Home
  Lichtvensters
  Praktijk Light in Action
  Activiteiten 2018
  Agenda
  Contact
•   Lichtvenster nr. 11 - 2018
  IK BEN DIE IK BEN..... en dus volmaakt. door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 10 - 2018
  Van Zon naar Centrale Zon, door AnneJelena Shanta
 
•   Lichtvenster nr. 9 - 2018
  heet...heter...Heetst...Hoog...Hoger...Hoogst, door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 8 - 2018
  De Zon krimpt en de Aarde zet uit... door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 7 - 2018
  Krachtige, Kosmische Zonnestromen in mei 2018, specifiek voor Lichtwerkers. door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 6 - 2018
  Volgende zonnestromingen, nog sterker dan de vorige. door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 5 - 2018
  Krachtige energieverschuivingen op de kosmische agenda, door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 4 - 2018
  De wet orgaandonatie een feit...dood nu meer waard dan levend? door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 3 - 2018
  Grote omwenteling vanaf half maart 2018, door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 2 - 2018
  maart 2018, een maand vol kosmische evenementen, door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 1- 2018
  Een Blauwe, Super Volle Maan samenvallend met een volledige maansverduistering, door AnneJelena
 
 
Actueel
Lichtvenster nr. 1- 2018
maandag 29 januari 2018 - Een Blauwe, Super Volle Maan samenvallend met een volledige maansverduistering, door AnneJelena


Een Blauwe, Super Volle Maan samenvallend met een volledige maansverduistering

door AnneJelena

 

Het is maandag 29 januari 2018, de eerste dag van de vijf dagen durende Volle Maan periode in Leeuw op 31 januari, een Super Volle Maan en een Blauwe Volle Maan, samenvallend met een volledige maansverduistering. Het exacte tijdstip van de Volle Maan is om 14:27:46 uur.
Een tijdstip waarop wereldwijd mensen in meditatie zullen gaan om vrede en harmonie op te roepen voor planeet aarde en al haar bewoners, maar ook om alle oude contracten te verbreken die de ziel gevangen houden, contracten die ooit bewust dan wel onbewust in het verleden zijn aangegaan en de ziel binden, om na deze bewuste verbreking vrij en met een schone lei de toekomst binnen te kunnen gaan.


Op 2 februari gaan we vervolgens de Aquarius Poort door op de aslijn van Leeuw/Aquarius. Deze Poort staat in verbinding met de Volle Maan en de volledige maansverduistering van 31 januari en staat lijnrecht tegenover de 8/8 Leeuwenpoort van 2017, die onder grote invloed stond van de zonsverduistering op 18 augustus 2017.

Dit soort kosmische gebeurtenissen hebben altijd een diepe invloed op alle leven, dus ook op de mens. Zo bracht de augustus Leeuwenpoort veel chaos voort, die ons dwong naar binnen te keren en op zoek te gaan naar waarheid, oorzaak en gevolg. De komende Aquarius Poort van 02-02-2018 zal hetzelfde van ons verlangen, maar deze zal ons meer tot manifestatie laten brengen, tot het uitdrukken van onze innerlijke verworvenheden in de uiterlijke wereld. Dat kan voor de een,  een heerlijk avontuur betekenen, maar voor de ander het grimmige tegendeel. Het ligt er maar aan in hoeverre hart en ziel zich hebben ontwikkeld vanuit de lagere lagen van deze dimensie tot in de hogere.

Vanaf 21-12 2017, eigenlijk al vanaf 11/11 2017 ontvangen we via onze zon grote plasmagolven vanuit de Centrale Zon, die het doel in zich dragen het bewustzijn van alle leven in dit zonnestelsel te veranderen. Hele hoge energie waaraan we al lang niet meer gewend zijn, en waarvan we sinds de val van Atlantis en de in quarantaine zetting van onze planeet zo’n 26.000 jaren geleden al zijn afgesloten.Of deze plasma energie nu te hoog is, te sterk drukkend is of pijn veroorzaakt, deze ontladingen kunnen in verband met het voortbestaan van deze planeet niet meer worden stopgezet. Wij bewoners kunnen ons dan ook nog wel als onontwaakte en onderdrukte slaven en vervuilers blijven gedragen, maar Bron’s schepping moet voortgaan en in stand worden gehouden en kan zich niet permitteren een gat te laten vallen in dit zonnestelsel, omdat planeet aarde het niet meer trekt en te ver in verwoesting en verval is geraakt.

Velen dromen van de shift… van de Nieuwe Aarde… van een Hemel op aarde… maar ik ben graag een nuchtere lichtwerker en als ik de wereld in ga en zie wat de mens allemaal aan troep op moeder aarde van zich heeft afgesmeten, dan denk ik heel nuchter: *Zijn de mensen in staat de vijfde dimensie in te gaan? Zullen ze die dan ook niet zo vervuilen?*

Wandel eens in onze prachtige bossen, helemaal gratis en voor niets van de Bron geschonken gekregen voor de zuivering en de bekrachtiging van onze broodnodige lucht, voor onze rust en ons welzijn, en kijk eens wat de mens daar allemaal vertrapt en van zich wegsmijt.

Kijk bewust naar onze prachtige zeeën, oceanen, meren, rivieren en stranden. Een grote totaliteit aan vergiftigde plasticreservoirs hebben we ervan gemaakt en dumpreservoirs voor onze afgedankte chemicaliën en metalen.

Kijk naar moeder aarde zelf, hoe ze vergiftigd en gesloopt is, hoe ze volkomen leeggeroofd is van al haar bodemschatten en innerlijk uit haar voegen is geslagen door onderaardse atoomproeven en boringen. En dat alles voor de enorme hebzucht van het wezen mens.

Laten we niet alleen met de vinger wijzen naar de cabal, die ons daarvoor gebruikt en hersenspoelt, maar laten we vooral nu, na de ontvangst van zoveel bewustzijnsverhogende plasmagolven eens kijken naar onszelf, hoe wij daar zelf aan meewerken. Laten we de eigen begeerten eens diep onder de loep nemen.

Laten we eens eerlijk en bewust voor onze kasten gaan staan, hoe daar een overbodig teveel in hangt of ligt aan kleding, overkleding, onderkleding, schoenen, laarzen, sieraden en andere accessoires. Laten we het interieur van onze woningen eens bekijken, onze tuinen, zolders en garages……. Hoeveel aan bodemschatten, lucht en watervervuilende technologieën hebben we voor onze eigen teveel aan begeerten opgeëist?

Hoe bewust ga je dagelijks met de energieën in, op en rondom moeder aarde om? Zie je niet hoe ze volledig aan haar einde is…… met afschuw kan ik kijken naar de ellenlange, stinkende files in de zomer richting zuiden, naar gebieden die het klimatologisch toch al zo zwaar hebben. Reizen is heerlijk, maar zou meer gespreid moeten gebeuren. En dat gebeurde ook weer in de afgelopen maanden richting de wintersportgebieden. Zelfs een kind kon nagaan dat een dergelijke volksverhuizing niet goed kon gaan in de huidige klimatologische chaos en dat velen vast zouden komen te zitten. Ook hier geldt, reizen is heerlijk, maar zou meer gespreid moeten gebeuren. De verzekering dekt de schade? Neen, het collectief door verhoogde verzekeringsprijzen en moeder aarde helemaal.


Zou iedereen maar eens de tijd en de aandacht nemen om het eigen lichaam als het lichaam van moeder aarde in te gaan voelen. Om in zichzelf de atoomexplosies te voelen, alle vervuilingen en vergiften, alle razende en vervuilende auto’s, treinen, en motoren over je heen te voelen razen terwijl je verlangt naar rust om te kunnen herstellen. De boringen tot diep in je lijf, het leeghalen van alle voorraden van onder je huid, het vervuilen van je huidoppervlak met afvalstoffen, kauwgom, uitlaatgassen en chemicaliën. Lawaaiige en vervuilende vliegtuigen door en rondom je hoofd en longen, en tal van satellieten rondom je heen,  die je het uitzicht op de rest van de schepping benemen en je doorstralen met hun ziekmakende straling ……. We zouden het geen vijf minuten volhouden.

Is een verlangen naar de shift, naar een Nieuwe Aarde dan eigenlijk wel gerechtvaardigd en reëel als we er nog steeds aan meewerken om dit ziekmakende geheel in stand te houden? Vanuit gemakzucht, begeerte, ziekelijk koopgedrag? Kunnen we ons nog wel verschuilen achter de smoes *onbewust*, terwijl de aarde en de bewuste enkelen die op haar leven zoveel waarschuwingstekens afgeven?

En wat heeft dit alles ons gebracht?
Vergiftigde en kunstmatige voeding… vergiftigde en vervuilde lucht… vergiftigd en vervuild water… zieke en vervuilde lichamen… een krachtloze, vervuilde aardbodem… en tal van oplichters die dit alsmaar erger maken door deze hele keten nog zwaarder te belasten en te vervuilen voor eigen gewin, met ons als domme volgers.

En dat terwijl er helemaal geen klimaatopwarming is…. Integendeel… de uitgevlogen chemtrails blokkeren het zonlicht alsmaar meer, zorgen voor alsmaar meer afkoeling, regen, sneeuw, stormen, orkanen en luchtvervuiling. De mensheid is niet eens de ware vervuilers… de ware vervuilers  strijken met hun vervuilingen alles op wat ze maar op kunnen strijken, want wij worden door hun vazallen opgezadeld met de uit hun duim gezogen verhoogde milieubelastingen en verzekeringspremies om alle door hun veroorzaakte chaos op te ruimen en te vergoeden. Wie lacht niet die het hele spel doorziet, als het niet zo intens en intens slecht was.

En zo gaan er op 31- 01, 02- 02, 15- 02 en 21- 03 wederom grote kosmische poorten open, om nog veel meer plasma energie van de Centrale Zon hier binnen te brengen, met de bedoeling de mens krachtiger te maken, verder te doen ontwaken en tot actie te brengen. De tijd van inkeer is geweest vanaf 08-08-2017 tot de dag van vandaag en vanaf 02-02-2018 gaan we tot de zomerzonnewende in de maand juli van dit jaar een tijd van grote opschudding en actie in. Een tijd die voor velen wel eens niet gemakkelijk kan gaan worden.

Is de tijd van inkeer onvoldoende gebruikt, dan zal de inkeer en het inzicht dat voortgebracht had moeten worden, nu in volle actie worden opgeroepen.  Dat betekent dat velen nu in korte tijd moeten gaan inzien, loslaten, onthechten en veranderen…… van alles waarvan zij dachten dat het waarheid was en het fundament onder hun leven…. Of ze er klaar voor zijn of niet. Dat zal enorme schokken gaan veroorzaken in veler levens, opvattingen, meningen, overtuigingen en contacten. Alles zal los en opgeschud gaan worden. Het kan niet anders meer, want te veel mensen zijn nog in diepe slaap, zeg maar coma……


Alle luchtbellen, alle illusies zullen vanaf nu versneld worden doorgeprikt…. De sociaal/maatschappelijke, de economische, de wetenschappelijke, de onderwijskundige, de religieuze,  en ook de spirituele……. Geen onwaarheid en onwaarachtigheid zal overeind blijven staan. Naar mijn gevoel wordt de mensheid de komende periode nog een laatste, enorme kans geboden om te ontwaken en vrij te komen vanuit haar nu al 26.000 jaren durende gevangenis en quarantaine….. Dit kan worden opgepakt of niet.

Die periode zal echter niet lang kunnen duren, want op 21-12 2017 is de derde dimensie losgekoppeld van de hogere, omdat de derde dimensie uitgezuiverd en geleegd moet worden om een volkomen nieuwe levensgolf te gaan dragen en ontvangen. Wij zijn voorbestemd om te gaan verhuizen en het zal  van ieders persoonlijke bewustzijn afhangen, waar we terecht zullen komen om verder te gaan.

In de voor ons onzichtbare werelden strijden tal van Lichtkrachten om ons en planeet aarde te bevrijden uit de volhardende klauwen van onze bezetters, die de planeet nog steeds niet vrij willen geven en de hunne willen blijven noemen. Wij moeten dringend stoppen deze bezetter van geld en onze energie en inspanningen te voorzien. We moeten ons durven losmaken van het systeem en voor onszelf en elkaar gaan staan. Uit zuivere Liefde, vrede, balans, harmonie, respect, eerlijkheid, openheid, eenheid en creativiteit moet onze wapenrok zijn opgebouwd.

Ga ervoor lieve mens. Ben volkomen ontwaakt en trek deze wapenrok aan, want geloof me de situatie op deze planeet is ernstig, heel ernstig en moet zo snel mogelijk worden omgekeerd. Er is volop hulp vanuit de onzichtbare dimensies, maar wij die hier nu zijn, zijn geïncarneerd in rokken van stof om het Liefde/Licht op Aarde te verankeren. Dat kunnen zij niet zonder stoflichaam… dat moeten wij doen.

Er zitten teveel lichtwerkers op hulp van buitenaf te wachten , passief… en daarmee al hun lichtenergie aan de schaduwkrachten weggevend, terwijl wij hier de lichtkrachten zijn die er voor onze geboorte geheel vrijwillig voor gekozen hebben, om het bevrijdende en bewustzijnsverhogende werk voor deze tijd op onze schouders te nemen. We kunnen en mogen niet langer verwachten dat anderen het wel zullen doen, want die anderen zijn wijzelf.

Laten we ons iedere dag, aan het einde ervan, eens afvragen hoeveel tijd we die dag gestoken hebben in het in stand houden van het oude systeem dat zo snel mogelijk moet verdwijnen, en hoeveel tijd we die dag besteed hebben aan oproepen en het tevoorschijn laten treden van de Nieuwe Aarde. Het zal de geest verhelderen en het bewustzijn verhogen en verruimen. Daar moeten we de komende tijd voor gaan, zo snel en zo veel mogelijk


Ik wens alle lezers een gloedvolle, heldere beleving van de Volle Maan en van de 02-02 poort toe, zo de Gouden Eeuw van Aquarius in,  en graag tot de volgende keer die niet al te lang zal duren omdat er zoveel staat te gebeuren wat het schrijven waard is.

Love/Light en Light/Love

AnneJelena

Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op Triodosbankrek. NL 53 TRIO 0338 4263 61,  onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.

Graag tot de volgende keer.....Shlama Alakhoom Amakh

  AnneJelena
unifying healer/teacher/student/ coach en inspirator

 

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: info@lightinaction.net of bellen naar telefoonnr. 0591-851871 

Praktijkadres: Aelderstraat 54C, 7854 RS te Aalden  

 

  

« naar alle berichten