Home
  Lichtvensters
  Praktijk Light in Action
  Activiteiten 2019
  Agenda
  Contact
  Links
•   Lichtvenster nr. 7-2019
  08-08, de krachtigste dag, de machtige Poort… door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 6 - 2019
  De Weegschaal en de Hondsdagen, door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 5 -2019
  Golven Fotonen en Plasma, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenester nr. 4 - 2019
  Lente-equinox, 3.3.3. poort, Volle (bloed) Maan en 10 dagen geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 3 - 2019
  maart 2019, wat een maand, wat een energie, wat een Licht, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 2 - 2019
  Volop mogelijkheden tot groei in een 10 dagen lang geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 1 - 2019
  In duizenden jaren niet zo´n jaar als 2019. door AnneJelena Shanta
 
 

September 2015… september 2015…het magische woord op veler lippen…

door Anne Helena


Het is zondag, 13 september 2015, de dag van Nieuwe Maan met een gedeeltelijke Zonsverduistering, de dag dat de grote Gamma Golf van Goddelijke Liefde, afkomstig van de grote Galactische Zon  voelbaar en zelfs zichtbaarop Aarde binnenstroomt en daarmee drie weken zal doorgaan, om haar grote piek te beleven op maandag 28 september, de dag van Volle Maan met een totale Maansverduistering.

Was het op 21-12-2012 voor veel mensen een teleurstelling omdat het binnenstromen van het Nieuwe Licht van Moeder God’s Liefde  nauwelijks zicht- dan wel voelbaar was, zal door het binnenstromen van het Gamma Licht van Gods Liefde in deze periode het leven van een derde van de mensheid volledig gaan veranderen. Dit, omdat zij de ascensie daadwerkelijk in zichzelf zullen gaan ervaren. Dat betekent dat zo’n 2.3 miljard mensen zullen worden opgeheven tot in het vijfdimensionale Licht van Christusbewustzijn.

Wow, wat zal dat een verandering gaan inluiden van het leven op Aarde.
Het zal het daadwerkelijke begin zijn van het ophouden van het lijden van de mensheid. Het ophouden van negativisme,armoede, ziekte, pijn,  oorlog, vervuiling, en plundering.
Het zal het begin inluiden van het ophouden van het grote disrespect voor medemens, dier, natuur en moeder Aarde.
Kortom alles zal binnen niet al te lange tijd anders gaan worden, onder leiding van onszelf.
Geen regeringen meer waar we ons afhankelijk van zullen opstellen… neen… een periode van volkomen zelfverantwoordelijkheid.

Ik heb me door meerdere bronnen laten vertellen dat deze supergolf van Gamma Licht  in 10 seconden meer energie loslaat dan onze Zon gedurende diens hele bestaan van 10 biljoen jaren. Weer een andere bron geeft aan dat deze supergolf  de kracht heeft van honderd miljoen kernreactoren, die natuurlijk afgezwakt zal worden door geavanceerde satelliettechnologie van een groep sterrenwezens van binnen en buiten ons universum om het krachtniveau veiliger te maken voor planeet Aarde en al haar leven.

 

Moeder Aarde en wij zijn dan ook volkomen veilig en mochten er zich calamiteiten voordoen de komende maand, dan kan dit slechts worden veroorzaakt door snode plannen en acties van de duisternis, in een laatste en vergeefse poging hun macht te behouden, want ze zijn al verslagen.  In wezen heeft de ascensie al lang plaats gevonden. Wij hoeven deze alleen nog maar in de stof te actualiseren.

Wat hier NU allemaal gebeurt is toch nauwelijks voor te stellen…
Persoonlijk houd ik al enige tijd het ontladen van gammastralen binnen ons universum in de gaten, om te ervaren dat mijn fysiekje op die dagen nogal stram en stijf wordt en zich nog nauwelijks op charmante en soepele wijze kan voortbewegen. Door hierin een open boek te zijn richting andere mensen,  ben ik erachter gekomen dat hetzelfde euvel zich bij veel meer mensen voordoet.

Omdat wij nu het dichtste gebied van de fotonenbelt zijn binnengegaan, neemt de kracht van de Golf met elk uur en elke dag toe en we zijn er misschien wat stram, stijf, ongeconcentreerd en duizelig door… maar aan het eind van deze tunnel is er volop Nieuw Leven.

Er is aangereikt dat het de groep lichtwerkers/strijders gelukt is om de Shumann Resonantie van de Aarde op te voeren tot het niveau van 33 Hertz, vanuit pure, zuivere innerlijke  afstemming en vibratie. Er is aangereikt dat dit 12 Hertz boven het niveau van de Vijfdimenionale Aarde is en dat Gaia daarmee er meer dan gereed voor is, de eerste golf aan Liefdewezens op 28 september aanstaande te huisvesten.

 

 

Ik ben geen wetenschapper en kan daarom al deze aangereikte gegevens niet op de juiste waarde schatten, maar mijn innerlijke intuïtie haakt hier wel volledig op aan. Ik voel gewoon dat de tijd daar is en heb inmiddels menigmaal de tijd vanaf het begin van de Harmonische Convergentie in augustus 1987, tot nu aan toe, de revue laten passeren.

Op die nacht zat ik plotseling rechtop in bed, omdat mijn innerlijke stem me luid en duidelijk wakker riep met: *Anne je mag wel eens voortmaken, je hebt nog maar een paar jaar*. Die opmerking werd natuurlijk in eerste instantie volledig verkeerd door me geïnterpreteerd en ik dacht dat ik nog maar een paar jaar te leven had. Niet zo heel vreemd, want mijn gezondheid liet op dat moment nogal te wensen over.  Maar het geschiedde heel anders… mijn leven veranderde vanaf dat moment in een rollercoaster. Letterlijk alles ging op z’n kop.
 
Van scheiding tot diverse ongelukken tot een volkomen verandering van uiterlijk en maatschappelijke positie.  
Geen enkele steen bleef meer op de andere, binnen enkele jaren bestond mijn pad uit een grote hoop opgebroken stenen, waarin ik een volkomen nieuwe orde moest zien aan te brengen.

Had ik het van tevoren allemaal geweten, had ik beslist de moed niet gehad, maar met het verleggen en plaatsen van iedere steen kwam er meer en meer inzicht, moed, kracht en wijsheid, met name  door de stenen die ik in eerste instantie verkeerd plaatste.

Er moesten de afgelopen 28 jaren  zoveel verschillende zieldelen geïntegreerd worden, dat ik er iedere keer weer anders uitzag en anders voelde, dacht en deed. Soms had ik wel drie verschillende soorten haar op mijn hoofd. Maar je gaat door, door alles heen. Ponden kwamen eraan, ponden vlogen eraf. Mensen kwamen en gingen. Fijne mensen, mooie mensen, minder mooie en minder eerlijke mensen. Vampiers en antikrachten, met alles en iedereen moest worden afgewerkt, of mijn persoonlijkheid en zij dat nou leuk vonden of niet.

Klaar was klaar, en dan ging het pad samen niet verder omdat er nieuwe zaken ter afwerking aan de orde kwamen, en dat werd lang niet altijd in dank afgenomen. De ziel staat echter boven de emotie en drijft je verder, verder en verder, naar het punt van nu en ik ben er van overtuigd dat velen zich zullen herkennen in deze korte samenvatting van de afgelopen 28 jaren.

Alle gebeurtenissen, hoe zwaar en eenzaam ook, hebben zoveel innerlijke veranderingen tot inzicht en wijsheid aangereikt, dat er uiteindelijk, door alles heel bewust en intens en soms met de moed der wanhoop te leven en te beleven, alleen nog maar Mededogen en Liefde overbleef en vooral Nederigheid, een enorm gevoel van Nederigheid na het doorschouwen van zoveel grootsheid.

September, oohhh september 2015.
Op de een of andere manier blijft in mijn hoofd de datum van de 23e resoneren, wat me enorm nieuwsgierig maakt. Maar wat de afgelopen28 jaren me ook hebben geleerd is Geduld te hebben, heel veel Geduld en alles los te kunnen laten. We zullen zien.

Degenen die in de eerste Lichtgolf aan bod komen zijn weliswaar de pioniers, maar nier meer of minder dan de anderen.
De pioniers zullen de eerstkomende maanden eerst weer tot een vorm van een zekere rust komen en diverse aanpassingen doorgaan teneinde de nieuwe energieën volledig in zich op te kunnen nemen en deze te integreren, om vervolgens tot in detail het/hun Paradijs op Aarde te kunnen gaan vormen.

 

 

Wow, dat heet *de Nieuwe Aarde*, wat hebben we het daar vaak over gehad en gemediteerd.

Zit je er niet bij deze september, dan niet getreurd, er komen nog volop volgende Gamma Lichtgolven en pieken, zoals  in het voorjaar en in de zomer van 2016. Je bent er geen onsje minder om. De hele omvorming zal doorgaan tot 2017.

Het gammalicht dat ons deze maand bereikt, zal onmiddellijk ieders DNA tot in een hogere vorm veranderen, wat het bewustzijn van ieder van ons zal veranderen en verhogen, zodat er alsnog een inhaalslag gemaakt kan worden.

Wees wijs en laat je begeleiden door een van de pioniers, want zij hebben alle ervaringen aan den lijve, geest en ziel opgedaan en zijn in al hun lichamen tot in het Vijfdimensionale opgeheven.

Voor de volgende golven zal het dan ook veel eenvoudiger zijn om het Nieuwe Licht in zich op te nemen en te integreren dan voor de pioniers, die ieder persoonlijk en op hun eigen manier tegen alle ongeloof, scepsis en onwetendheid in, de weg naar de Nieuwe Aarde hebben voorbereid en gebaand.

Iedere op Aarde levende mens zal opgeheven moeten worden tot in tenminste 21 Hertz om aan de ascensie deel te kunnen nemen. Zonder deze opheffing is leven op de Nieuwe Aarde eenvoudigweg niet meer mogelijk.

 

 

Ik wens iedereen dan ook een fantastische Nieuwe Tijd toe en dank al die zielen die ik persoonlijk heb mogen leren kennen en ontmoeten en die met mij, met vallen en opstaan, de weg zijn gegaan tot aan deze glorievolle tijd. 
Mogen we elkaar binnenkort omhelzen in het Nieuwe Licht.

Ik dank ook alle zielen die me het vertrouwen hebben gegeven hen te mogen meehelpen hun bewustzijn en energievibratie met behulp van het mijne te verheffen, en in gezamenlijke afstemming op Hoger dat van Moeder Aarde en al haar leven.
Mogen we elkaar binnenkort omhelzen in het Nieuwe Licht.


Ik dank Vader/Moeder God, het voltallige Hemelse Genootschap, Lichtmeesters, Lichtgidsen, Aartsengelen en Engelen, De Bestuurders van de Natuur en de Natuurwezens, de Lichaamselementalen, de Elementen en de Elementalen,  Moeder Aarde en alles en iedereen die het Al/ Niets uitmaken en bepalen.

Dank, dank, dank, voor het Zijn in mijn Leven ……
Dank, dank, dank voor het vertrouwen…..
Dank, dank, dank voor alle innerlijke Liefde en Ondersteuning.


Alles zal veranderen, het hele Universum, Moeder Aarde, wij en daarmee natuurlijk ook de Lichtvensters…


Ik ben zo dankbaar, zo dankbaar, zo dankbaar

Anne Helena
Aalden.
13 september 2015