Home
  Lichtvensters
  Praktijk Light in Action
  Activiteiten 2019
  Agenda
  Contact
  Links
•   Lichtvenster nr. 7-2019
  08-08, de krachtigste dag, de machtige Poort… door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 6 - 2019
  De Weegschaal en de Hondsdagen, door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 5 -2019
  Golven Fotonen en Plasma, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenester nr. 4 - 2019
  Lente-equinox, 3.3.3. poort, Volle (bloed) Maan en 10 dagen geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 3 - 2019
  maart 2019, wat een maand, wat een energie, wat een Licht, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 2 - 2019
  Volop mogelijkheden tot groei in een 10 dagen lang geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 1 - 2019
  In duizenden jaren niet zo´n jaar als 2019. door AnneJelena Shanta
 
 


Op naar de zesde dimensie in 2016
door Jelina


We hebben poort 12 – 12 al weer achter ons. Een poort waar de alomvattende Liefde van de Christus in grote mate is binnen gestroomd om ons als voorbeeld te zijn voor ons persoonlijke functioneren in alomvattende Liefde en om  ons in dit streven te ondersteunen, Waarbij *alomvattend* staat voor de capaciteit om zowel het positieve als het negatieve wat zich op ons levenspad voordoet en wie en wat we ook op dit pad tegenkomen in volkomenheid te aanvaarden en lief te hebben.
Voorwaar, voorwaar geen gemakkelijke opgave.

2015 zou het jaar worden van de grote instroom aan Licht. Nou, dat hebben we geweten.
Volkomen door elkaar geschud grijnzen vanuit alle hoeken en gaten van de maatschappij, alle naar de oppervlakte gebrachte en in het Licht gezette achterklap, leugens, manipulaties en vooral bedrog, bedrog en nog eens bedrog vanuit iedere sector van het leven, ons genadeloos in het gezicht.

In een diepe slaap van onwetendheid verkerend, ging het licht ineens midden in de nacht aan, het Grote Licht welteverstaan, en nu zitten we verdwaasd, het eeuwenoude Klaas Vaakzand van zinsbegoocheling en maya uit onze ogen te wrijven. Beduusd en amper in staat te beseffen hoe grotesk we eeuwen en eeuwen lang bij de benen zijn genomen.

Alles in ons leven blijkt ineens een enorme begoocheling te zijn, een enorm schijnhologram. Een grote, naargeestige hoax, opgezet door een klein groepje lugubere machtsfanaten, die alles, maar dan ook alles, naar zich toe hebben weten te schrapen en die met droge ogen de rest van de mensheid op een houtje laten kauwen.

Die onze Aarde hebben geplunderd, ons daarvoor als slaven  hebben misbruikt en nog steeds misbruiken, onze wateren hebben vervuild en onze natuur en onze luchten hebben vergiftigd. Dit nog steeds doen en zullen blijven doen, in hun grenzeloze begeerte naar meer en meer en steeds weer meer. En wij, volgzame schapen, zijn inmiddels zo geprogrammeerd via ons reptielenbrein dat we met hetzelfde virus zijn besmet.

Ze zijn dol op het creëren van oorlogen en grote collectieve en individuele drama’s en trauma’s, want ze voeden zichzelf met ons bloed en ons angstzweet. Ze zijn met name dol op het angstzweet van kinderen, want dat schijnt intenser van biochemische samenstelling te zijn. Daarom maken de meesten van hen zich dan ook schuldig aan pedofilie.

Ze smeden voortdurend kwade plannen voor deze planeet en haar mensheid en daarom is het van het grootste belang dat we massaal wakker worden en ons bewust worden van deze wezens op onze planeet, die hier helemaal niet thuishoren, maar ons en de planeet hebben gekidnapt.


Deze informatie vind je natuurlijk niet in de mainstream media, alhoewel ze er gelukkig wel meer en meer mee beginnen te komen. Info hieromtrent moeten we voornamelijk zien op te duikelen van het  internet, waarbij we wel nauwlettend alle berichtgeving moeten screenen met onze innerlijke zintuigen, want helaas zit er onder die berichtgeving ook de nodige bulk.

Er zijn sites die heldere informatie aanreiken over alles wat zich achter de schermen afspeelt en hoe wij gestuurd en via hersenspoeling geprogrammeerd worden. Er zijn ook minder heldere sites, die gekoppeld aan hun informatie een emotionele lading doorgeven, meestal negatief getint, dus minder wenselijk. Al heb ik voorkeur voor bepaalde sites zal ik deze niet doorgeven, in het vaste vertrouwen dat iedere ziel zijn/haar eigen persoonlijkheid naar de juiste informatie zal leiden, die bij hem of haar past. Want volgens Kosmische Wet trekt het gelijke het gelijke aan. Gewoon op zoek gaan vanuit je eigen hart is dus het beste.

Met alle gruwelijke feiten bekend, besef je pas hoe moeilijk het is om *alomvattend* lief te hebben?

 


Alomvattend liefhebben kun je naar mijn bescheiden mening dan ook alleen maar, als je weet wie en wat je bent. Waar je vandaan komt. Hoe en van waaruit je bent ontstaan. Waaruit je meerdimensionale samenstelling bestaat. Hoe de kosmos in elkaar zit. Wat je hier eigenlijk bent komen doen en vooral hoe je ooit de weg bent kwijt geraakt en in hun gruwelijke handen gevallen bent.  Hoe er nu weer uit te komen, en hoe je miraculeuze, meerdimensionale verbinding met *de Bron* van ons bestaan en ontstaan en van de hele schepping weer te herstellen.
Al het weten hieromtrent wordt aangereikt in de Masterclass Compact 2016.
( Zie voor meer info>>>>>>>>>> )

Waarom een compacte Masterclass? Omdat we nog maar zo weinig tijd hebben.
De eerste en tweede menselijke golf met ontwaakt bewustzijn hebben gedurende het afgelopen jaar  alle Solaire Lichtimpulsen en Bron/Gammastralen veilig weten ontvangen in de cellen en atomen van hun lichamen en deze in hun DNA weten te integreren als vijfdimensionaal bewustzijnbewustzijn. Vanaf eind november jl. worden Bron/Gammastralen het komende halfjaar met een  enrome,intense druk op de cellen en atomen van onze lichamen ontladen, om deze tegen het einde van het voorjaar 2016 volledig te hebben geïntegreerd in ons DNA, als het hogere  zesdimensionale bewustzijn.

Het komende half jaar wordt dan ook voor velen  een zeer intense tijd, want waar voorheen tal van eeuwen over werd gedaan, wordt nu in slechts een half jaar tijd het zesdimensionale bewustzijn in ons DNA wakker geroepen, om tot hernieuwde activiteit te komen.

Het zal voor iedere op Aarde levende ziel een intense tijd worden, want de Bron/Gammastralen zullen met slechts korte tussenpozen blijven doorbeuken op het bewustzijn binnenin ieders DNA, want de tijd raakt op. Onze planeet reist steeds verder en dieper het Galactische Centrum binnen en daar wordt recht gedaan aan de kosmische wetten. Daar bestaat geen dualiteit of polariteit meer. Daar geldt de Kosmische Wet van de Liefde, van Eenheid.

Ik heb me laten vertellen dat een vijfdimensionaal bewustzijn op 21 hertz vibreert. Het  zesdimensionale bewustzijn zal volgens dezelfde informatiebron vibreren op 42 tot 45 Hertz.
Dat is een verdubbeling in slechts een half jaar tijd, door bombardementen met pure Scheppersenergie!!!
Over rollercoaster gesproken…….

De komende tijd zal de mensheid een enorme behoefte hebben aan slapen, slapen en nog eens slapen. Dat komt omdat de opwaardering van het bewustzijn binnen het DNA alleen maar ’s nachts kan gebeuren, wanneer we in de diepste, droomloze slaap vertoeven, waarin ons bewustzijn zich in de Deltastaat bevindt. De Deltastaat is de staat van het magische *Nul Punt*, waarin een onmiddellijke DNA codering plaatsvindt.

 Dit *Nul-Punt* is ook het verlangde punt waarop de nieuw leven vormende stamcellen plotseling vanuit het niets worden gegenereerd, waardoor ziekte, dood en veroudering ophouden te bestaan en regeneratie, heling en verjonging tot leven komen. Daarom roep ik tijdens een behandeling in de praktijk dit *Nul-Punt* dan ook altijd in de cliënt op, zodat in de cliënt zowel een proces van heling als van ascensie wordt opgestart.
Dat  houdt pure zelfheling en genezing in.
( Zie voor meer info >>>>>>> )

Omdat onze lichamen, geest en ziel veel te lijden hebben gehad gedurende de vele eeuwen van onderdrukking, onbewustzijn en slavernij, en velen van ons daarnaast ook nog eens achter lopen in het niet te keren of te negeren proces van ascensie, worden er ook groepshealingen georganiseerd, waar beide processen, van zowel heling en genezing als ascensie,  aan de orde zullen komen. 
( zie voor meer info>>>>>>> )

Hiermee kan ik mijn steentje bijdragen aan het bevorderen van een Zelfbewuste Nieuwe Mens en een Nieuwe Wereld, omdat we het hier in de derde dimensie helemaal zèlf in de stof moeten manifesteren. Er zullen echt geen Engelen en Lichtwezens fysiek afdalen in deze derde dimensie om voor ons de troep en de vervuiling die we hier hebben aangericht op te ruimen. Dit zullen ze niet doen, omdat hun lichamen dat helemaal niet kunnen. Die zijn niet opgebouwd en samengesteld voor een leven in de derde dimensie. Die van ons wel en daarom zijn wij hier geïncarneerd. Speciaal voor deze tijd en voor dat grootse werk hebben wij driedimensionale stoffelijke lichamen aangenomen, die dat wel kunnen.

Wat we wel zullen kunnen vanuit een vijf- en zesdimensionaal bewustzijn en hoger, is in bewustzijn met hen samenkomen. Bewust met hen te communiceren, zodat we dankzij dit nieuwe vermogen al hun hogere input en assistentie kunnen gebruiken om hier heel snel een Nieuwe Wereld neer te zetten, met nieuwe niet vervuilende technieken, vrij van alle oude dualiteiten, dus vrij van oorlogen, doden, haat, jaloezie, ziekte, schaarste, armoede, plunderingen en vervuilingen.

Lieve mens, durf jezelf te confronteren met het feit dat je iedere ochtend ontwaakt in een wereld van begoocheling, maya en illusie. Een wereld die verre is van zoals de Schepper deze oorspronkelijk heeft bedoeld. Dat je leeft in een illusionaire bel van zinsbegoocheling, die geleid en bestuurd wordt door de tegenstanders van de Schepper.

Geloof me, het valt rauw op je dak om onder ogen te moeten zien dat je jezelf eeuwenlang met hart en ziel hebt ingespannen voor -, en toegelegd hebt op; valse onderwijsmethodieken, valse politieke, economische en sociaal/maatschappelijke systemen en vooral ook valse religies.

Eerst wijs je alle informatie die op je toekomt af. Dan wordt je boos, heel boos op alle spelers in het schijnveld, maar vooral ook op jezelf omdat je zo dom bent geweest om hier zo lang voor te gaan. Vervolgens wordt je verdrietig, intens verdrietig afgewisseld met boosheid. Dan komt na een zekere vorm van depressie, de aanvaarding en de verdieping. Vervolgens komt het loslaten, het onthechten en de bevrijding. En dan komt de vergeving, waarna in alle leeggemaakte ruimten *waarheid* kan binnenstromen vanuit een juiste afstemming. De dankbaarheid die je dan zult voelen, is met geen pen te beschrijven en alle ontgoochelingen waard.

 We naderen de jaarwisseling 2015/2016. Een moment waarop men over het algemeen gewend is nieuwe voornemens neer te zetten.

Ik hoop vanuit het Hart der harten dat zoveel mogelijk mensen er deze jaarwisseling voor zullen kiezen, om geheel wakker te worden en met een sneltreinvaart het persoonlijke en collectieve bewustzijn uit te breiden en te verhogen.

Dat zoveel mogelijk mensen zullen kiezen voor het tot stand brengen van de Nieuwe Mens en de Nieuwe Wereld, vrij van oorlogen, zieken, geweld, haat, veroudering, dood en alles wat daarbij hoort, en zich met hart en ziel zullen inzetten voor een wereld van Eenheid en Liefde en creatieve samenwerking in Balans en Harmonie.

 Vanuit dit gevoel en die gedachten wens ik iedere man, vrouw en kind op deze Aarde hele fijne feestdagen en een enorm gezegend Nieuw Jaar 2016 en dank ik het voltallig Hemels Genootschap voor alle Licht en Liefde die zij met ons hebben gedeeld en over ons hebben uitgestort.


Ik dank je voor je ZIJN in mijn leven, I LOVE YOU…..

JELINA
Healer, Teacher, Coach en Inspirator

Aalden
december 2015

Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op bankrek. NL 17 INGB 0664 1466 86,  onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.