Home
  Lichtvensters
  Praktijk Light in Action
  Activiteiten 2019
  Agenda
  Contact
  Links
•   Lichtvenster nr. 7-2019
  08-08, de krachtigste dag, de machtige Poort… door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 6 - 2019
  De Weegschaal en de Hondsdagen, door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 5 -2019
  Golven Fotonen en Plasma, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenester nr. 4 - 2019
  Lente-equinox, 3.3.3. poort, Volle (bloed) Maan en 10 dagen geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 3 - 2019
  maart 2019, wat een maand, wat een energie, wat een Licht, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 2 - 2019
  Volop mogelijkheden tot groei in een 10 dagen lang geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 1 - 2019
  In duizenden jaren niet zo´n jaar als 2019. door AnneJelena Shanta
 
 

 

 De overgang 2016 / 2017. Het passeren van een dubbele grens. 

door Jelina Light

 

 

We hebben het weer gehad.
Alle schalen oliebollen, appelflappen en appelbeignets  zijn geleegd en de lege flessen van de genoten champagne, de wijn en het bier van plezier staan klaar om afgevoerd te worden richting glasbak. De lichtjes worden weer gedoofd en verwijderd uit takken en bomen en vol goede hoop, frisse (?) moed en bergen goede voornemens zijn we begonnen aan het nieuwe jaar 2017.
Gewoon,  zoals we dat bij iedere jaarwisseling opnieuw gewend zijn om te doen…

Hoe velen onder ons zouden zich bewust zijn geweest van het feit dat deze jaarwisseling een dubbele overgang is geweest. Een numerologische overgang van 2016 opgeteld is het getal 9, het getal van voleinding, van afsluiting, van afwerking en van loslaten en onthechten van al het oude, naar 2017 opgeteld getal 10, wat tot 1 wordt gemaakt, welk getal staat voor een geheel nieuw beginnen zonder de ballast en de hinder van het oude.

Als ik het jaar 2017 in beeld voor me haal, zie ik een pasgeboren baby. En wat doen baby’s zodra ze de lucht van de wereld waarin ze geboren zijn inademen? Ze zetten het op een huilen, een stevig huilen waarbij iedere vezel van hun pasgeboren lijfje schudt en trilt van een keur aan heftige emoties. Doen ze het niet zelf, dan geeft ome dokter ze wel een tik op de billen, waardoor ze het wel op een stevig huilen gaan zetten. In beide gevallen zie je ze als het ware in ontsteltenis aangeven: *Wauw, wat is dit hier? hier heb ik niet op ingezet! Dit was niet de bedoeling! Dit had ik niet verwacht!*.

Vanuit de zachte en liefdevolle Lichtwerelden naar een Aarde afgedaald van schaduw en kommer en kwel, veelal met de optimistische inzet om de Aarde daarvan te bevrijden en tot een geheel Nieuwe Wereld van Licht te maken. Zo zijn ook wij hier gekomen, maar liefst ruim 7 miljard zielen, die deze tijd wilden gebruiken om de Aarde te bevrijden van haar Schaduwkrachten.

Dat kleine clubje elitaire wezens die zich alle bezit hebben toegeëigend, planeet Aarde hebben leeggeroofd, vervuild en geplunderd en die de mensheid nog steeds gevangen weten te houden in een wereld van Illusies, door hen te hersenspoelen met beelden van allerlei eindige hebbedingetjes, kortstondige troep aan zogenaamde luxe, die we dan willen hebben, omdat ze ons voortdurend worden voorgespiegeld via hun films en reclames op hun uitzendkanalen en in hun media. De kracht van de reclame is de herhaling, nietwaar?

En zo zitten we zeker de laatste 26.000 jaar, dankzij de kracht van de herhaling van hun reclames, volledig vast in hun bezitterige klauwen. Kunnen we daarvoor de schuld bij hun leggen? Zeker niet… Wij hebben ons zelf hieraan overgeleverd vanuit onze begeerte aard. Wij zijn helemaal gevallen voor hun hebbedingetjes van vergankelijke glitter en glamour en zij spelen daar handig op in. Geven geen ene mallemoer om ons of planeet Aarde, integendeel lachen zich rot om onze stupiditeit en voelen zich inmiddels grenzeloos machtig.

 

 

Vervuilen ons voedsel met GMO, vervuilen onze luchten met chemtrails, vervuilen onze aarde en wateren na deze eerst te hebben leeggeroofd met hun industrieafval en kernproeven. Vervuilen de geest van de mensheid met geestafvlakkende pornografische en pedofiele beelden, knoeien met ons DNA, ontwikkelen volop klonen waarmee ze ons willen mengen, en willen nu dan ook zoveel mogelijk van onze organen in handen zien te krijgen om hun klonen daarmee te kunnen bezielen.

Onze regeringen hangen als poppetjes van was in hun handen, want uiteindelijk hebben zij de werkelijke macht en trekken zij aan de touwtjes. Dus onze regeringen volgen hun opdrachten wel op en produceren als angstige haasjes dan maar weer snelle wetjes. Doen ze dat niet…dan gaan ze er trouwens gewoon aan, want zo zijn de spelregels van de schaduwkrachten.

Zo onteren onze regeringen in opdracht de ouderen door deze als oud vuil op straat te zetten, in hun plas en poepluiers te laten liggen, ze de mogelijkheid tot dagelijks douchen te ontnemen en ze te laten vereenzamen, want de zorg moest toch worden herzien?!
Zo gaat de verworven levenswijsheid van de ouderen voor hun nageslacht verloren, en dat is nou precies wat ze willen.

Ze maken het DNA van onze kinderen (het DNA is de drager van ons bewustzijn, dus onze ziel) onklaar door ze te vaccineren met stoffen die het genetisch materiaal binnen het DNA op ernstige wijze aantasten, waardoor onze kinderen en daarmee wijzelf ziek, zwak en afhankelijk worden.

 Ze maken dat het overgrote deel van de generatie van onze jongeren zich opzij geschoven en kansloos voelt door gebrek aan inhoud, werk en vrije toekomstmogelijkheden en ze houden daarnaast de tussengeneraties ziek, zwak, moe en misselijk, maar vooral ook angstig en bang, door ze uit te buiten en uit te putten in een leef- en werksysteem van slavernij en competitie, onder een druk van de voortdurende, onderliggende dreiging:
*als jij niet danst naar onze pijpen dan lig je eruit*.

Ik zou deze lijst zo oneindig veel langer kunnen maken, met nog véél en véél meer gruwelijker zaken, maar dat doe ik niet.

Dat is ook niet nodig, want
we leven in een tijd dat de kracht van de straling van het Kosmische Licht dat nu golfsgewijs over ons wordt uitgegoten, ons tot volledig bewustzijn zal brengen en ons zal doen inzien hoe verschrikkelijk we door hen bedrogen zijn,  over wie we werkelijk zijn en waar we vandaan komen, en hoe we bewust door hun daarvan afgeleid zijn met de door hun opgezette en ontworpen valse religiesystemen, de door hun opgezette en ontworpen indoctrinerende, competitieve en valse onderwijs, hun uitbuitende economieën, hun liegende en bedriegende politieke en regeringsstructuren, hun vergiftigende farmaceutische industrie en hoe zijzelf de meest verfijnde technologieën tot hun bezit hebben en deze van ons weg hebben gehouden.

Het is NU de tijd van disclosure, van openbaring, van alles dat aan het Licht moet komen.
Daartoe krijgen we ter ontwaking al een paar jaar lang, een keur aan Kosmische Lichtgolven van Openbarend Bewustzijn over ons heen uitgegoten.

De oorspronkelijke Schepper heeft in 1987 besloten zichzelf met de bevrijding van de mensheid bezig te gaan houden, omdat deze muurvast zat en het zelf niet meer kon, en Hij/Zij heeft volledig nieuwe lichamen en een volledig nieuwe leefomgeving geschapen voor dit hele Universum, waar we zo binnen kunnen stappen op het moment dat we ervoor kiezen om zonder angst en vrees al het oude  los te laten en ons hele hebben en houwen in volle vertrouwen in de handen van de Oorspronkelijke Schepper te leggen.

 

 

Dat is best eng natuurlijk, want het oude, hoe pijnlijk, leeg en grauw ook, is in ieder geval bekend en dat is het nieuwe niet. Daar zijn we al 26.000 van afgescheiden en zijn we helemaal vergeten. Al heel wat langer trouwens, maar de afgelopen 26.000 jaren waren het ergst en meest verdicht en versluierd.

Een gedeelte van de mensheid is ontwaakt, maar zo’n 80 % houdt nog steeds de oude illusies in stand en zit nog volledig daarbinnen gevangen. Dat begroot me want alle holografische structuren van de oude tijd waarbinnen het leven daarvan ligt besloten, beter gezegd *is opgesloten*, zijn nu door de Oorspronkelijke Schepper losgemaakt en zullen gaan desintegreren.

Het oude leven zal zichzelf dus niet langer kunnen handhaven, wordt niet meer van enrgie voorzien,  en er zal toch werkelijk een keuze gemaakt moeten worden. Een keuze voor een nieuw bestaan in Eenheid, Vrede, Liefde, Respect en Co-Creatie. Een keuze voor het bestaan in een Nieuwe Wereld.
Het oude zal echt ophouden te bestaan en om daarmee niet samen te desintegreren, zal er dus een bewuste keuze gemaakt moeten gaan worden.

Waarmee ik weer terug kom bij de spartelende en huilende nieuw geboren baby aan het begin van dit verhaal. Deze keer zal er bij de Nieuwe Geboorte niet gehuild hoeven worden, want we gaan deze keer vanuit de schaduw van kommer en kwel van hier, naar de liefdevolle en empathische warmte van het Licht.

Dat ligt en voelt héél anders.
We zullen liefdevol en zorgzaam ontvangen worden, en die situatie zal ook zo blijven, omdat iedereen in die Nieuwe Wereld veel meer heel is en alsmaar heler zal worden, omdat we niet meer uitgebuit en geïnvalideerd kunnen worden door de schaduwkrachten van weleer.

Zelf heb ik mijn keuze voor de Nieuwe Wereld al gemaakt in 1987, toen mijn Hoger Zelf me nadrukkelijk aanmaande eindelijk eens voort te maken, omdat ik nog maar weinig tijd daartoe over had. Iedereen is toen wakker geroepen, maar niet iedereen heeft het in het dagbewustzijn vast weten te houden. Die boodschap was overduidelijk en herinnerde me aan de gemaakte, voorgeboortelijke afspraak met mijn ziel.

Waren de jaren die hierop volgden gemakkelijk?
Beslist niet en ik zou ze niet graag over moeten doen.
Al het ongewenst oude moest onder ogen worden gezien, herkend, erkend, uitgewerkt en losgelaten worden. De mooie aspecten van mezelf, maar ook de minder mooie en van beide moest ik kunnen houden.
Alle zielaspecten moesten van her en der worden aangetrokken en een plaatsje zien te vinden in mijn meerdimensionale leefsystemen.
Alle rommel vanuit het verleden (karmische last) moest worden uitgezuiverd, in alle dimensies en op alle tijdlijnen.
Veel daarvan doe je ’s nachts, waardoor je vaak volkomen uitgeput aan de dag moest beginnen.
Sommige aspecten wilden daar echter helemaal niet aan meewerken en veroorzaakten door hun weerstand enorme onbewuste onrust en angsten.
De op koolstof gebaseerde oude lichamen moesten aangepast worden aan de nieuw ontwikkelde kristallijnen structuur. Ook geen pretje en beslist niet pijnloos.

 Ik heb de afgelopen jaren hiertoe mensen zien strijden en volhouden maar helaas zien afhaken en opgeven. Die pakken het ongetwijfeld in een later stadium weer op, want geen mens wil definitief ten onder gaan.
Hoe dan ook, door dit alles leerde je wel overgave, to go with the flow en te vertrouwen, zodat je uiteindelijk kon opmerken en leren, dat het hele proces daardoor gemakkelijker en gracieuzer kon gebeuren.

Dat het een groot en bewust leerproces is en is geweest, waarmee je op jouw beurt dan weer anderen kunt helpen om het proces wat gemakkelijker en lichter te kunnen doorlopen.

2017…. Een jaar van een Nieuw Beginnen.
Een jaar dat een heftig jaar zal zijn voor diegenen die nog niet alle oude structuren hebben losgelaten, zowel individueel als collectief.
Een jaar van ondergang dan wel opbloei, geheel afhankelijk van hetgeen je persoonlijk besluit.
Een jaar van hernieuwd en bewust contact met het Hogere Zelf, de Tweelingziel, het God Zelf, de Bron en alle Kosmische Lichtwezens van welke aard dan ook.
Dit alles is afhankelijk van hoever je doorheen al je levens in het ascensieproces gekomen bent, en in hoeverre je jezelf kunt en durft open te stellen.

En daarmee ben ik ervan overtuigd dat 2017 voor iedereen een bijzonder en mogelijk heftig jaar zal worden, maar ook een jaar met voldoende rust en gelukspunten vanuit en dankzij innerlijke groei.

Als ware autodidact sta ik graag, in alle zuiverheid van geest, ziel en hart voor je klaar in mijn praktijk als je het even niet meer weet of ziet zitten en een ondersteunend zetje voorwaarts nodig hebt. (zie >>>)
Tel: 0591-851871 of mail naar: jelina993@gmail.com

Ook de groepsbijeenkomsten die ik verzorg geven veel informatie en inzicht in al hetgeen op dit moment in de tijd gaande is, en dragen bij aan zowel individuele als collectieve innerlijke groei.
Zie voor meer info verder op deze site.

Allemaal een fantastisch creatief en vernieuwend 2017 vol Liefde, Welvaart, Gezondheid, Overvloed, Vrede en Eenheid en dank voor ons samenzijn tijdens het lezen van dit Lichtvenster.Shlama Alakhoom Amakh

Jelina Light
unifying healer/teacher/coach en inspirator

 

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar telefoonnr. 0591-851871 

Praktijkadres: Aelderstraat 54C, 7854 RS te Aalden  

 ===============================

Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op bankrek. NL 17 INGB 0664 1466 86,  onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.


.