Home
  Lichtvensters
  Praktijk Light in Action
  Activiteiten 2019
  Agenda
  Contact
  Links
•   Lichtvenster nr. 7-2019
  08-08, de krachtigste dag, de machtige Poort… door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 6 - 2019
  De Weegschaal en de Hondsdagen, door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 5 -2019
  Golven Fotonen en Plasma, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenester nr. 4 - 2019
  Lente-equinox, 3.3.3. poort, Volle (bloed) Maan en 10 dagen geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 3 - 2019
  maart 2019, wat een maand, wat een energie, wat een Licht, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 2 - 2019
  Volop mogelijkheden tot groei in een 10 dagen lang geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 1 - 2019
  In duizenden jaren niet zo´n jaar als 2019. door AnneJelena Shanta
 
 

 


De 11-11 poort 2015
en vluchtelingen, vluchtelingen, vluchtelingen.


door Anne Helena
We zijn nog maar enkele dagen verwijderd van de 11 – 11 poort 2015, midden in een wereld die op ieder mogelijk vlak dat we maar kunnen bedenken, in complete chaos verkeert. Sinds WO II waren er niet zo veel mensen op de vlucht en dakloos als dat nu het geval is. En dagelijks komen er meer en meer bij. En dat met een mogelijke koude periode in aantocht die Siberisch aan zal voelen. De schreeuw om hulp zal dan ook immens groot zijn, en de schuldigen die hun mindcontrol vuurtje onder deze Holocaust hebben gelegd en in voortduring blijven leggen, zitten zelf warm en comfortabel in hun grote en luxe verblijven, met gortdroge ogen en een ijskoud, onaangedaan hart. Maar de tijden zullen verkeren…….

Tijdens de poort van 11 – 11 – 2015 stroomt er een wonderbaarlijke golf van goddelijk bewustzijn onze atmosfeer binnen, die op atomair niveau in iedere mens het mannelijk en vrouwelijk goddelijk potentieel weer helemaal zal doen herstellen en in evenwicht gaat brengen.

Eeuwenlang zijn we van dit Licht verstoken geweest en moesten we het doen met een flinterdun stroompje verwrongen en geïnvalideerd mannelijk potentieel van onze Schepper, via de poort in onze linkerhersenhelft. Vanaf 1987 is de goddelijke wereld gaan ingrijpen om de mensheid weer haar volledige en oorspronkelijke potentieel terug te gaan geven, en op 21 – 12 - 2012 heeft dat geresulteerd in een enorme ontlading van het vrouwelijk goddelijk potentieel, en de mogelijkheid van opname hiervan, middels heropening van de poort in onze rechter hersenhelft tot in het midden van ons hartcentrum.
 
Vanaf 11 – 11 – 2015 gaan deze beide polariteiten, het mannelijke en het vrouwelijke potentieel van God  in ons in evenwicht gebracht worden. Wat een zegen en wat een oplossingen zullen we hierna gaan vinden voor onze persoonlijke problemen, maar vooral ook voor de vele collectieve problemen die op ons af zijn gekomen en die ongetwijfeld nog op ons af zullen gaan komen, want alles wat niet van goddelijke volmaaktheid is, zal door het Licht in het licht worden gezet, om vervolgens door ons tot in Licht te worden getransformeerd en getransmuteerd.

We zullen de eenheid in alles weer gaan begrijpen en beseffen dat alles wat op deze wereld gebeurt ons allemaal betreft, dus ons allen aangaat, en dat we al onze medebroeders en zusters die hulp nodig hebben zullen moeten helpen. Is het niet linksom dan wel rechtsom, want in wezen helpen we ons zelf.

 Als een kip zonder kop of als ongegronde spirituele zwevers??? Neen natuurlijk niet
Het overlatend aan de regeringen??? Neen natuurlijk niet. Die weten niet eens meer wat ze er mee aan moeten en die hebben ons karmisch medeschuldig gemaakt, door in het Midden Oosten te gaan meehelpen bombarderen.
Neen, we zullen het *zelf* moeten gaan doen, in samenwerking met- en in stille afstemming op ons Hogere Zelf.

Niet enkel meer gericht op gevolgbestrijding zoals we dat nu al eeuwen doen, maar ook vanuit het aanpakken van de bron, de oorzaak van alle ellende, en daar tegen te zeggen op heldere en klare toon vanuit de kracht en de macht van ons Hogere Zelf, “Stop, ik pik het niet meer, ik doe niet meer mee aan dit gruwelijke spel” .

 


Wij zijn met een ruime zeven miljard zielen, zij slechts met enkele honderdduizenden. Onze gezamenlijke zielenkracht is véél krachtiger en machtiger dan al hun zogenaamde geavanceerde wapens bij elkaar.
Daarnaast krijgen wij, op het moment dat we collectief besluiten hun spel niet meer mee te spelen, ondersteuning van een keur aan Lichtkrachten uit het hele Universum.

Totdat wij dit besluit nemen. kunnen zij weinig doen, want zij hebben de vrije wil van de mensheid te respecteren. Maar maken wij de keus tot collectieve bevrijding, dan behoren alle leed, kommer en kwel die rondwaren op deze wereld op hetzelfde moment tot het verleden en gaan we een tijd binnen van pure vrede, harmonie en welvaart.

Voorlopig is het misschien geen slecht idee om Regionale Raden in het leven te roepen van een keur aan vakmensen en handwerklieden. Timmermannen en -vrouwen, metselaars, schilders, loodgieters, sanitair en tegelvoegers, stukadoors, etc. etc. die samen met het legioen werklozen in dit land en de vluchtelingen, ongeacht hun opleiding, alle leegstaande kantoorruimten en andere panden in Nederland ombouwen tot een menswaardig, tijdelijk onderdak met een voldoende waarborg aan privacy.

Waarom tijdelijk? Omdat er uit gegaan moet worden van terugkeer.
Tegelijkertijd moet er namelijk gewerkt worden aan het herstel van vrede in hun thuisland
. Nadien kan er dan door al deze mensen, door zowel de Hollandse vaklieden en de tot vaklieden gemaakte vluchtelingen tot een wederopbouw worden gekomen in hun thuislanden. Wat een mogelijkheid tot integratie en wat een mogelijkheid tot eenwording.
Een ware win/win situatie voor alle partijen.

Studenten zouden zowel de Hollandse vaklieden als de vluchtelingen kunnen helpen in het elkaar verstaan, door hen bijvoorbeeld de Engelse taal als een eenvoudige vorm van voertaal aan te leren.

De vrouwelijke vluchtelingen kunnen voor zover dat nodig is, leren om voedsel te verbouwen, te naaien, breien, haken en een diversiteit aan andere vormen van handarbeid en kunst om alles wat nieuw wordt opgebouwd, met gordijnen, tapijten, kussens, schilderijen, kunst en andere snuisterijen aan te kunnen kleden. Daarnaast kunnen ze werkzaam en behulpzaam zijn in de keuken en bij het onderwijs aan hun kinderen. In hun eigen taal, mogelijk aangevuld met eenvoudig Engels, omdat ze uiteindelijk weer terug gaan naar eigen thuisland.

Groepen of groepscentra van een diversiteit aan genezers kunnen zich gaan wijden aan de verwerking en heling van de oorlogstrauma’s.

Is hun land van herkomst dan weer veilig en heropgebouwd, dan kunnen alle vluchtelingen hun eigen professie weer ter hand nemen. Maar alvorens dat te doen hebben zij vanuit hun moeilijke situatie een heleboel bijgeleerd. En wat nog belangrijker is, er heeft een wederzijdse integratie plaatsgevonden. Er is actief gebouwd en gewerkt aan eenheidsbewustzijn.

Ze hebben hun eigen puin op moeten ruimen en vanuit deze puinhopen weer zoveel mogelijk materiaal moeten zien te vergaren en gebruiken voor de wederopbouw. Dat zet een mens aan het denken en doorvoelen. Zoiets ontmoedigt om nog ooit weer de wapenen op te pakken en had eigenlijk ook moeten gebeuren na de Balkanoorlog.

 Nou zitten er helaas nogal wat kwade jongens en misschien ook wel meisjes tussen die enorme stroom aan vluchtelingen en daar gelden natuurlijke korte metten voor. Heel eenvoudig krachtdadig opsluiten bij de eerste tekenen dat ze zichzelf verraden. Datzelfde geldt voor iedere vluchteling die weigert mee te werken of crimineel gedrag vertoont van welke aard dan ook. Ze zijn dictatoriale leiding gewend en dan heb je helder en krachtdadig optreden nodig. Zodra de situatie in hun thuisland dan is hersteld, kunnen ze worden teruggestuurd om daar hun straf verder uit te zitten en uit te werken.

Om niet weer opnieuw machtsblokken te creëren, zal het nodig zijn dat de leiding van de Regionale Raden regelmatig wordt vervangen en dat iedereen geleerd wordt tot eigen verantwoordelijkheid te komen en deze te dragen. Wanneer iedere mens in zijn/haar eigen zelfverantwoordelijkheid gaat staan, dan hebben we geen helden en leiders meer nodig die hun macht kunnen gaan misbruiken, want dan is ieder van ons in staat meester over zijn/haar eigen werkelijkheid te zijn.

Zal het allemaal gemakkelijk gaan??? Neen, natuurlijk niet.
Er zijn enorme cultuurverschillen te overbruggen. De meest afschrikwekkende is wel het gegeven dat 90% van de vluchtelingen uit jonge, gezonde mannen bestaat, die opgevoed zijn in een cultuur waarin op iedere blote arm duizenden tot miljoenen jaren hel staat, wat verdubbeld tot sterk vermenigvuldigd wordt met ieder ander bloot lichaamsdeel.

Arme westerse vrouwen, want die behoren met hun blote armen en benen in hun ogen allemaal in de hel. Ook met iedere alleen lopende vrouw is volgens hen iets mis, want in hun cultuur mag een vrouw nauwelijks alleen over straat en degene die dat wel doet, is vogelvrij en mag vrijelijk aangerand en verkracht worden.

Er loopt dus nogal wat loslopend wild rond en inmiddels zijn er dan ook al heel wat westerse vrouwen hiervan slachtoffer geworden, waaronder er zelfs zo ernstig zijn toegetakeld door groepsverkrachting, dat ze  in een kunstmatig coma moeten worden gehouden.
Het is de media verboden hiervan melding te maken. De daders worden ondanks herkenning niet aangehouden en laten ze stilzwijgend verder trekken door Europa.

Wat ze met de oorlogsmisdadigers onder de stroom vluchtelingen aan moeten weten de regeringen in Europa ook niet. Deze mensen krijgen geen tijdelijke verblijfsstatus en onderdak, maar mogen wettelijk ook het land niet worden uitgezet  omdat het eigen land onveilig is. Tja, een gegeven  waaraan ze zichzelf nota bene volop hebben schuldig gemaakt.
Hoe krom kun je de wetten maken…

Dus…….. laten ze deze figuren maar vrij en zonder onderdak en de nodige middelen van bestaan rondlopen. Die bal wordt gewoon bij de burgers neergelegd, die maar moeten zien uit te vogelen hoe in deze omstandigheden hun eigen veiligheid te waarborgen en hoe deze bal te spelen met tal van deze loslopende oorlogsgeweldenaren.

Daarom zullen wij als vrije burgers hier in Nederland alle zeilen moeten bijzetten om met elkaar tot een eensluidende oplossing, en vanuit een Hoger Deel van ons Zelf tot consensus te komen met alle goedwillende en goedbedoelende vluchtelingen. Alleen zo kunnen we een krachtige, aantrekkende  magneet vormen van Goede Wil en Eenheid, die mogelijk alle neuzen dezelfde kant op zal weten te zetten om tot een *tijdelijk* menswaardig bestaan hier te komen, en vervolgens tot een gezamenlijke wederopbouw van hun eigen land.

 

 

Het is natuurlijk maar een grove schets die ik hier geef, maar wel een die de eigen werklozen weer van werk voorziet, het handwerk en vakmanschap weer in ere herstelt, de vluchtelingen realistisch, actief en lerend doet zijn, en uiteindelijk de gezamenlijke economieën ook nog eens ten goede komt.

Ik hoop dat deze schets van oplossing en mogelijkheden tot een brede, maatschappelijke discussie zal leiden, maar belangrijker nog, in praktijk zal worden gebracht, want praatjes vullen geen gaatjes. Ik vraag dan ook iedere lezer van dit Lichtvenster, deze te willen delen met zo veel mogelijk mensen, zodat de schets gaat leven en tot uitbreiding en uitvoering gebracht kan gaan worden, want we zullen toch iets moeten, en wel op zo kort mogelijke termijn.

Gaan we nu over tot die prachtige poort van 11 – 11 – 2015.
Een poort, waarop de Eerste, Saffierblauwe Straal van de mannelijke polariteit van God in ons geactiveerd zal gaan worden, die de Goddelijke Kwaliteiten in zich draagt en aan ons overdraagt van;  Goddelijke Wil, Macht, Vertrouwen, Bescherming en de Eerste Goddelijke Oorzaak van Volmaaktheid.

Een poort, waarop de Derde, Kristallijnroze Straal van de vrouwelijke polariteit van God in ons geactiveerd zal gaan worden, die de Goddelijke Kwaliteiten in zich draagt en aan ons overdraagt van; Goddelijke Liefde, Aanvaarding, Toewijding en Eerbied voor alle Leven.

Waarna door een volkomen samensmelting van deze beide stralen, de Zongele Tweede Straal van Christusbewustzijn in ons kan ontvlammen en ons keelchakrum en hoofdchakra’s kan gaan verlichten met de Goddelijke Kwaliteiten die deze Tweede Zongele Straal van Christusbewustzijn in zich draagt; van Verlichting, Wijsheid, Hoger Inzicht en Goddelijke Waarneming.

 

 

Deze goddelijke instroom zal voortgaan tot aan de winterzonnewende op 21/22 december a.s.
We gaan dus ondanks alle moeilijkheden die op ons afkomen, ook een hele gezegende tijd in, waarbij ik iedereen adviseer om het saffierblauwe Licht van de Eerste Straal via de linker hersenhelft in te ademen en de linkerzijde van het lichaam te laten verlichten, en het Kristallijn Roze Licht van de Derde Straal in te ademen via de rechter hersenhelft, en deze de rechterzijde van het lichaam te laten verlichten.

Met iedere ademteug worden vervolgens beide stralen in volkomen harmonie met elkaar vermengd, wat een prachtig Violette Licht op zal leveren. Een prachtige versmelting van de mannelijke polariteit en de vrouwelijke polariteit van God. En waar man en vrouw in volkomen vereniging samenkomen, daar ontstaat altijd nieuw leven en op dat moment zal de Zongele Vlam van het Christusbewustzijn in je hart ontvlammen en geboren worden en kun je met en vanuit die kwaliteiten verder leven.

Helen, verjongen, wonderen creëren, onvoorwaardelijk en alomvattend liefhebben vrede en harmonie uitdragen en bevorderen, innerlijke visie uitdragen, vol compassie zijn, vergeven, transmuteren, transformeren, eeuwige en welvaart en overvloed uitdragen en delen, kortom het hemelse Paradijs op Aarde creëren.

Is dit allemaal niet de moeite waard om heel bewust je aandacht aan te geven? Rondom, op en vanaf 11-11.
Ik wens jullie dan ook een fantastische 11e van de 11e toe en een duidelijk, manifest voelbare instroom van alle hiervoor genoemde Goddelijke Kwaliteiten.

Graag tot een volgend Lichtvenster…..
Hou van jezelf, oneindig veel van je zelf en ik?
I’m sorry, Please forgive me, Thank you, I love you

Anne Helena
Aalden
november 2015