Home
  Wie zijn wij
  Lichtvensters
  Praktijk Light in Action
  Sisters of the Rose
  Studies en Healingen 2017
  Het Creatief Atelier
  Activiteiten 2017
  Agenda
  Contact
•   Lichtvenster nr. 14 - 2017
  Vervolmaking van 24 strengen DNA
 
•   Lichtvenster nr. 13 - 2017
  De 11-11 Poort…. zwaar….miasma’s vrijmakend …..en verlichtend. door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 12 - 2017
  De Volle Maan van 4 november, door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 11 - 2017
  De maand oktober, en het laatste kwartaal van 2017. door Jelina Light
 
•   Lichtvenster nr. 10 - 2017
  Een pittige nazomer met voor ieder wat wils, door Jelina Light
 
•   Lichtvenster nr. 9 - 2017
  Dag buiten de Tijd en het begin van een Nieuw Jaar, door Jelina Light
 
•   Lichtvenster nr. 8 - 2017
  De Grote Shift van 2017 staat voor de deur... door Jelina Light
 
•   Lichtvenster .nr. 7 - 2017
  De Gouden Zomerzonnewende 2017 door Jelina Ligt
 
•   Lichtvenster nr. 6 - 2017
  De legendarische Nieuwe Maan van 25 mei 2017.door Jelina Light
 
 
Meditaties 2017

 

 

 Volle Maan - Nieuwe Maan - Meditaties en Healingen

 


We ontvangen van God
We geven aan de mensheid
We houden niets voor onszelf


 Na jaren van desintegratie, onthechten en het loslaten van alle oude structuren, dogma´s en aannames beginnen we in 2017 helemaal opnieuw en zullen we moeten gaan werken aan wederopbouw, herstel, heling en de kristallijnisering van onze lichamen.

Om er achter te komen wie we werkelijk zijn, waar we vandaan komen en wat we specifiek in deze tijd op Aarde zijn komen doen, worden er speciale groepsbijeenkomsten georganiseerd in de vorm van Bewustzijnscolleges, Groepsmeditaties, Masterclasses en Lezingen, waarop *waar weten* met elkaar gedeeld wordt en waarop we bewust met Prana werken en al dit  Kosmische Licht voor onze heling, genezing en verjonging tot ons nemen.

In het kader van de vele veranderingen van de Nieuwe Tijd is het goed en wenselijk elkaar regelmatig in groepsverband te ontmoeten om al de nieuw te ontluiken kwaliteiten, gaven, helingsenergieën en eigenschappen met elkaar te kunnen delen.
Om elkaar in de nieuwe hoedanigheden te gaan ontdekken, leren kennen en vanuit een volkomen nieuwe uitgangspositie, vol goede moed en vol vertrouwen aan het werk te kunnen gaan, om de Nieuwe Wereld vorm te gaan geven en daarnaast al diegenen bij de hand te nemen, die nog verdwaasd om zich heen kijken naar alle chaos en veranderingen en nog niet in staat zijn om deze te kunnen integreren.

Al diverse jaren worden mensen mede middels Masterclasses voorbereid op de begonnen Nieuwe Tijd en deze avonden worden vanzelfsprekend voortgezet.

Op de aonden van Nieuwe Maan worden Sister of the Rose Bijeenkomsten  gehouden, die heel specifiek de energie in zich dragen voor een nieuw beginnen. Op deze dagen zullen golven aan nieuw gecodeerde energieën onze planeet overstromen, waar we natuurlijk volop gebruik van maken ten gunste van onze heling, genezing, verjonging, creatieve mogelijkheden, innerlijke kwaliteiten en een krachtige uitbreiding van ons spirituele bewustzijn. Op deze avonden gaan we onszelf weer opbouwen tot de oorspronkelijke, mooie, prachtige en oergezonde wezens, zoals we in den beginne waren en zo we NU weer bedoeld zijn om te zijn.


Nieuwe Maan Sister of the Rose Bijeenkomsten 2017

 

https://www.youtube.com/watch?v=oXMoCm7GzKI

Enya - Water Shows the Hidden Heart in 432 Hz.
(Goddess Energy)

´s avonds van 20.00 – tot 21.30 uur
  deelname: vrije gift


zaterdag    18    november    2017    (12.42 uur MET)
maandag        18    december    2017    (07.30 uur MET)

 


Volle Maan Masterclasses 2017/Masterclass
van 20.00 - tot 22.30 uurzondag    03 december    2017  (16.46 uur MET)

**********************

    
              Winter Zonnewende    21    december    2017    (15.28 uur MET)       


 Studie: 

Manifestatie en Activatie
van ons oorspronkelijke 24 strengen DNA


De kosmische energie van deze tijd werkt diep in op het bewustzijn van ons DNA en helpt dit DNA zich te transformeren vanuit de huidige twee strengen DNA tot in onze oorspronkelijke 24 strengen DNA.
Als we bedenken dat ons DNA de drager is van ons bewustzijn, dan kunnen we wel nagaan dat deze transformatie een enorme sprong in bewustzijn betekent.

Helpen wij de kosmische energie van deze tijd bewust mee om ons oude, twee strengen DNA om te vormen tot in het oorspronkelijke 24 strengen DNA dat ooit actief in ons was, dan zorgen wij ervoor dat al onze lichaamscellen versneld hun aansluiting weer kunnen terugvinden met de quantumvelden van het goddelijke Licht om daar hun energie weer uit te kunnen tappen. Zodra dat een feit is, zullen wij weer die stralende, verjongde, onsterfelijke Lichtwezens zijn, die wij in de aanvang waren.

Het is uiteindelijk de bedoeling van deze tijd dat we ons drie dimensionale Bewustzijn opheffen tot in een vijfdimensionaal Bewustzijn en dat we onze chakra’s en lichamen helpen te transformeren vanuit de oude, ons vertrouwde, drie dimensionale  koolstofstructuur tot in de geheel nieuwe vijf dimensionale kristallijnen structuur.

We zullen wel moeten om ons te kunnen handhaven in de vijfde dimensie, die na de shift een feit zal zijn.

Het nieuwe Kosmische Licht is weliswaar de activator van dit proces, maar wij kunnen het bewust helpen versnellen, en er ons voordeel mee doen.

Het weer tot werkzaamheid leren brengen van het 24 strengen vervolmaakte menselijke DNA is in een paar uur eenvoudig aan te leren.
Nadien moet het 144 dagen lang, dagelijks in een meditatie van zo’n 15 tot 20 minuten worden herhaald, om tot volledige werkzaamheid te kunnen komen.

Neem deze gelegenheid te baat om meer te weten te komen omtrent het DNA en hoe dit te transformeren tot in hogere werkzaamheid.

Bij voldoende deelname en met vol is vol wordt vanaf spetember 2017 de instructie op iedere eerste zondagmiddag van de maand aangereikt, van 13.00 tot 17.00 uur.

Wil je meer informatie, bel dan tussen 12.00 en 12.30 uur met telefoonnummer 0591-851871 van Jelina Light.

 

Studie:

NIEUWE CHAKRA ’S EN TIJDELIJKE CHAKRA ‘S


We leven in wonderbaarlijke tijden, in sneltreinvaart op weg naar de creatie van een Nieuwe Aarde.
Een nieuwe Aarde waar mensen met elkaar en met al haar omringende bestaansvormen zullen leven in vrijheid, vrede, balans, harmonie, eenheid en pure creativiteit.


Om die wereld tot bestaan te laten komen vinder er momenteel vele veranderingen plaats, zowel planetair, klimatologisch, ecologisch, maatschappelijk cultureel, collectief alsook individueel.

Zo heeft de Aarde, maar hebben ook wij als mensheid nieuwe chakra’s aangemeten gekregen om het proces van ascensie mogelijk te maken en te versnellen.

Zo hebben wij een tijdelijke lagere Hart/chakra gekregen om alle trauma’s en leed vanuit ons onderbewustzijn in op te vangen, om die stapsgewijs uit te kunnen werken en los te laten.

Zo hebben wij een tijdelijke Neus/chakra gekregen ter ondersteuning van ons Derde Oog om al het nieuwe weten en alle nieuwe inzichten stapsgewijs te kunnen plaatsen en in ons dagbewustzijn te kunnen integreren.

Zo moeten de hogere Chakra’s gaan samenvallen met de reeds bestaande Chakra ’s en hun kwaliteiten met elkaar gaan samensmelten.

Zo moet het Hart/chakra de nieuwe Basis/chakra gaan vormen van ons nieuwe 5 dimensionale Kristallijnen Lichtlichaam.

De initiërende impulsen hiertoe ontvangen we van het Kosmische Licht dat tegenwoordig zo rijkelijk over ons uitstroomt, maar dit proces van transformatie kan veel gemakkelijker doorstaan en versneld worden, zodra we hier bewust mee gaan samen werken.

Om dat te kunnen doen, organiseer ik vanf september 2017, bij voldoende deelname en met vol is vol, iedere maand een studiedag, om kennis en inzicht in de nieuwe en tijdelijke chakra ‘s aan te kunnen reiken en deze te activeren.

De studiedag wordt vanaf september 2017 gegeven op iedere tweede zaterdagmiddag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur.

Voorwaarde om deel te kunnen nemen aan deze workshop is, voldoende kennis te hebben opgedaan omtrent het bestaan en de werking van de oude, zeven gangbare chakra ‘s.

Neem voor meer informatie contact op met Jelina Light, tel. nr. 0591-851871,  tussen 12.30 en 13.00 uur.  


 
Creatief Atelier


Creatief Atelier
Het Creatief Atelier biedt u de mogelijkheid om met eigen creativiteit, in de vorm van schilderen, aan de slag te gaan. Dit atelier is vooral gericht op vrijheid, waarin u de mogelijkheid om uw eigen inspiratie vorm te geven, volop kunt benutten. Er is ruimte voor het stellen van vragen en natuurlijk is er thee aanwezig.

De kosten voor deelname aan het Creatief Atelier zijn 20,- euro per keer. Vergeet niet uw eigen schildersdoek of paneel mee te nemen. Tijdens het Creatief Atelier kunt u gebruik maken van de acrylverf die voorhanden is, maar het is ook mogelijk om eigen materialen mee te nemen. De meeste mensen vinden het prettig om met eigen kwasten te werken.

Er wordt niet met een vaste groep gewerkt en daarom is het mogelijk om u per bijeenkomst op te geven. Het Creatief Atelier is 1x per maand, op zondagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur, geopend. De data in 2017 zijn  12 november en 10 december.

Voor meer informatie en opgave kunt u mailen naar mariannezeilstra@gmail.com of bellen naar 0591-532832 (telefonisch ben ik niet altijd bereikbaar vanwege mijn werk. Mocht u het prettig vinden om telefonisch contact te hebben stuur dan even een mailtje met je telefoonnummer dan bel ik u terug.)

Heel graat tot ziens bij het Creatief Atelier,

Waar:  Aelderstraat 54A te Aalden.

Een Zonnige, Creatieve groet van Hart tot Hart,
Mariam
  Graag tot ziens op de Masterclasses / Unifying Healingen / Schilderen

 In Liefde vol Licht

AnneJelena
 
Unifying healer/teacher/coach en inspirator

Alle activiteiten en praktijksessies worden georganiseerd op: 
Aelderstraat 54 C, 7854 RS Aalden. 

Creatief Atelier op:
Aelderstraat 54 A , 7854 RS Aalden