in een jaar van opnieuw beginnen en al het oude achter ons te moeten laten.
Doen we dat niet zelf, dan helpt de kosmos ons daar wel een handje bij met haar golven aan fotonische energie, en alles wat nog niet is losgelaten veroorzaakt behoorlijke fysieke, emotionele, mentale en zelfs spirituele ongemakken.


Eerst hadden we de pittige periode van 1 tot 11 januari, waarin we alle vernieuwende energieën voor heel 2017 moesten zien te integreren, waarna het planeet Aarde op 15 januari gelukt is om zich via haar kruinchakra voorgoed te verankeren binnen de vijfde dimensie. Rond 27 maart a.s. zal planeet Aarde definitief en geheel verankerd zijn binnen de vijfde dimensie.


En wij…….?
Wij kunnen haar volgen of niet…….


De maand februari is een maand van veranderingen, of we dat nu willen of niet.
We kunnen vanuit de ons geschonken vrije wil in het oude systeem blijven hangen en op den duur samen met dat systeem desintegreren, of we zijn in staat al het oude los te laten en ons volledig te richten op de Liefde, de Eenheid, de Creativiteit en de Harmonie en Balans van de Nieuwe Tijd.
Voor mij persoonlijk geen enkel vraagteken meer.

Ik zou er niet aan moeten denken om maart a.s. weer eens een stemhokje in te moeten stappen, om op pure leugen te gaan stemmen. Dat doe ik sinds 1987 trouwens al niet meer. Wel vorig jaar nog een keer aan die poppenkast meegedaan in verband met het Oekraïne referendum,  om nadien te ervaren voor de zoveelste keer weer bij de benen genomen te zijn en volop belogen en bedrogen. Dat soort gebeurtenissen heeft ook een positieve kant trouwens , want ze helpen je door hun leugenachtige gedrag en loze woorden snel op weg om de hele vertoning goed te gaan doorzien, om deze vervolgens helemaal los te kunnen laten.

Ik wil niet links, ik wil niet rechts, ik wil niet het midden, ik wil voor vol aangezien worden en eerlijk en met respect worden behandeld. Ik wil volledige zelfverantwoordelijkheid en zie een goede uitweg uit de corruptie en de leugen middels het opzetten van Regionale Raden, waarin de specialisaties van de regio zitting nemen in regelmatig roulerende bestuursystemen, en zich vanuit hun specialisatie met hart en ziel volledig in zullen zetten voor het belang van de regio en voor de inwoners in die regio, zonder enig zelfbelang en in bezielende samenwerking met alle regio’s in de rest van het land, het continent en de wereld.

Dit vraagt natuurlijk om overkoepelende, landelijke en continentale Raden, maar ook die moeten ingevuld zijn met de specialisaties die kenmerkend zijn voor die landen en continenten. De regelmatig roulerende bestuurssystemen zorgen ook hier voor het voorkomen van eigenbelang en corruptie. Bestuurders en inwoners kennen elkaar, respecteren elkaar, en zullen elkaar niet willen benadelen en bedriegen.

Dan gaan we ook het onderwijs veranderen.
We stampen de hoofden en de harten van onze kinderen niet meer vol met allerlei gegevens die ze net zo goed kunnen ophalen vanuit boeken en internet, ook niet meer met allerlei jaartallen en idiote leugens over onze afkomst en historie en voornamelijk puur, commerciële geografie, maar we gaan ze daarentegen stimuleren om alle wijsheid die in hun innerlijk besloten ligt, op aangename en natuurlijke wijze naar boven te laten komen, om deze vervolgens aan te kunnen vullen met de geheel nieuwe collectieve wijsheid die als gevolg hiervan vanuit de vele, ontwaakte zielen zal ontspruiten, om verder ontwikkeld en gemanifesteerd te worden.

Wow wat een expressie en creativiteit.
En natuurlijk veel zang, dans, reizen, muziek, kunst en cultuur, vrijelijk voor alles en iedereen om onze wereld veel kleurrijker en vreugdevoller te maken en een gezond respect voor elkaars cultuur te kunnen ontwikkelen.

 Maar vooreerst gaan we op naar een unieke dag in februari, de dag van Volle Maan, de dag van de Honger Maan, die gepaard zal gaan met een Maansverduistering in Leeuw, welke zal beginnen op 10 februari om 23.34 uur, op haar hoogtepunt zal zijn op 11 februari om 01.45 uur en diep in de nacht zal eindigen om 03.53 uur. Maansverduisteringen zijn altijd diep transformerende momenten in de tijd, die abrupte en plotselinge veranderingen kunnen brengen. Maar ze zijn ook een helpende hand vanuit de hemelen die je die richting uitduwt waar je moet zijn. Dus de richting waarin je geduwd wordt kun je volledig vertrouwen.

Eclipsen zijn doorgangswegen naar andere energiepaden en zijn krachtig genoeg om je leven te transformeren, je vooruit te duwen en de richting van je leven te veranderen. Er gaat iets ten einde komen, waarop de nieuwe weg geplaveid gaat worden naar een nieuw begin.
Deze Volle Maan is naast dit alles ook nog bijzonder omdat de Maan een heilig Pentagram maakt met andere planeten, iets wat zich zelden voordoet, en het is een vurige Volle Maan omdat deze plaats vindt in het dierenriemteken Leeuw.

In 2016 hebben we al veel los moeten laten, maar deze Volle Maan kan gezien worden als een finale push om alsnog datgene los te laten wat we over het hoofd hebben gezien of waartoe we nog niet in staat waren. Maak de borst dus maar nat, maar bedenk tijdens alle veranderingen, zowel individueel als collectief……. dat deze veranderingen,  veranderingen ten goede zullen zijn.

Op 26 februari kunnen we nog een eclips tegemoet zien en deze keer een ringvormige zonsverduistering in het dierenriemteken Vissen.
De energie van deze beide eclipsen zal doorwerken tot in augustus van dit jaar en zal een nieuwe energiepoort openen, die productief, actief en positief zal zijn.

Vele zaken die tot nu toe verborgen zijn gebleven zullen vanuit plotselinge, kosmische stuwkrachten aan het Licht gaan komen. De mens zal menig keer gechoqueerd zijn en zichzelf van diens fundamenten afgestoten voelen. Dat geeft natuurlijk een enorme emotionele beroering, heftig en pijnlijk, maar zal uiteindelijk leiden tot een versneld ontwaken en tot de ontwikkeling van het benodigde en gewenste Christusbewustzijn, waardoor we met elkaar,  vanuit volkomen zelfverantwoordelijkheid de wereld zullen gaan veranderen tot in een veel rechtvaardiger en open en eerlijker wereld, met gelijke kansen, verantwoordelijkheden, mogelijkheden en plichten.

 Vanuit een volkomen andere optiek, zullen we vanuit ons hart met elkaar samen zijn en samen werken. Alle innerlijke gaven aan bod laten komen, die we allemaal in ons hebben, niemand uitgezonderd. Alle negatieve situaties zullen we gaan ombuigen tot in positieve. Vanuit de chaos zullen we een geheel nieuwe orde scheppen, die voor iedere mens op deze planeet weldadig, welvarend, vreugdevol, creatief en gezond zal zijn.
Het internationale product zal *geluk* zijn.

Is dat niet de moeite waard om vreugdevol naar uit te kijken en ons gezamenlijk voor te gaan inzetten? Die wereld kan op mij rekenen, de oude niet meer.

Wil ik tot slot nog graag die mensen bedanken die met hun financiële ondersteuning het mogelijk hebben gemaakt deze website weer een jaar in de Lucht te houden. Tijdens de Volle Maan zal ik symbolisch 10% van ieders bijdrage in een speciale enveloppe doen en opdragen aan Hoger volgens de Kosmische Wet van de Cirkel, waardoor de ondersteuning tienvoudig weer naar jullie terug zal stromen.

Lieve mens die dit leest, de komende tijd moet de kosmische energie door alle nog bestaande blokkades en verdichtingen zien heen te breken, individueel en collectief, zowel fysiek, emotioneel, mentaal als spiritueel, om deze definitief op te lossen en tot in Licht te transformeren. Dat zal pijn geven op die gebieden, maar een geheel nieuw en verjongd Kristallijnen Lichtlichaam zal het resultaat zijn. Nog nooit vertoond en gebeurd op deze planeet, dus het is niet niks.

Ik wens dan ook voor de komende tijd iedere man, vrouw en kind op deze planeet alle Licht, Liefde, inzicht, moed en verandering toe, zodat we allemaal met elkaar de Nieuwe Wereld van Licht in kunnen gaan.

Graag tot de volgende keer.....Shlama Alakhoom Amakh

Jelina Light
unifying healer/teacher/coach en inspirator

 

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar telefoonnr. 0591-851871 

Praktijkadres: Aelderstraat 54C, 7854 RS te Aalden  

 ===============================

Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op bankrek. NL 17 INGB 0664 1466 86,  onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.


.