Home
  Lichtvensters
  Praktijk Light in Action
  Activiteiten 2019
  Agenda
  Contact
  Links
•   Lichtvenster nr. 7-2019
  08-08, de krachtigste dag, de machtige Poort… door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 6 - 2019
  De Weegschaal en de Hondsdagen, door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 5 -2019
  Golven Fotonen en Plasma, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenester nr. 4 - 2019
  Lente-equinox, 3.3.3. poort, Volle (bloed) Maan en 10 dagen geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 3 - 2019
  maart 2019, wat een maand, wat een energie, wat een Licht, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 2 - 2019
  Volop mogelijkheden tot groei in een 10 dagen lang geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 1 - 2019
  In duizenden jaren niet zo´n jaar als 2019. door AnneJelena Shanta
 
 

 

MEDITATIEF GEBED EN VISUALISATIE VOOR DEZE TIJD


Door Anne HelenaRondkijkend in de wereld kunnen we niet anders zeggen dat  overal chaos heerst en dat uit alle verborgen spelonken, het meest duistere naar boven- en aan het licht komt. We kunnen er onze ogen voor sluiten, net doen alsof onze neus bloedt en als struisvogels onze kop ervoor in het zand steken, maar willen we de Nieuwe Aarde tot stand brengen en de vijfde dimensie de mogelijkheid bieden hier in te dalen, willen we datgene doen waarvoor we geboren zijn en op deze planeet incarneerden, dan zullen we in actie moeten komen.

Moeten we daarvoor met borden op onze buik de straat op en/of een revolutie ontketenen? In het geheel niet, dat roept alleen maar tegenkrachten en agressie op. Maar we kunnen wel samenwerken met alle Krachten van Licht en onze innerlijke intenties richten op het opruimen en loslaten van al het oude en een Nieuwe aarde visualiseren van liefde, eenheid, creativiteit, samenwerking, vertrouwen, vrede en respect.

Dat kunnen we heel eenvoudig doen door onze intenties uit te dragen middels meditaties, gebed en visualisaties vanuit de oorverdovende stilte, die heerst in de heilige ruimte binnen ons hart. We hoeven er de deur niet voor uit, al werkt het wel sterker als we het in groepsverband doen, we hoeven er alleen maar aandacht, tijd en ruimte voor te creëren.

Afgelopen Volle Maan, hebben we met de kleine, vaste kern van onze meditatiegroep het volgende meditatieve gebed in het universum uitgedragen, dat ik hier graag wil delen Ik doe dat  in de hoop dat het aan zo veel mogelijk mensen wordt doorgeven, opdat er velen gebruik van  gaan maken, en de kracht van dit meditatief gebed zich als een sneeuwbal over de planeet en al haar onder- en bovensferen kan gaan uitbreiden, tot diep in het universum. Met als gevolg een definitieve transformatie en transfiguratie van al het ongewenst oude op deze planeet en een spoedig ontluiken van de zo door ons zo gewenste geheel Nieuwe Aarde.

 

 


MEDITATIEF GEBED EN VISUALISATIE VOOR DEZE TIJD


Ik ben een met mijn IK BEN Aanwezigheid en met de IK BEN Aanwezigheid van iedere man/vrouw en kind op deze Aarde. Vanuit mijn individuele IK BEN Aanwezigheid en de collectieve IK BEN Aanwezigheid richt ik mij rechtstreeks tot de eerste en enige Schepper van al wat tot aanzien is gebracht en wat leeft, onze alwetende, alomtegenwoordige, almachtige Vader/Moeder God, de Kosmische IK BEN AL WAT IS, JHWH.

Ik verbind me met de membranen van dit universum en van alle universa
Ik verbind me met het voltallig Hemels Genootschap zonder deze afzonderlijk te benoemen

Ik verbind me met de officie van de Christus en zijn 144.000 opgestegen Verlichte Meesters 
Ik verbind me met de bestuurders van de Natuurelementen en hun elementalen
Ik roep de Aspecten aan van mijn Vader/Moeder God van de Grote, Grote Centrale Zon, de Zonnelogos EL en ELLA
Ik roep de aspecten aan van mijn Vader/Moeder God van de Grote Centrale Zon, de Zonnelogos Elohae en Eloha
Ik roep de aspecten aan van mijn Vader/Moeder God van de  Centrale Zon, de Zonnelogos Alpha en Omega
Ik roep de aspecten aan van mijn Vader/Moeder God van de Fysieke Zon, de Zonnelogoshelios en Vesta
Ik verbind me met al mijn meerdimensionale zelven en delen en roep al mijn zielaspecten aan
Ik roep de eigenschappen aan van alle twaalf goddelijke stralen, en zo verbind ik me met alles wat uit volmaakt Licht bestaat.

 Geliefde Schepper, Kosmische IK BEN AL WAT IS, ik geef mijn persoonlijke ego en identiteit volledig aan u over en ik wil graag het volgende verklaren:

Ik schaam mij voor de vele mensonterende situaties in deze wereld en wil  graag uiten dat ik het met de volgende situaties beslist oneens ben en daarbij uw hulp inroep:

Geliefde Schepper, Kosmische IK BEN AL WAT IS, mijn hart kan nauwelijks meer verwerken dat er momenteel meer vluchtelingen en ontheemden op deze wereld zijn dan ooit tevoren,  mannen, vrouwen en kinderen die moeten leven zonder de eerste levensbehoeften van een veilig dak boven hun hoofd, kleding, verzorging, voedsel, medische zorg, onderwijs, veiligheid, privacy en  vrijheid van meningsuiting. Geliefde Schepper help mij alstublieft mijn visualisaties tot manifestatie te brengen, die voor hen in al deze primaire levensbehoeften voldoen.


Geliefde Schepper, Kosmische IK BEN AL WAT IS, mijn hart kan nauwelijks meer verwerken dat er op deze wereld mannen, vrouwen en kinderen in slavernij worden gehouden, worden verkracht, mishandeld en gemarteld en tot bloedoffer worden gemaakt door de antikrachten die letterlijk hun bloed drinken, vooral van baby’s en jonge kinderen die daartoe ontvoerd en gebruikt worden. Geliefde Schepper help mij alstublieft mijn visualisaties tot manifestatie te brengen, die hen een wereld van veiligheid waarborgt, vrij van angsten en misbruik van welke aard dan ook.


Geliefde Schepper, Kosmische IK BEN AL WAT IS, mijn hart kan nauwelijks meer verwerken dat er op deze wereld mannen, vrouwen en kinderen met wapens rondlopen en moorden, verkrachten en onthoofden. Geliefde Schepper help mij alstublieft mijn visualisaties tot manifestatie te brengen die een wereld omvatten vrij van oorlog, bloedvergieten en geweld door wie dan ook.

 

 


Geliefde Schepper, Kosmische IK BEN AL WAT IS, mijn hart kan nauwelijks meer verwerken dat deze Aarde, onze gastmoeder, dagelijks wordt geplunderd, vervuild en innerlijk leeggeroofd ten gerieve van een kleine groep elite. Geliefde Schepper help mij alstublieft mijn visualisaties tot manifestatie te brengen, van een wereld waarin niet meer geboord wordt naar olie en gas, waar geen fracking meer wordt toegepast, waarin geen mijnen meer worden gedolven, maar waarin die vrije en natuurlijke energiebronnen kunnen worden gebruikt die niet vervuilen en leegroven, en die door de kleine groep elite tot nu aan toe voor ons verborgen worden gehouden.


Geliefde Schepper, Kosmische IK BEN AL WAT IS, mijn hart kan nauwelijks meer verwerken dat onze prachtige luchten dagelijks worden vergiftigd en versluierd  met ziekteverwekkende, vergiftigende, chemische sproeimiddelen, middels de z.g. chemtrails. Geliefde Schepper help mij alstublieft mijn visualisaties tot manifestatie te brengen, die prachtige, kosmisch blauwe luchten weergeven, vol van goddelijk prana, dat ons mensen en al het leven in, op en rondom deze planeet op goddelijke wijze bekrachtigt en helder en gezond maakt.

 

 


Geliefde Schepper, Kosmische IK BEN AL WAT IS, mijn hart kan nauwelijks meer verwerken dat er aan de voorzieningen voor de ouderen, de zieken en de zwakkeren in onze maatschappij zo hard wordt getornd, dat zij amper nog in het leven kunnen staan en kunnen socialiseren op de manier, zoals die volgens de oorspronkelijke scheppingsorde was voorbestemd voor ieder levend wezen op deze planeet.  Geliefde Schepper help mij alstublieft mijn visualisaties tot manifestatie te brengen, van een wereld waarin eenheidbewustzijn leeft en zorg voor en met elkaar. Waarin iedere mens de nodige verzorging en aandacht krijgt en vrij en blij kan gaan en staan waar zijn of haar ziel zich kan uitdrukken, leren, groeien en evolueren, dus toe kan komen aan het eigenlijke doel van incarnatie, zonder daarin belemmerd te worden door gebreken en tekorten van welke aard dan ook.


Geliefde Schepper, Kosmische IK BEN AL WAT IS, mijn hart kan nauwelijks meer verwerken dat er op deze planeet zo enorm veel gemanipuleerd en gehersenspoeld wordt middels het bestaande onderwijs, de religies, de gangbare media, de televisie, films, games etc. etc..  Zonder dat de mensen  zich daarvan bewust zijn, tenminste het overgrote deel van hen, wordt er op grote schaal zeer geraffineerde mindcontrol toegepast en zijn wij inmiddels allesbehalve vrije geesten meer. Geliefde Schepper help mij alstublieft mijn visualisaties tot manifestatie te brengen, van een wereld waarin al deze fenomenen vanaf nu alleen nog maar gecreëerd worden door vrije mensen voor vrije mensen, op een wijze die de ziel van iedere man, vrouw en kind op deze wereld activeert tot groei en verruiming.


Geliefde Schepper, Kosmische IK BEN AL WAT IS, mijn hart kan nauwelijks meer verwerken dat onze wateren zo vervuild en misbruikt worden dat ze nauwelijks meer leefbaar zijn en onze belangrijke zeedieren, die met hun sonargeluiden de afstanden tussen de planeten en sterren in Gods Wereld in stand houden, desoriënteren en zo verzwakken dat ze ten prooi vallen aan vernietigende bacteriën en het leven laten.  Ook worden onze wateren zo leeggeroofd en ziek gemaakt dat er veel te weinig voedsel meer overblijft voor alle zeeleven, waar we toch echt niet zonder kunnen. Geliefde Schepper, help mij alstublieft mijn visualisaties tot manifestatie te brengen van een wereld vol gezonde zeeën, meren, rivieren, beken, plassen en sloten waarin Gods Leven welig tiert ten gunste van de wateren zelf en de eenheid binnen  Gods  Schepping.

 

 


Geliefde Schepper, Kosmische IK BEN AL WAT IS, mijn hart kan nauwelijks meer verwerken dat de bodem van moeder Aarde en daarmee al ons voedsel wordt vergiftigd en gemanipuleerd door de kleine groep elite, waardoor de bodem van de Aarde en de gezondheid van ieder mens en ieder dier ernstig wordt bedreigd. Geliefde Schepper, help mij alstublieft mijn visualisaties tot manifestatie te brengen van een wereld vol gezonde vruchten, granen en groenten en een mensheid die puur en zuiver voedsel, water en lucht tot zich kan nemen voor het welbevinden van de ontwikkeling van onze kristallijnen zonnelichtlichamen.


Geliefde Schepper, Kosmische IK BEN AL WAT IS, mijn hart kan nauwelijks meer verwerken dat de dieren op deze wereld op ongezonde wijze worden opgesloten, vetgemest en van allerlei schadelijke medicijnen en hormonen worden voorzien en zo opgefokt worden voor puur commerciële doeleinden en consumptie. Geliefde Schepper, help mij alstublieft mijn visualisaties tot manifestatie te brengen, van een wereld vol gezonde en vrije dieren en een mensheid die in symbiose leeft met de dieren. Help alle dieren die niet gezond en geschikt zijn om met de mens in symbiose te leven, vrijelijk over te gaan naar die nieuwe plaats of sfeer die voor hen is voorbestemd om hun evolutie af te kunnen maken.


Geliefde Schepper, Kosmische IK BEN AL WAT IS, mijn hart kan nauwelijks meer verwerken dat de mensheid onder slavernij moet leven van onmenselijke wezens die de Aarde al zo lang in hun greep houden, en die alleen maar wensen deze planeet leeg te roven van haar innerlijke bezit, de mensheid voor het grootste deel te vernietigen en deels als slaven in bezit te houden. Geliefde Schepper, help mij alstublieft mijn visualisaties tot manifestatie te brengen van een wereld vrij van deze onmenselijke wezens en help mij te voorkomen dat deze wezens de macht krijgen iedereen te vaccineren en te chippen, door het contante geld in de ban te doen. Geliefde Schepper verwijder deze wezens van planeet Aarde, dan wel ontneem hen hun macht, zodat wij weer vrijelijk met u kunnen communiceren en onze oorspronkelijke incarnatieopdracht kunnen vervullen als ware zonen en dochters. Schenk ons uw genade, bevrijd ons en neem ons weer op in uw veilige en heilige woning.

 

 


Help ons alles weer te herinneren en te bevatten en help ons en planeet Aarde weer gezond en heel te worden.

Geliefde Vader/Moeder God ik hou van u.
Voltallig Hemels Genootschap, Engelen, Christus, Opgestegen Meesters, Gidsen vanuit de werelden van Licht, Bestuurders van het Universum en de Natuur, elementalen en vijfdimensionale Lichaamselementaal, ik hou van u allen. Help ons, want alleen klaren wij de klus niet.


Wij beseffen dat wij het hier zullen moeten uitvoeren, omdat wij de lichamen van vlees hebben aangenomen en dragen, maar ondersteun ons en geef ons inzicht.
Open onze innerlijke oren en ogen, zodat wij uw boodschappen horen en zien.
Opdat wij kunnen zien hoe de nieuwe wereld er uit moet gaan zien.
Open onze harten, opdat wij kunnen voelen hoe de goddelijke trillingen van een wereld van Liefde, Licht en Eenheid aanvoelen.
Laat iedere man, vrouw en kind op deze Aarde de extase daarvan ruiken, horen, zien en voelen  opdat ze allemaal wakker worden en voor de goddelijke wereld zullen gaan.


Vraag en je zal gegeven worden, zo is er gezegd.
Ik vertrouw en aanvaard dat aan al deze vragen gehoor gegeven zal worden en dat deze tot manifestatie gebracht zullen worden, voor zover dat is toegestaan volgens de kosmische wet.

Leid en begeleid ons.

Geliefde Vader/Moeder God vanuit uw glorieuze Hart kwam ik tot bestaan en tot uw liefhebbende Hart zal ik op zekere dag terugkeren als mijn dienst hier op Aarde is volbracht.  
Ik dank u voor het voorrecht van fysieke belichaming gedurende deze heilige tijd, waarin de Gouden Eeuw van Eenheid, Verlichting en Spirituele Vrijheid blijvend op Aarde wordt en zal zijn gevestigd.

Help me geliefde Vader/Moeder God om dagelijks, ieder uur, iedere minuut en iedere seconde de harmonie in stand te houden binnen mijn fysieke, etherische, mentale en emotionele lichamen, opdat mijn vijfdimensionale Zonne/Lichtlichamen behouden zullen kunnen blijven en zichzelf voor eeuwig in stand kunnen houden in de fysieke wereld van vorm, dankzij de genade van uw transfigurerende Goddelijke Liefde.

 Vul me met de Kracht om de Goddelijke Aanwezigheid en de Patronen van Volmaaktheid voor de Nieuwe Aarde naar me toe te trekken en van me uit te doen stralen, met iedere gedachte, ieder gevoel, woord en daad die ik vanaf dit moment zal uitdrukken.

Ik aanvaard dat dit alles op goddelijk, onoverwinnelijke wijze is volbracht, en ZO IS HET, geliefde IK BEN.

Geliefde Vader/Moeder God,  ik verzegel deze transfigurerende Activiteit van Licht met het mysterie van Uw Heilige Woorden:

Wees stil en weet IK BEN GOD
Wees stil en weet IK BEN
Wees stil en weet
Wees stil
BEN

 

Anne Helena
juni 2015