Home
  Lichtvensters
  Praktijk Light in Action
  Activiteiten 2019
  Agenda
  Contact
  Links
•   Wereld Vrede Meditatie
  Wereld Vrede Meditatie door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 8 - 2019
  In eenheid met ons Hoogste Zelf, door AnneJelena Shanta
 
•   Het bouwen van de Innerlijke Verbindingsbrug
 
 
•   Lichtvenster nr. 7-2019
  08-08, de krachtigste dag, de machtige Poort… door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 6 - 2019
  De Weegschaal en de Hondsdagen, door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 5 -2019
  Golven Fotonen en Plasma, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenester nr. 4 - 2019
  Lente-equinox, 3.3.3. poort, Volle (bloed) Maan en 10 dagen geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 3 - 2019
  maart 2019, wat een maand, wat een energie, wat een Licht, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 2 - 2019
  Volop mogelijkheden tot groei in een 10 dagen lang geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 1 - 2019
  In duizenden jaren niet zo´n jaar als 2019. door AnneJelena Shanta
 
 
Actueel
Lichtvenster nr. 8 - 2019
dinsdag 8 oktober 2019 - In eenheid met ons Hoogste Zelf, door AnneJelena Shanta

 

 

In Eenheid met ons Hoogste Zelf

 door AnneJelena Shanta

Vanaf augustus 1987, het moment van de Harmonische Convergentie, zijn het lichaam van onze moederplaneet aarde en onze individuele lichamen gestadig voorbereid op een enorme verschuiving in Bewustzijn, die plaats vond op en rondom 21-12-2012. Een moment in de tijd waarop wel vijf grote en lange tijdcycli met elkaar samenvielen, waardoor het een zeer geschikt, kosmisch tijdstip was voor een grootse verschuiving.

Daarna is dit proces alleen maar in een versnelling terechtgekomen en dankzij de vele, intense Lichtstromen die de afgelopen jaren over ons zijn ontladen,  zijn vele, vele mensen ontwaakt vanuit een eeuwen en eeuwen lang durend, welhaast lethargisch coma in bewustzijn.
Beslist geen gemakkelijk proces, wat een beetje te vergelijken valt met in een diepe slaap verwikkeld te zijn, waarop plotseling iemand het in zijn/haar hoofd haalt om zo maar ineens het grote licht aan te steken in de stille, donkere kamer waarin je ligt te slapen. Denk je eens in hoe je hierop zou reageren… wie zou zoiets op een dergelijk moment van diepe slaap weten te waarderen?

Leuk of niet, op de Hogere Niveaus van Bestaan zijn we dit met de Schepper van Al overeengekomen om niet alleen onszelf maar ook onze moederplaneet en het hele universum voor een totale ondergang te behoeden, die de antikrachten bezig waren te ontwikkelen en waarin ze bijna geslaagd waren. Op dat moment was het kiezen vóór het Leven of tegen en we hebben zo goed als allemaal gekozen vóór het Leven, al hebben we helaas weinig van dat besluit in ons dag/bewustzijn weten mee te nemen. Hadden we niet vóór het Leven gekozen, dan zou planeet aarde op dit moment al in grote destructie verkeren, en met haar waarschijnlijk het hele zonnestelsel.

We gingen er dus mee akkoord om versneld te ontwaken voor onze ware afkomst en het ware doel van ons bestaan in deze wereld, en alsof dat proces al niet zwaar genoeg is, besloten de antikrachten, ontstemd over de tegenwerking in hun kwaadaardige plannen, hun macht over ons aanzienlijk te versterken, door allerlei rottigheid met ons uit te halen. Zo ontwikkelden ze de diverse negatieve stralingsbronnen die ons DNA en daarmee ons Bewustzijn afbreken: de wifi, de G4 en nu de G5 die zo snel mogelijk moet worden uitgerold.

Zo goed als dagelijks wordt het zéér giftige aluminium schild in en  rondom onze aarde atmosfeer met het uitvliegen van hun chemtrails versterkt en verdikt, waarmee ze vervolgens met hun haarp installaties hersenspoelende golven in ons kunnen ontladen en waarop allerlei beelden kunnen worden geprojecteerd, die ons bewustzijn beïnvloeden, zonder dat we dat in ons dag/bewustzijn opmerken. Alleen de meer- of hoog gevoelige onder ons merken het op
Wilt u weten hoe dit voelt? Hier komt het….

In je hoofd beginnen plotseling de meest vreemde en hoge tonen door elkaar heen te gillen, die al je hersencellen door elkaar heen lijken te schudden, van voor naar achteren, van links naar rechts, het wordt een grote gillende hutspot in je hoofd, waar niets meer op zijn plaats lijkt te blijven zitten. Je zenuwstelsel begint vervolgens te reageren, wordt heel pijnlijk en trekt strak. Wat daarbij sterk opvalt, is het straktrekken van het ruggenwervelkanaal en het achterhoofd, alsof je aan de achterzijde in een boogvorm in elkaar wordt getrokken. Het kan dus niet anders, dan dat het Zilveren Koord, de Hara Lijn te strak aangetrokken raakt. Op diverse plaatsen in het lichaam treden heftig brandende pijnen op en de vreemde razernij in je hoofd wordt alsmaar sterker.

Persoonlijk ben je op zo’n moment machteloos om er iets tegen te doen. Je begint te affirmeren, allerlei decreten uit te spreken, in wanhoop God aan te roepen op de meest ouderwetse manieren, maar de razernij en de pijnen blijven maar doorgaan en doorgaan en ook je hart gaat als een razende tekeer. Tot het moment dat je, je overgeeft, en je besluit je hele wezen maar heel eenvoudig in handen te leggen van de Schepper, waarop je, in je diepe wanhoop, kennelijk het aller diepste en meest heilige punt in jezelf vindt en binnengaat.
En dan stilte….ineens diepe stilte… alsof de razernij zich nooit heeft voorgedaan. Licht, enorm veel Licht,… een Ruimte vol van Liefde/Licht... Een intens gevoel van Thuis te zijn gekomen en Dankbaarheid  

Vraag en er zal gegeven worden….. Vertrouw…en Zie…IK BEN DIE IK BEN… IK BEN DIE…IK BEN….

Een dergelijke stralingsaanval is me nu zo’n drie keer overkomen. Iedere keer toenemend in kracht. Meestal gebeurt het ’s nachts, maar ik word er gelukkig wakker van, zodat ik er geen onbewust slachtoffer hoef te zijn. Het besef neemt langzaam maar zeker in me toe dat iedereen dit zal gaan meemaken, zeker zodra de G5 uitrol eenmaal een feit is.

Is er weer zo’n aanval of try out dan roep ik in dat geval meteen de Hoogste Schepper aan en weet ik nu hoe ik me dan zo snel mogelijk in Diens Veilige Handen over kan geven. Maar hoe werkt het uit op iemand die dat niet weet te doen… die dat niet kent… iemand die bijvoorbeeld drank en drugs gebruikt… iemand die naar allerlei destructieve games kijkt en zijn geest daarmee vult. Is het door dit alles tezamen niet logisch dat we momenteel met zo’n schrikbarende toename aan geweld te maken hebben, aan verkrachtingen, pedofilie, mensenhandel, plundering en vervuiling? En wat te denken van de vele onverklaarbare ziektepatronen en plotselinge sterfgevallen?

G4, G5, haarp-installaties, het zijn allemaal moordwapens, pure destructiviteit, uitgevonden en toegestaan om uitgerold te worden dankzij de enorme gulzigheid en hebzucht van de mens zelf.
Nog meer, nog sneller, van alles wat er al teveel is, om uiteindelijk als zombie of robot te eindigen.
Ik voel me gezegend zonder wifi en met alle apparatuur heerlijk ouderwets, analoog  aan een draadje in de muur, omdat ik de nieuwe kosmische energieën zo ongestoord mogelijk in mijn DNA Bewustzijn wil kunnen ontvangen en integreren.

Ben ik daarmee veilig? Beslist niet, want alleen al de buurvrouw heeft wel wifi en daarnaast een dect telefoon met een straling in het kwadraat die letterlijk door alles heen snerpt. En in een woning nog iets verder op zijn maar liefst 5 wifi verbindingen gemeten van  aansluitingen in de directe omgeving.
Het is dus hoe dan ook zaak om de persoonlijke vibratie op zo’n niveau te kunnen brengen en houden, dat die ver uitstijgt boven de vibraties van de kunstmatige en destructieve trillingen van die soort zendapparatuur. Niet alleen voor mezelf maar voor iedere medemens. Dat betekent dat je vrij wetenschappelijk een verbindingsbrug moet kunnen bouwen van je persoonlijkheid naar je ziel, van je ziel naar je Hogere Ziel Zelf en van je Hogere Ziel Zelf naar je God Zelf of je IK BEN Aanwezigheid.

Ik wil er alles aan doen om het collectieve bewustzijn te verheffen vanuit mijn eigen Hogere Ziel Zelf en God Zelf, maar wat zou het fijn zijn, en wat is het nodig, dat er daarin veel meer steunpilaren zijn die van de hoed en de rand weten om mens en planeet in balans te kunnen houden.
Kom het bij me leren, zodat je jezelf, je geliefden, je directe omgeving, en uiteindelijk de hele wereld zult kunnen helpen, in samenwerking met de Hogere Wezens van Licht vanuit de Grote Centrale Zon, Vader/Moeder God, de grote Kosmische Wezens, Aartsengelen en Engelenlegioenen en de Natuur Wezens. Zij hebben ons nodig omdat wij een stoffelijk lichaam dragen en daarmee hun intenties en krachten kunnen gronden, het water, de natuur, de luchten en de atmosfeer kunnen reinigen, zowel van de planeet, als de mensen en de dieren. Zonder ons kunnen Zij hier weinig aanvangen en  wij niet zonder Hen.  
(Zie voor meer informatie>>>)

10 oktober a.s. ondergaan we via de 10/10 poort weer een enorme energie uitstorting, waarvan de energie zich opbouwt richting de 11/11 poort, vervolgens richting de 12/12 poort en zo verder richting het einde van het jaar. We gaan vanuit de Foton Belt Nieuwe Energie ontvangen, die aan het eind van 2019 en/of het begin van 2020 een geheel nieuwe zonnecyclus zal doen opstarten. De eerste piek van deze uitstorting doet zich voor vanaf 24 oktober t/m 4 november en een tweede piek zullen we ondergaan vanaf de 2e week december tot de 26e december. In wezen zitten we vanaf de Leeuwenpoort van juli/augustus 2019 al in een grote Golf van Licht, waarvan Aartsengel Michael heeft aangegeven dat deze ons voorbereid op een grootse verschuiving in Bewustzijn in het jaar 2020.  Het zingt rond dat dat rondom de lente-equinox zal zijn… We zullen zien…

Het betekent in ieder geval heel veel energetische druk op onze lichamen, wat vermoeidheid, griepachtige verschijnselen, stress, kosmische geluiden in de oren, zenuw en spierpijnen, duizeligheid, slaapstoornissen, vliegende pijnen, misselijkheid, etc. etc. kan opleveren.
Eigenlijk al moeilijk genoeg zonder de kunstmatige verstoringen van de anti krachten.
Daarom lieve mensen, zet je wifi uit, zet je mobiele telefoon zoveel als maar mogelijk is uit, kijk zo min mogelijk tv en andere nieuwsmedia. Het nieuws wordt toch van vervelend tot schokkend en geheel overbodig voor lichtdragers en lichtwerkers. Neem voldoende rust en ontspanning en geniet zoveel mogelijk van wat de natuur je te bieden heeft.

Maar bovenal… blijf vertrouwen… blijf vol vertrouwen in het Goddelijke Plan wat er ook rondom je heen gebeurt…. Het komt allemaal goed… Als we een kamer lekker fris en nieuw willen schilderen en behangen, dan is er eerst de nodige rommel en chaos voordat er iets nieuws kan verschijnen. Zo zal dat de komende maanden ook in de wereld het geval zijn. We zullen eerst even, nu heel snel,  de oude troep moeten opruimen en wegwerken, voordat we de nieuwe wereld opnieuw kunnen  gaan inrichten.

Als we nu alvast voelen, fantaseren en bedenken hoe die Nieuwe Wereld, vol vrede, balans, harmonie en constructieve, wonderschone creativiteit eruit kan gaan zien, creëren we door alle chaos heen alvast onze persoonlijke alsook collectieve Nieuwe Wereld.
Het jaar 2020 is niet zo ver meer toch…?
Waarom wachten als het nu al kan…?
Is het niet heerlijk constructief om daarmee nu al vast mee te beginnen?

Een hele bijzondere tijd toegewenst in de neerdaling van de bijzondere zegeningen van het grootse Liefde/Licht vanuit de Grote Centrale Zon…

AnneJelena Shanta

Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op Triodosbankrek. NL 53 TRIO 0338 4263 61,  onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.
Shlama Alakhoom Amakh

  AnneJelena Shanta
unifying healer/educator/student/ coach en inspirator

 

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar telefoonnr. 0591-851871 

Praktijkadres: Aelderstraat 54C, 7854 RS te Aalden  

 

 

 

« naar alle berichten