Home
  Lichtvensters
  Praktijk Light in Action
  Activiteiten 2019
  Agenda
  Contact
  Links
•   Wereld Vrede Meditatie
  Wereld Vrede Meditatie door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 8 - 2019
  In eenheid met ons Hoogste Zelf, door AnneJelena Shanta
 
•   Het bouwen van de Innerlijke Verbindingsbrug
 
 
•   Lichtvenster nr. 7-2019
  08-08, de krachtigste dag, de machtige Poort… door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 6 - 2019
  De Weegschaal en de Hondsdagen, door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 5 -2019
  Golven Fotonen en Plasma, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenester nr. 4 - 2019
  Lente-equinox, 3.3.3. poort, Volle (bloed) Maan en 10 dagen geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 3 - 2019
  maart 2019, wat een maand, wat een energie, wat een Licht, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 2 - 2019
  Volop mogelijkheden tot groei in een 10 dagen lang geopende Galactische Poort, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 1 - 2019
  In duizenden jaren niet zo´n jaar als 2019. door AnneJelena Shanta
 
 
Actueel
Lichtvenster nr. 6 - 2019
zaterdag 13 juli 2019 - De Weegschaal en de Hondsdagen, door AnneJelena

 

De Weegschaal en de Hondsdagen

door AnneJelena

 

 

We leven in bijzondere tijden, dat kan met recht worden gesteld…
Met de afgelopen Nieuwe Maan op 2 juli, gepaard gaande met een Zonsverduistering, die haar aansluiting gaat vinden op de Ringvormige Zonsverduistering ten tijde van de Nieuwe Maan op de tweede kerstdag van dit jaar, op 26 december 2019. En dan de Maansverduistering tijdens de Volle Maan van 16 juli a.s. die een aansluiting vormt op de Maansverduistering ten tijde van de Volle Maan van 21 januari begin 2019.

Het jaar 2019 is dan ook een bijzonder jaar te noemen. Een jaar van veel chaos op alle gebieden van bestaan, van veel ontwikkelingen, van veel inkeer, van veel uitwerken en verwerken en vooral van het onder ogen zien van de destructieve krachten van ons lagere ego en het loslaten en vrijkomen hiervan. Een jaar van het onszelf overgeven aan een leven vanuit- en een beleven van ons Hogere Zelf, het Hogere Zielscontact.

Maar we zijn er nog niet, er moet nog veel gebeuren, nog heel veel, en daarvoor krijgen we volop steun vanuit de Kosmos. Zo staan we bijvoorbeeld versterkt onder invloed van Uranus, de vertegenwoordiger van de Hogere Geest, van Neptunus, de Vertegenwoordiger van het Hogere Hart, van Pluto, de vertegenwoordiger van de Hogere Wil, en tenslotte van Cheiron, de gewonde heler, die alles wat niet heel en volmaakt is, vanuit de diepste diepten naar boven woelt, om aan de oppervlakte gekomen door ons geheeld en vervolmaakt te worden.

 

 

Niet verwonderlijk dus dat alles op de wereld op zijn kop lijkt te staan en in chaos verwikkeld is. Maar hieruit gaat uiteindelijk een volkomen nieuwe orde voortkomen. Een leefgemeenschap van meer zorg voor elkaar, van meer eenheid met elkaar, van meer respect voor elkaar en van veel meer opbouwende, geheel nieuwe creativiteit.

En te midden van dit alles zijn we op weg naar 20 juli 2019. Een dag waarin de Kosmos de standen van de Sterren en Planeten zo gerangschikt heeft, dat deze een belangrijk weeg- en mogelijk keerpunt voor de gehele mensheid zal gaan betekenen.

Op 20 juli staat Saturnus, de Poortwachter van het Zonnebewustzijn, conjunct met de Zuidelijke Maanknoop op 16 graden in Steenbok. De Zuidelijke Maanknoop is verbonden met het collectieve karma, met het goede en met het slechte, en Saturnus op dit punt in de Dierenriem betekent, dat het totaal van alles wat de mensheid gecreëerd heeft, zal worden gewogen en beoordeeld. Laten we hopen dat de uitkomst van deze weging de goede kant uitslaat.

Op 20 juli staat ook Pluto, de Poortwachter van het Galactische Bewustzijn, in oppositie met Venus, de Zon en met Mercurius, waarmee we collectief een stap vooruit kunnen zetten richting Galactisch Bewustzijn. Zodra we beseffen dat we veel groter zijn dan alleen het kleine ikje hier op deze Aarde, en dat we tal van Broeders en Zusters hebben op andere Sterren en Planeten, dan zullen we ongetwijfeld ons gedrag gaan veranderen en onze mede verantwoordelijkheid gaan dragen voor het totaal van de Schepping, samen met onze Galactische Broeders en Zusters die in zo veel opzichten al veel verder zijn dan wij.

Er zijn natuurlijk ook mindere broeders en zusters die zich willen laten gelden, maar die zullen het Hoge Kosmische Licht dat hier dan heerst niet kunnen verdragen en weinig meer kunnen aanrichten. Eerlijk gezegd kan ik dan ook niet wachten. Ik kijk al zo lang uit naar deskundige hulp en inspiratie, waarmee we de troep van de destructieve,  neerwaarts gaande spiraal van verspilling en vervuiling die we hier op Aarde hebben gecreëerd, kunnen stopzetten, omkeren, en opruimen. Wel geneer ik me ervoor om de puinhoop die we hier met elkaar hebben gecreëerd te laten zien.

Begin tweede helft van de vorige eeuw stond de planeet Aarde met haar mensheid op het Punt te worden vernietigd. Kwade krachten konden en wilden haar middels kernenergie laten exploderen. Dit is voorkomen kunnen worden door Krachten vanuit de Hogere Lichtwerelden en op voorspraak van de Christus is de mensheid toen een respijt van 50 jaren gegeven om te laten zien dat zij het Pad van het Goede wilden bewandelen en niet langer het Pad van het Kwaad, en dat we geen oorlogen meer wilden ontketenen.

 

 

De planeetstanden van dit moment laten ons zien, dat die tijd van respijt nu voorbij is, en dat het moment van heroverweging is aangebroken.  Laten we hierin\bij even de kanttekening maken dat Planeet Aarde altijd zal blijven voortbestaan vanwege de benodigde kosmische ordening in dit Zonnestelsel, maar dat het voortbestaan van de mensheid op haar oppervlak een geheel ander verhaal is, dat wel 20 Lichtvensters vraagt om verduidelijkt te worden.

In de afgelopen 50 jaren zijn er weliswaar tal van oorlogen op kleinere schaal geweest, maar de mensheid als collectief heeft gelukkig geen energie meer gestoken in de talrijke impulsen van het kwaad om een derde wereldoorlog op te starten. Daarmee zou de weegschaal positief kunnen doorslaan.

Laten we dat vooral zo houden en laten we onze kostbare energie steken in het opruimen en zuiveren van onze planeet, van onze wateren en van onze luchten. Laten we innerlijk opstaan en zeggen tegen het uitvliegen van chemtrails: *Genoeg is genoeg, we willen dit niet meer*.  Laten we datzelfde doen inzake het sprayen en vergiftigen met round-up producten, en het doden van dieren voor onze persoonlijke geneugten.

Laten we alles wat ons door Hogerhand geschonken is om hier op Aarde te kunnen leren, respecteren en hooghouden.. Laten we Liefde, Balans, Harmonie, Zorg en Creativiteit, alles wat de Wil ten Goede vertegenwoordigt gebruiken in al onze woorden, daden, ons denken en onze gevoelens om zo een prachtige wereld te creëren met elkaar.

Laten we van onze volksvertegenwoordigers eisen dat zij eindelijk gaan doen waarvoor ze door ons gekozen zijn, om die prachtige wereld met elkaar te creëren.

Mahatma Gandhi heeft ooit gezegd: *Een land of beschaving kan worden beoordeeld waarop het met haar dieren omgaat*. Hoe ver zijn wij als *welvaartsstaat* niet afgezakt als we bekijken hoe onze ouderen, chronisch zieken en zwakkeren in deze zg. *welvaartsstaat* worden behandeld. Vele dieren worden door haar individuele burgers beter behandeld. Dus wordt het geen tijd om ook hierin innerlijk op te gaan staan en tegen onze volksvertegenwoordigers te zeggen: * Genoeg is genoeg, wij willen dat onze ouderen en andere hulpbehoevenden met respect, ruim voldoende welzijn en welvaart en vooral  liefdevol en met zorg  behandeld worden*.

 

 

Hoe zal de weegschaal uitslaan nu Gods Natuur, de homeopathie verboden wordt?
Hoe zal de weegschaal uitslaan nu Gods Natuur, onze kinderen, gevoed en gehersenspoeld worden met onjuiste geschiedenis en moordzuchtige en mensonterende games?
Hoe zal de weegschaal uitslaan als Gods Schepping, Planneet Aarde en haar atmosfeer nog langer worden vervuild, misbruikt en geplunderd?
Hoe zal de weegschaal uitslaan als mannen, vrouwen en kinderen nog langer worden gedwongen door oorlogen en opstanden huis en haard te verlaten, nog langer worden gedwongen tot slavernij en prostitutie
Hoe zal de weegschaal uitslaan zolang geld en positie nog steeds belangrijker worden geacht dan Liefde, Medemenselijkheid en Eenheid.
Hoe zal de weegschaal uitslaan als we nog langer de door God geschapen dieren kweken, doden en slachten voor onze menselijke geneugten en gewin?

Op 20 juli as. beginnen ook de *Hondsdagen* die tot 20 augustus zullen voortduren. Een maand lang waarin de stralende Ster Sirius en onze Zonnester gelijktijdig zullen opkomen. Een volle maand, waarin we dubbele, hogere energie zullen kunnen genieten.

Laten we daarom hand in hand, in Liefde en Eenheid, vol goede moed en door de daad bekrachtigde voornemens de tweede helft van het jaar 2019 binnengaan, en volop gebruik van maken van al deze prachtige Kosmische Krachten, opdat in de zomer van 2020 alles hier op Aarde ten goede veranderd zal zijn, zonder dat Moeder Aarde ons van haar huid hoeft af te schudden.

Een fantastische tijd toegewenst met een positieve uitslag van de weegschaal….

AnneJelena Shanta


In AL EEN... Love/Light en Light/Love


Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op Triodosbankrek. NL 53 TRIO 0338 4263 61,  onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.
Shlama Alakhoom Amakh

  AnneJelena Shanta
unifying healer/educator/student/ coach en inspirator

 

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar telefoonnr. 0591-851871 

Praktijkadres: Aelderstraat 54C, 7854 RS te Aalden  

 

 

 

 

 

 

 

« naar alle berichten