Home
  Wie zijn wij
  Lichtvensters
  Praktijk Light in Action
  Sisters of the Rose
  Studies en Healingen 2017
  Het Creatief Atelier
  Activiteiten 2017
  Agenda
  Contact
•   Lichtvenster nr. 14 - 2017
  Vervolmaking van 24 strengen DNA
 
•   Lichtvenster nr. 13 - 2017
  De 11-11 Poort…. zwaar….miasma’s vrijmakend …..en verlichtend. door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 12 - 2017
  De Volle Maan van 4 november, door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 11 - 2017
  De maand oktober, en het laatste kwartaal van 2017. door Jelina Light
 
•   Lichtvenster nr. 10 - 2017
  Een pittige nazomer met voor ieder wat wils, door Jelina Light
 
•   Lichtvenster nr. 9 - 2017
  Dag buiten de Tijd en het begin van een Nieuw Jaar, door Jelina Light
 
•   Lichtvenster nr. 8 - 2017
  De Grote Shift van 2017 staat voor de deur... door Jelina Light
 
•   Lichtvenster .nr. 7 - 2017
  De Gouden Zomerzonnewende 2017 door Jelina Ligt
 
•   Lichtvenster nr. 6 - 2017
  De legendarische Nieuwe Maan van 25 mei 2017.door Jelina Light
 
 


 

In de Praktijk 

 
We ontvangen van God
We geven aan de mensheid
We houden niets voor onszelf


Tal van paramedische opleidingen heb ik gevolgd, om zo veel mogelijk  te kunnen helpen bij problemen op fysiek, emotioneel en mentaal gebied. Mijn meegeboren, innerlijke vermogens van helder voelen, helder zien, helder ruiken en helder horen hebben mijn werk al snel tot het spirituele uitgebreid, waaraan ik de laatste jaren ook weer voorbij ben gegaan..

Alles in de kosmos werkte mee aan dit proces, ook NU.
Golven aan helende, kosmische energie stromen sinds 1987 over ons heen, waar we bewust mee kunnen werken aan onze heling, verjonging, versterking, maar ook om te komen tot een veel ruimer en hoger bewustzijn.


Met de dag worden de sluiers tussen Hemel en Aarde meer en meer opgeheven en opgelost en kunnen we gemakkelijker ons hogere potentieel aanboren. Heel bewust kunnen we een beroep doen op alle goedwillende krachten van het Kosmische Liefde/Licht, het Licht van Heling, Genezing en Verjonging.

Dit kosmische Liefde/Licht is het enige, maar dan ook werkelijk het enige, dat tot ware, volmaakte en definitieve heling voert. Daarom werk ik alleen maar vanuit dit Liefde/Licht in de praktijk. Kosmisch Liefde/Licht dat ik bewust via mijn Hogere Zelf, in samenwerking met het Hogere Zelf van de cliënt oproep, en dat vervolgens via mijn energieveld op kosmisch alchemistische wijze wordt overgedragen aan het energieveld van de cliënt,

Het merendeel van mijn werk bestaat uit *unifying healing*, waarnaast ik de mensen die mij bezoeken ook begeleid in het helder krijgen van hun zielenpad op planeet Aarde en welke richting(en) zij op deze planeet het best voor zichzelf kunnen kiezen om hun levenspad soepel en met gemak, en in een goede gezondheid te kunnen doorlopen.

We leven in een tijd dat kommer, kwel en ziekten niet meer nodig zijn en dat we voor onszelf een hemel op aarde kunnen creëren. Om dat zo snel mogelijk te kunnen bereiken, wil ik graag mijn steentje bijdragen via de unifying healingen, het coachen in de praktijk en het organiseren van groepshealingen en bijeenkomsten op verschillende middagen en avonden. (zie agenda 2017).

Unifying Healing:

Bij een unifying healing ligt de cliënt na een inleidend gesprek heerlijk ontspannen op de behandeltafel en scan ik zonder de cliënt aan te raken de  fysieke, mentale, emotionele, spirituele en etherische lichamen op blokkades, op de te velen en tekorten en andere afwijkingen, waarna de Lichtbanen (meridianen en nadis), de grote en kleine kosmische poorten (chakra’s), de zenuwknopen en de endocriene klieren, daar waar het nodig is worden gezuiverd en vrijgemaakt van  oude invullingen en vervuilingen, om vervolgens weer te worden ingevuld en opgeladen met de frisse en nieuwe Liefde/Licht energie van deze tijd.

Hierdoor wordt het natuurlijke, innerlijke, zelfgenezende vermogen binnen de cellen/weefsels en organen van het lichaam bezield en gemotiveerd, om tot heling en op den duur tot volledige genezing te komen.
  Het lichaam wordt niet aangeraakt, er wordt alleen maar gewerkt vanuit en in de ether en de plasmavelden van de omringende aura.

Vaak treedt de helende werking al op geheel natuurlijke wijze in, wanneer iemand  alleen nog maar in mijn aura zit tijdens een ziel- en/of life coaching.

Een unifying healing kan ook op afstand worden gegeven, maar een eerste persoonlijke ontmoeting en afstemming op elkaar maakt het proces van heling en volmaakt herstel eenvoudiger en sneller. (Tel nr. 0591-851871)

Ziel/Life coaching:

Aan de hand van de geboortehoroscoop bekijken we samen waarin de ziel zich vanaf het moment van diens schepping heeft gespecialiseerd. Wat zijn/haar speciale levensopdracht en specifieke talenten of gaven zijn, maar ook wat de tegenwerkingen zijn geweest, die zich  doorheen de hele ontwikkeling van het talent van de ziel hebben voorgedaan.

Die tegenwerkingen kunnen in vorige levens zo heftig zijn geweest, dat deze alsnog de nodige spanningen en angsten kunnen opleveren in dit leven, en op hun beurt weer frustraties, blokkades, nieuwe angsten en remmingen oproepen en uiteindelijk ziekte.

We gaan samen bekijken of je het voor jouw bedoelde levenspad wel loopt.
Dan gaat de ziel/coaching automatisch over in een life/coaching.
Loop je in reactie hierop weer het oorspronkelijk bedoelde pad van je ziel, dan lossen de problemen en blokkades die zijn opgetreden door van je pad af te wijken, zich automatisch weer op.
Met de juiste begeleiding en bezieling verloopt dit proces natuurlijk veel sneller en beter.
Fysieke, mentale en emotionele storingen kunnen in dat geval verholpen worden middels een of meerdere unifying healingen.

Dit werk kan ook telefonisch worden gedaan, waarbij het nodig is dat ik vooraf naast naam, adres en telefoonnummer de gegevens in mijn bezit heb, van de geboortedatum, de geboortetijd en de geboorteplaats.  (tel. nr. 0591-851871)


Gun je zelf hernieuwd contact met de Bron van alle Leven, gun jezelf een nieuw lichaam, passend in de Nieuwe Tijd van Licht  en kom de activering van je heling halen…

bel voor meer info tel. nr. 0591-851871
 Sister of the Rose Healingen.

Wat is helen?
In het woord *helen* ligt de verklaring al besloten, *Heel maken*
.

Alles weer heel maken wat stuk is gegaan en uit elkaar is gevallen door een verkeerd gebruik van de scheppende vermogens van onze gedachten en gevoelens. En vervolgens dat alles weer tot één goed functionerende eenheid te maken, in bewust contact met de Bron van Schepping, Vader/Moeder God, onze Godziel, ons Hoger Zelf, alle meerdimensionale delen van ons Zelf. alle Lichtwezens verenigd binnen het Hemels Genootschap, alsook alle grote en kleine Natuurwezens onder leiding van de Elohim, als bouwers van alle vormleven.

De relatie met alle vormen van bestaan weer te herstellen en te activeren, doet ons heel en één worden met AL DAT IS.
Doet ons transformeren tot één grote, stralende Bron van helend, kosmisch Liefde/Licht.
Slechts vanuit die Eenheid kan ware en definitieve heling plaatsvinden, middels het opheffen van alle verstoringen en blokkades die deze Eenheid in de weg staan en verhinderen, en alle vrij gekomen ruimtes opnieuw in te vullen en te activeren met Kosmisch Liefde/Licht.

Zie voor verdere informatie>>>>>>>>

 

Gun je zelf hernieuwd contact met de Bron van alle Leven en kom de activering van je heling halen…
 


Weet Wie JE BENT
Weet waar Je vandaan komt
Ken Je doel van Bestaan in het hier en nu
Heb Jezelf en elkander Lief
Weet, JE BENT GOD, want
Je draagt God in je Hart
Ontwaak en creëer
Alles wat GOED IS voor Jou en Alles en Iedereen.

I Love You All


 

 

 

 

 


Laat je aanraken door de Nieuwe Energie…
Laat je implementeren met de Nieuwe Energie...

in de voorlichtingsbijeenkomsten, lezingen,  meditaties, praatgroepen,  diverse bewustzijnscolleges en natuurlijk de werkzaamheden in de praktijk.

Graag tot ziens op een of meerdere van deze activiteiten.

In Liefde vol Licht

AnneJelena
  
unifying healer, teacher, coach, inspirator

 

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar telefoonnr. 0591-851871 

Praktijkadres: Aelderstraat 54C, 7854 RS te Aalden