Home
  Wie zijn wij
  Lichtvensters
  Praktijk Light in Action
  Sisters of the Rose
  Studies en Healingen 2018
  Het Creatief Atelier
  Activiteiten 2018
  Agenda
  Contact
•   Lichtvenster nr. 9 - 2018
  heet...heter...Heetst...Hoog...Hoger...Hoogst, door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 8 - 2018
  De Zon krimpt en de Aarde zet uit... door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 7 - 2018
  Krachtige, Kosmische Zonnestromen in mei 2018, specifiek voor Lichtwerkers. door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 6 - 2018
  Volgende zonnestromingen, nog sterker dan de vorige. door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 5 - 2018
  Krachtige energieverschuivingen op de kosmische agenda, door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 4 - 2018
  De wet orgaandonatie een feit...dood nu meer waard dan levend? door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 3 - 2018
  Grote omwenteling vanaf half maart 2018, door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 2 - 2018
  maart 2018, een maand vol kosmische evenementen, door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 1- 2018
  Een Blauwe, Super Volle Maan samenvallend met een volledige maansverduistering, door AnneJelena
 
 


WIE ZIJN WIJ.......

 

Wij zijn een bevlogen drieeenheid,  die vanuit het alom bekende *waar twee in mijn naam te samen zijn, daar zal IK Zijn* alles van zichzelf willen geven om het Leven op Planeet Aarde mooier en heler te maken en te ondersteunen in haar opwaartse pad van evolutie.

 


Ho ‘oponopono,

mijn naam is AnneJelena,  Ik vul mijn dagen in als unifying healer en spiritueel coach en inspirator, maar ook als student, want we leren van elkaar. Het is mijn passie een hoger en breder bewustzijn uit te dragen en aan te reiken over onze innerlijke intelligentie en het doel van ons bestaan, en om daarnaast te kunnen helen en genezen.

Deze beide passies horen bij elkaar want ziekte en onbalans ontstaan vanuit onbekendheid en onvoldoende contact met de innerlijke intelligentie en de ziel der dingen.

Om deze passies waar te kunnen maken heb ik geleerd om weliswaar in deze wereld te zijn, maar niet meer van deze wereld, om vanuit die levensinstelling zoveel mogelijk vrijheid, zuiverheid en ongebondenheid te bereiken, om een zo onpersoonlijk mogelijk en zuiver kanaal te kunnen zijn voor de universele, helende Liefde.

Ik ben u daarmee graag van dienst.

Love/Light en Light/Love 

AnneJelena/Jelina Light
unifying healer en spiritueel teacher, student, coach en inspirator. 

voor meer info: zie »»»»»»»»» en zie »»»»»»»»»


==================================

Ho ‘oponopono
 
Mijn naam is Mariam en mijn leven is voorbestemd om over rozen te gaan. Rozen, met het daarbij behorende pad met doornen, op weg naar *bewust zijn*.


Het was niet gemakkelijk om mijn lichtstructuur met mijn aardse structuur te verbinden. Nu deze brug gebouwd is wil ik hier zijn, om te helpen de steeds hoger wordende kosmische trillingen te verankeren in het lichtraster van de Aarde.
 
In mijn hart begin ik steeds meer de *nieuwe Aarde* te voelen. De nieuwe planeet met schoon water, heldere luchten (waardoor iedereen ver de kosmos in kan kijken), prachtige bloemen en planten en mensen die in volle creativiteit en harmonie samenleven met onze Moederplaneet en de kosmos.
 
Vanuit het voelen en dromen, van deze prachtige wereld en het universum in wording,  waar wij deel van uitmaken, wil ik medeschepper zijn. De schoonheid die in potentie overal om ons heen is wil ik vorm en kleur geven door te tekenen, schilderen, schrijven, bewegen en leven.
 
Creativiteit is de beweging die vaste patronen omzet in een nieuw leven in vrijheid. Creativiteit helpt me om los te laten, wakker te blijven, te gronden, onbekende delen in mezelf te ontdekken, vrijheid te voelen en in eenheid te zijn met de alles- verbindende energie van het leven. 
Ik ben ervan overtuigd dat iedereen de gave van creativiteit in zich heeft. Wat zou deze wereld snel veranderen in een harmonieuze oase als iedere ziel deze creatieve potentie ten volle zou benutten. Doe je mee?
 
I love you,

Mariam

voor meer info zie:»»»»»»»

==================================

 

Ho ´oponopono

Mijn naam is Maaike en ik schilder graag vanuit mijn hart.

Met vallen en opstaan heb ik geleerd mijn hart weer voor mezelf te openen. Hierdoor heb ik ervaren dat het hart de poort is naar eenheidsbewustzijn, waarin voelbaar is dat al het leven met elkaar verbonden is.
Als ik diep in mijn hart duik maak ik contact met prachtige kleurvelden. Iedere kleur heeft z’n eigen frequentie en vertegenwoordigt een Goddelijke eigenschap. Het werkt zeer helend als ik mij met deze kleuren verbind en van hieruit met een kinderlijke speelsheid vol vertrouwen mag stromen/leven/schilderen.
Mijn verlangen is om zoveel mogelijk mensen aan te moedigen om hun eigen hart binnen te gaan. Wanneer wij als mensen contact maken met deze prachtige Goddelijke vibraties in ons hart en van hieruit denken, voelen, aanwezig zijn en delen, creëren wij een prachtige wereld met elkaar. En alles wat Goddelijk gecreëerd is, is eeuwig en oneindig….
Onderdeel te mogen zijn van dit feest, waardoor we mogen groeien in liefde maakt me dankbaar.
 
Omdat beweging en kleur de talen zijn die het dichts bij me liggen wil ik graag één van mijn schilderijen met jullie delen. Mijn diepgevoelde intentie bij het creëren van dit schilderij is:

 


 
“Dienstbaar willen zijn in verbinding met alle lichtpoorten, opdat ik een bijdrage mag leveren aan het open blijven van deze poorten waardoor hemel en aarde met elkaar verbonden zijn”.


Zieleschilderes
 
“Een impuls voor de zielestroom”
 
Soms kunnen we ervaren dat we volgens vaste patronen leven en dat het leven een andere impuls nodig heeft, waardoor structuren losgelaten worden. We verlangen naar de stroom van het leven, maar voelen dat we de beweging nog niet kunnen maken.
 
Het zijn vaak de onverwachte dingen die de impuls geven om in de vernieuwende stroom, die leven heet, te stappen. Middels het maken van een persoonlijk zieleschilderij hoop ik de aanraking te kunnen zijn, waardoor je weer contact kunt maken met die stroom.
 
Het ontstaan van het schilderij start met een persoonlijke kennismaking, waarin de wensen helder worden, maar mogelijk ook thema’s die in het schilderij verwerkt dienen te worden aan bod komen. De basis van het schilderij is dat ik mij verbind met de Ik Ben aanwezigheid in mijn hart en de Ik Ben aanwezigheid van de ander. Vervolgens schouw ik met ogen van liefde, om te voelen wat in beweging mag komen, zodat ik dit kan vertalen in beweging en kleur. Op deze manier ontstaat een zieleschilderij die helend kan werken. Mijn intentie is dat het schilderij dienstbaar mag zijn aan de ontvanger.

 

In Liefde

Maaike

voor meer info zie: »»»»»»»