Home
  Lichtvensters
  Praktijk Light in Action
  Activiteiten 2019
  Agenda
  Contact
  Links
•   Lichtvenster nr. 7-2019
  08-08, de krachtigste dag, de machtige Poort… door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 6 - 2019
  De Weegschaal en de Hondsdagen, door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 5 -2019
  Golven Fotonen en Plasma, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenester nr. 4 - 2019
  Lente-equinox, 3.3.3. poort, Volle (bloed) Maan en 10 dagen geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 3 - 2019
  maart 2019, wat een maand, wat een energie, wat een Licht, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 2 - 2019
  Volop mogelijkheden tot groei in een 10 dagen lang geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 1 - 2019
  In duizenden jaren niet zo´n jaar als 2019. door AnneJelena Shanta
 
 

 

De Lente Equinox met zonsverduistering… 20 maart 2015

door Anne Helena

 

 

 

 

Dit Lichtvensters begin ik te schrijven terwijl de zonsverduistering is opgestart, welke het inluiden van een tijdperk in  zich draagt, die onze verwachting verre te boven zal gaan. Zo vele miljoenen jaren hebben wij in  een niet bewust zijn geleefd.  Zo goed als volledig afgescheiden van de eenheid met onze Bron van Schepping, onze Vader/Moeder God en het voltallige Hemels Genootschap, welke  ons zo graag wilde begeleiden en leiden in de praktische uitvoering van onze goddelijke gaven, van co creatie met Vader/Moeder God.

Prachtige werelden zouden we helpen meescheppen, maar in plaats daarvan zijn we onze verbondenheid met de Bron vergeten en zijn we met de kracht van onze gedachten, woorden, gevoelens, daden en herinneringen juist het tegenovergestelde gaan creëren en, waardoor we in angst, gebrek, tekorten, armoede  en  ziekte zijn geraakt en uiteindelijk  overgenomen door de antichrist endoor zijn trawanten in gevangenschap en slavernij gebracht.

Nu staan we iedere ochtend op, om  ons geradbraakt en lichamelijk en geestelijk geïnvalideerd en vergiftigd, naar onze dagelijkse verplichtingen te slepen en  daarin als slaven onze prachtige goddelijke energie in te zetten, om daarmee een handjevol mensen die alle geld en de macht in de wereld hebben overgenomen nog meer te verrijken.

Maar de goddelijke instroom aan energie die in deze tijd over ons uit wordt gegoten, zal ons doen ontwaken, onze rug doen rechten en een helder en krachtig *neen* doen zeggen tegen de onderdrukking, de opgelegde armoede, de afgescheidenheid, de oorlogen en de ziekten.

 

 


De aanhangers van de antichrist kunnen nog zo veel giftige chemtrails boven ons uitvliegen met de bedoeling om ons te vergiftigen en van het zonlicht af te schermen, maar de goddelijke geest binnen dit licht dringt overal doorheen en hoe hard ze ook  hun best doen, als wij maar wakker zijn en krachtig *neen* zeggen tegen alles wat niet van goddelijke origine is, dan zullen ze niet overwinnen, maar uiteindelijk met hangende duivelstaartjes de aftocht moeten blazen.

En raadt eens wat, het Licht is zó mededogend, dat hun in geval van spijt  genade verleend zal  worden  en ze middels een gepaste  leerschool weer volledig in het Licht zullen worden toegelaten en opgenomen. We hoeven ons dan ook met hen niet bezig te houden, want laten we vooral niet vergeten dat: Waar onze gedachten zijn, wij zijn… en die kant van alle leven trekt me niet.

Na de inzegening die op dit moment gaande is, is het voor ons belangrijk ons te richten op alle 12 goddelijke kwaliteiten die in onze chakra’s (kosmische poorten) geactiveerd zijn en worden en dat we onze aandacht richten op de 12 goddelijke stralen:

De 1e  straal;  de blauwe straal van goddelijke wil – macht – vertrouwen – bescherming en de eerste goddelijke oorzaak van volmaaktheid

De 2e straal; de geel/gouden straal van  christusbewustzijn –verlichting – wijsheid – begrip – en waarneming

De 3e straal; de roze straal van goddelijke liefde – acceptatie – toewijding – en eerbied voor alle leven

De 4e straal; de kristallijn/ witte straal van zuiverheid- hoop – onbevlekt concept – herstel – wederopstanding en ascensie

De 5e straal; de emerald groene straal van verlichte waarheid – heling – toe- of inwijding – concentratie en innerlijke visie

 

 


De 6e straal; de robijn/gouden straal van goddelijke genade – genezing – gewijde aanbidding – vrede en de gemanifesteerde christus

De 7e straal; de violette straal van vrijheid – bevrijding – rechtvaardigheid – overwinning – dankbaarheid – compassie – vergeving – transmutatie – en oneindige goddelijke volmaaktheid

De 8e straal; de aquamarijnen straal van helderheid – schittering – goddelijke gewaarwording en waarneming

De 9e straal; de magenta rode straal van harmonie – balans – zelfvertrouwen en vrijmoedigheid

De 10e straal; de gouden straal van eeuwige vrede – welvaart – overvloed – en de goddelijke voorziening van alle goede dingen

 

 


De 11e straal; de perzikkleurige straal van goddelijke bestemming of  doel – enthousiasme – en vreugde

De 12e straal; de opaalkleurige straal van transformatie en transfiguratie

Richt je volle aandacht op al deze prachtige goddelijke kwaliteiten. Adem ze bewust in en uit via de goddelijke poort in je Hart, de Drievoudige Goddelijke Vlam. Maak middels deze bewuste ademhaling je eigen leven beter, maar ook dat van je directe omgeving en de wereld om je heen. Heel eenvoudig...

Dit is de beste meditatie die je maar kunt doen en die je overal  kunt toepassen, waar je maar bent en wat je ook doet.

Buiten is  de maan bezig zich tussen zon en aarde te begeven en het wordt langzaam maar zeker donkerder. Maar daarna zal in volle glorie het Licht weer ongestoord  op aarde kunnen schijnen. Het Licht dat de Nieuwe Tijd van eenheid en de activering van alle Goddelijke Kwaliteiten zal inluiden.

Maar lief mens, vergeet niet dat we het wel zelf moeten doen hè?! Daarvoor zijn we in deze tijd in de stof geïncarneerd. We kunnen geleid en geïnspireerd worden vanuit de goddelijke wereld, maar zij kunnen het niet voor ons doen, want zij ontberen het stoffelijke voertuig.

Dus kom op…. En  laten we in grote getale een krachtig *neen* zeggen tegen alle ellende van de oude aarde en ons alleen nog maar wijden aan alle prachtige eigenschappen van de 12 goddelijke stralen voor het tot stand brengen van een prachtige Nieuwe Aarde, de Hemel op Aarde.

 

 


Doen we dat, en integreren we alle onoverwinnelijke  goddelijke eigenschappen hier op aarde, dan zal gedurende  de komende vijf jaren ons Christusbewustzijn volledig herboren worden,  in zowel gedachten, woord, daad, gevoelens en herinneringen en zullen we wonderen kunnen verrichten, die we ons  op dit moment in onze stoutste dromen niet  kunnen of durven voorstellen.

Ik ga ervoor… jij ook?


En indachtig de Nieuwe Tijd zal ik iedere maand, tegen een door ieder zelf te bepalen vrije gift voor mijn werk voor de Nieuwe Aarde, * inkeer bijeenkomsten* organiseren, die zowel individueel als collectief behulpzaam zullen zijn bij de activering, ontwikkeling en  integratie van de 12 chakra’s en de bijbehorende 12 goddelijke eigenschappen voor iedere mens en moeder aarde.

Graag tot een persoonlijk ontmoeten en alle Liefde en Licht toegewenst

 


Anne Helena