Home
  Lichtvensters
  Praktijk Light in Action
  Activiteiten 2019
  Agenda
  Contact
  Links
•   Lichtvenster nr. 7-2019
  08-08, de krachtigste dag, de machtige Poort… door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 6 - 2019
  De Weegschaal en de Hondsdagen, door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 5 -2019
  Golven Fotonen en Plasma, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenester nr. 4 - 2019
  Lente-equinox, 3.3.3. poort, Volle (bloed) Maan en 10 dagen geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 3 - 2019
  maart 2019, wat een maand, wat een energie, wat een Licht, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 2 - 2019
  Volop mogelijkheden tot groei in een 10 dagen lang geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 1 - 2019
  In duizenden jaren niet zo´n jaar als 2019. door AnneJelena Shanta
 
 

Van frustratie naar scheppen!

door Marianne ZeilstraWat boosheid je wil vertellen.
Boosheid is vastzittende scheppingskracht.  Deze boosheid is zo vaak vervlochten met een stuk machteloosheid, waardoor de scheppingskrachten met het laatste restje energie proberen uit te breken. Realiseer je dat boosheid op de ander komt, doordat je jouw macht en ook je verantwoordelijkheid  hebt weggegeven aan een ander. De ander kan nooit verantwoordelijkheid dragen voor jou levensdoel, want deze verantwoordelijkheid draag je zelf.

Het tegenovergestelde kan ook. Mensen leggen de verantwoordelijkheid voor hun levensdoel bij jou op het bordje. Jij als echte redder probeert daarom met al je inzet de doelen voor de ander te realiseren. De ander kijkt prinsheerlijk vanaf zijn/haar zetel neer op jouw harde werken en geeft tussendoor nog wat aanwijzingen. Eenmaal tot de ontdekking gekomen dat je jouw kracht volledig hebt ingezet voor andermans egodoelen kun je boos en verdwaasd achterblijven. Ook dan zul je al je boosheid moeten omzetten om in je kracht te gaan staan.

 

foto Marianne Zeilstra

 

En scheppingskracht ten dienste van onszelf?
Hoe om te gaan met onze persoonlijke macht? Natuurlijk kunnen we onze macht inzetten om onszelf te dienen en machtiger te worden door aanzien te krijgen. Uiteindelijk kan deze persoonlijke macht ons dan naar het hoofd stijgen en zullen we genieten van het aanzien en gaan heersen. Heersen over het gepeupel dat ons nog meer macht geeft, maar anderen uit hun macht zet. We worden directeur, koning, goeroe, politiek leider o.i.d. en voelen ons heel belangrijk en worden hierin bevestigd door de omgeving. Maar, …. Een macht die zichzelf te buiten gaat, zal zich altijd tegen hem/haar keren. Die tegenkracht zal net zo groot zijn,  als de kracht die is opgebouwd vanuit de oneigenlijk verkregen macht door overheersing van de omgeving. Deze macht die zichzelf te buiten is gegaan, zal op deze manier ook zichzelf weer vernietigen door de tegenkracht van dezelfde sterkte. Uiteindelijk zal deze macht het ego dienen en deze is gebonden aan het boemerang effect, waardoor zij zichzelf opheft.


Persoonlijk gekregen macht voor eigen gewin inzetten is daarom geen optie. Het zal ons vastzetten in de machtstrijd op het aardtoneel en ons steeds verder af brengen van de goddelijke vonk in ons hart. Deze machtstrijd zal ons brengen op hoge emotionele hoogtepunten en pijnlijke dieptepunten. Het brengt ons van slachtoffer naar dader, naar slachtoffer naar dader en we worden meer en meer gebonden en overgeleverd aan onze emotionele instincten..
Gevoelens van jaloezie, onmacht, macht, grijpende liefde, verdriet, radeloosheid, fixatie, starheid, pijn, ziekte, moedeloosheid, zwakheid, frustratie, etc.  overspoelen ons, zoals de zee steeds weer een nieuwe golf over de aarde doet stromen.. Zoals eb en vloed elkaar afwisselen. Al deze gevoelens zijn vastzittende scheppingskrachten die niet aangewend worden zoals ze bedoeld zijn en zich daarom tegen het “organisme” zelf keren. Het programma “zelfvernietiging” draait op volle toeren, het programma “leven” is al lang niet meer volledig gedownload door de mensheid.

 
Wat is dan echte macht?
De enige manier om macht aan te wenden is in dienstbaarheid. De macht en kracht die door je heen stromen vanuit de velden van oneindige mogelijkheden, vanuit de velden van het ongemanifesteerde, kunnen en mogen alleen omgezet worden in scheppen in volledige dienstbaarheid. Dit is niet de onderdanige dienstbaarheid. Dit is de dienstbaarheid die voortkomt vanuit het bewustzijn dat alles één is. Dat er één levende kracht is die alles tot in het diepstoffelijke bezielt en met elkaar verbindt. Bezielde scheppingen zijn liefdevolle, levende scheppingen en alles wat jouw bezielende liefde en aandacht krijgt , wordt levend.

Waar is deze bezielde dienstbaarheid het hardst nodig?
Deze dienstbaarheid is het hardst nodig op de plekken waar de stof het meest verdicht/compact is. De plaats waar de stof het meest verdicht is heet *het aardoppervlak*. Het *toeval* wil dat wij ons momenteel heel dicht bij het aardoppervlak bevinden, en dat wij ook de *voertuigen/lichamen* hebben aangetrokken om ons voort te bewegen op dit aardoppervlak.
We hebben ons gereedschap in de vorm van fysieke, etherische, emotionele, mentale lichamen *bij de hand* en staan te midden van de locatie waar heel veel werk te verzetten valt. Waar wachten we nog op? Dichterbij komen we niet! Er zijn geen andere wezens die nog komen om het te doen… Wij zijn die wezens… Geef  je macht niet weg, maar wend deze aan in dienstbaarheid.


Maar hoe kunnen we dat doen?
Ja, dat is leuk hoor die verantwoordelijkheid, maar hoe kunnen we dat doen? En nu verwacht je waarschijnlijk ingewikkelde bouwtekeningen of boekenvol beschrijvingen van rituelen.
Helaas, het is veel gemakkelijker. Ieder mens bestaat uit geest en stof, uit het vormloze en uit vorm, uit licht en verdichting… We hoeven alleen maar de geest werkzaam te laten zijn in de stof, het vormloze door de vorm te laten schijnen, het licht in de verdichting te laten stralen. Op het snijpunt tussen hemel en aarde zijn wij de emulgator die de hemel op en in de aarde kunnen geleiden. Dit proces vind in onszelf plaats, maar ook in de aarde. Elke keer dat je liefdevol je handen in de aarde steekt en hier je liefdevolle intentie inbrengt zal zij gaan leven, gaan stralen en nieuw leven voortbrengen. Jij voedt de aarde en de aarde voedt jou. Het universum voedt de aarde en de aarde voedt het universum.


De aarde die je omwoelt met je handen zal ook je aardegebonden *zijn* in jezelf omwoelen, aan het licht brengen. De lichtlijnen in de aarde worden wakker door jouw aanraking, jouw eigen lichtlijnen worden wakker door jouw werkzaamheid met de aarde. Het nieuwe lichtende aarderaster wordt klaargemaakt om Tara te worden en jouw lichtende lichtlichaam wordt in gereedheid gebracht om mensengel te worden…Durf jij naast het dromen van de nieuwe aarde ook actief deze aarde neer te zetten door fysiek aan de slag te gaan?


foto Marianne Zeilstra


In liefde
Marianne