Home
  Lichtvensters
  Praktijk Light in Action
  Activiteiten 2019
  Agenda
  Contact
  Links
•   Lichtvenster nr. 7-2019
  08-08, de krachtigste dag, de machtige Poort… door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 6 - 2019
  De Weegschaal en de Hondsdagen, door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 5 -2019
  Golven Fotonen en Plasma, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenester nr. 4 - 2019
  Lente-equinox, 3.3.3. poort, Volle (bloed) Maan en 10 dagen geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 3 - 2019
  maart 2019, wat een maand, wat een energie, wat een Licht, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 2 - 2019
  Volop mogelijkheden tot groei in een 10 dagen lang geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 1 - 2019
  In duizenden jaren niet zo´n jaar als 2019. door AnneJelena Shanta
 
 

 

Wordt het een roerige staart in Maart, of wordt het de grote doorbraak ?

door Anne Helena

 

 

Het is alweer begin maart 2015. De tijd gaat zo snel dat ik me werkelijk afvraag waar de afgelopen 57 dagen van 2015 zijn gebleven en wat ik in die tijd heb gedaan. De dagen vliegen voorbij en iedere dag is het alweer avond voordat ik me bewust ben van de dag, die dan al weer gepasseerd is. Nu heb ik persoonlijk gelukkig een vrij in te vullen agenda, maar ik vraag me werkelijk af hoe die mensen het bolwerken,  die iedere dag volgens een vaststaand schema moeten functioneren. Hoe zij hun taken nog naar behoren kunnen uitvoeren binnen het hun gegeven tijdsbestek, wanneer ze dezelfde tijdsbeleving ervaren  zoals ik die ervaar. Eerlijk gezegd gaat mijn volle mededogen naar hen uit.


Een ruime week geleden zijn we ook nog eens de enorme  trekkracht ingegaan van de golf van de lente-equinox, die ons in een verhoogde staat van meerdimensionale versmelting gaat brengen
. Moeder Aarde is weer opgestart en beweegt zich weer wat verder richting centrum Galactische kern. Velen ervaren sinds vorige week dan ook een behoorlijke verhoging in energie, want deze meerdimensionale versmelting gaat verre voorbij aan ons Hogere Zelf, maar ook aan ons lagere zelf. Deze versmelting betreft vele niveaus en dimensionale uitdrukkingen/aspecten van ons zelf, waarmee we uit de voeten moeten zien te komen, en die we in liefde, respect en vriendschap moeten herkennen, erkennen en in liefdevolle omarming binnen onszelf moeten integreren.


Dat geeft behoorlijk wat reuring in onze energetische tent, want we zijn vanuit de vele levens die we hebben geleefd beslist niet trots op alle levensaspecten van onszelf die we daarin tot ervaring hebben gebracht, en velen ervan zouden we het liefst onder het tapijt willen wegvegen om ze zo voor het oog van de buitenwereld te verstoppen. Maar dat gaat niet, dat werkt niet meer, want alles moet nou eenmaal *aan het licht* komen.

Met onze hogere aspecten hebben we over het algemeen minder moeite, maar op weg zijnde naar de grote finale, moeten we al onze delen vanuit het verleden erkennen en uitwerken, want de laatste grens  die we gaan oversteken, passeren we in de stralende, schittering van ons totale Zijn, al onze mindere aspecten vooraf  in volle liefde getransformeerd  en getransmuteerd hebbend.

 

 


We bevinden ons op dit moment in een heel krachtige tijd die ons tot diep in ons hart raakt. Een tijd waarin we al onze prachtige levenservaringen en aspecten integreren, om  in een volkomen één zijn  opgeheven te kunnen worden  tot binnen de grootste hoogten van Christusbewustzijn. Een proces van evolutie,  waarbij al onze passies  met de hoogste niveaus van ons bewustzijn zullen versmelten, gedurende de hoogtepunten van de lente equinox op 20 maart a.s., die gepaard zal gaan met een gedeeltelijke zonsverduistering ( 80% zal door de Maan worden bedekt) en 2 weken later een bloedmaan op 4 april, die gepaard zal gaan met een maansverduistering,.


Ben je verbonden met deze kosmische poorten dan zul je menigmaal  het gevoel hebben, het ene moment door  hele  hoge golfen te worden gedragen, maar het andere moment nogal krachtig te worden neergesmeten.  Is dit het geval, troost je, je dient een hoogstaand doel, een hoger plan voor in de eeuwigheid.


Ieder mens zal in deze krachtige periode de gelegenheid krijgen zich kunnen verbinden met die dimensies waarnaar ze door de tijden en levens heen zijn toegegroeid, en waarop ze zich hebben afgestemd. Dat kan de vijfde dimensie zijn, dat kunnen hogere dimensies zijn. Onze Hoger Zelf en onze opgebouwde verbinding met ons Hoger Zelf zal daarin sturend en bepalend zijn.


We zullen duidelijker het doel van ons bestaan kennen en onze doelstelling weten te bepalen. We zullen degenen die na ons komen in het opbouwen van Christusbewustzijn beter weten te helpen, nadat wij het zelf hebben moeten doen met vallen en opstaan.


Ben je de afgelopen periode bewust met dit alles bezig geweest dan heb je het ergste achter de rug, en zul je de komende maanden ervaren dat je de wind in de rug zult hebben bij al je passies en intenties.
Eindelijk…maar….we leven nog steeds in een wereld van dualiteit en er is dus een keerzijde van de medaille.


De constellaties van sterren en planeten is de komende maanden van dien aard, dat een zeker gedeelte van de mensheid de wind volop in de rug zal hebben, maar een groter deel van de mensheid de wind beslist volop tegen. Met name de planeten Mars, Pluto en Uranus zullen in zekere samenstanden actief zijn met hun vluchtige, vurige energie. Er zullen zich dan ook beslist explosieve gebeurtenissen gaan afspelen op het wereldtoneel en ook Moeder Aarde kon wel eens stevig gaan pruttelen vanuit haar vulkanen en breuklijnen.

 

 

De instorting van alles wat ongewenst is voor de nieuwe tijd zal in een krachtige wervelwindachtige versnelling terecht gaan komen en vele, vele mensen zullen letterlijk naar adem snakken bij al dit vurige geweld.

Voor de mens met de wind in de rug is het dan zaak om een baken van liefde, rust, eenheid, harmonie en behulpzaamheid te zijn voor alle mensen die in verwarring, verdriet en chaos verkeren, maar ook voor Moeder Aarde en haar beide rasters, die beide in harmonie en overeenstemming moeten zijn, om Moeder Aarde op een goede wijze haar proces van ascensie te kunnen laten volbrengen.

Door de vele oorlogsdreiging op Aarde en tal van andere negatieve zaken is er op dit moment een te grote discrepantie tussen de beide rasters en is er geen goede balans meer tussen *zo boven – zo beneden * en dat kan catastrofaal uitpakken voor het leven op aarde.


Bronwerkers vergeet niet dat de vijfdimensionale energie in ons en in Moeder Aarde moet kunnen indalen. Dat wij als het ware haar transformatorhuisjes zijn, die de vijfdimensionale energie moeten verankeren. Het is dus zaak om tijdens je meditaties niet zoals vroeger je aandacht te hoog op te heffen zodat je als het ware boven jezelf begint op te  stijgen, maar dat je juist hier weet te blijven  en diep in je hartcentrum naar binnen weet te gaan.


Daar in je hartcentrum vindt je de goddelijke Drievoudige Vlam die je kunt activeren met je liefde.
Daar in je hartcentrum vindt je jouw innerlijke kind, je onbevlekte  bewustzijn, jouw oorspronkelijke onschuld,
en dat innerlijke kind wil je liefde ontvangen en voelen, om weer het oorspronkelijke onschuldige wezen te kunnen zijn, dat je leidt en begeleidt door de diverse dimensies heen.

 
Ach lief mens, deze mogelijkheden doen zich maar eens in de zoveel eeuwen voor, grijp ze met beide handen aan en absorbeer ze met je gehele hart. Heb jezelf lief, onvoorwaardelijk lief. Het resultaat zal zijn dat je als een magneet volop liefde  en de creativiteit die daarbij hoort naar je toe zult trekken om vervolgens  vanuit je groeiende Christusbewustzijn alles te kunnen creëren en manifesteren wat maar goed voor je is en voor alles en iedereen.


Pak het komende halve jaar al je kansen aan.

 

Voel, denk en doe in Liefde. Ben Liefde.

 

 

Love your own Heart and BE


Een Liefdevolle HARTEgroet en graag tot het volgende Lichtvenster
Anne Helena