Home
  Wie zijn wij
  Lichtvensters
  Praktijk Light in Action
  Sisters of the Rose
  Studies en Healingen 2018
  Het Creatief Atelier
  Activiteiten 2018
  Agenda
  Contact
•   Lichtvenster nr. 16 - 2017
  2018...numerologisch een 11 jaar... een jaar van Verlichting. door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 15 - 2017
  December...maand van het ultieme Licht...maand van verlichting door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 14 - 2017
  Vervolmaking van 24 strengen DNA
 
 
Home

 

 

Ho’oponopono lief mens...
Heel hartelijk welkom op deze site.
Fijn elkaar hier te ontmoeten en met elkaar  te kunnen uitwisselen.
Mijn naam is AnneJelena, Unifying healer, teacher, coach en inspirator.


  Mariam

Oorspronkelijk is deze website opgezet om met elkaar ervaringen te delen en uit te wisselen op weg zijnde naar de grote Shift van december 2012.
Inmiddels zijn we vijf jaren verder. Vijf jaren van buffelen. Vijf jaren van het herkennen, erkennen, verwerken, loslaten en onthechten van al het oude dat ons niet meer dient, en dat niet met ons mee kan omdat het niet past in de Nieuwe Tijd.

Velen van ons zijn de afgelopen jaren heel druk geweest om het oude bewustzijn van oorlogsvoering, bloedvergieten, haat, wrok, jaloezie, honger, armoede, ziekte, extreem materialisme en zelfs het sterven helemaal los te laten en de daardoor vrij gekomen ruimte in ons bewust Zijn daarentegen in te vullen en te voeden met Harmonie, Balans, Vrede, Vreugde, Geluk, Gezondheid, Welvaart, Overvloed, Kunst, Muziek, Dans, Creativiteit, Scheppen, Zelfmeesterschap en Onsterfelijkheid.


Zo je denkt en voelt ben je, met wat je denkt en voelt vul je de realiteit om jezelf heen in, en dat doen velen van ons nu op geheel nieuwe wijze in collectieve eenheid met elkaar, maar  wèl vanuit ieders individuele, hoger/bewuste, nieuwe identiteit.

De dwingende en op angst gebaseerde kleine wil van ons lagere ego hebben velen van ons inmiddels weten los te laten, waardoor de wereldwijde chaos uiteindelijk zal gaan afnemen, omdat wij ons meer en meer over zullen geven aan de Hogere Wil en de Hogere Leiding van ons Hoger Zelf, die op de Hogere Dimensies en de Werelden van Eenheid van de Bron van Schepping is afgestemd.


Die verschuivingen binnen in ons  alsook binnen in Moeder Aarde zullen grootse veranderingen gaan opleveren op zowel de fysieke, emotionele, mentale en spirituele niveaus van ons menselijke bestaan, alsook op  die van Moeder Aarde.


Al dat loslaten en onthechten van het oude is als een soort rouwproces. Het doet pijn en roept angsten en onzekerheden op, die op hun beurt weer klachten en ongemakken in  onze lichamen en die van Moeder Aarde veroorzaken.
De alom heersende chaos spiegelt ons dit wereldwijd.
Alle oude structuren die niet op het Liefde/Licht van de Nieuwe Tijd zijn afgestemd, en daarop niet zijn gefundeerd, vallen uiteen en desintegreren, om vervolgens geheel in het niets op te lossen.

Er gaat vanuit dit ingewikkelde proces van transformatie en transmutatie een geheel Nieuwe Wereld  tevoorschijn komen, Helemaal door ons zelf samengesteld en gecreëerd vanuit alle eerdergenoemde, goede eigenschappen waarmee we ons nieuwe bewustzijn nu aan het voeden zijn.

Er wordt nogal wat van ons verwacht,
Een totale ommekeer van leven en bestaan, van voelen, denken en handelen.
Op het onbewuste niveau zijn we  allemaal met dit kosmische plan akkoord gegaan, maar in de wereld van ons huidige dagbewustzijn heersen er zoveel extern lawaai en zoveel afleidingen en verplichtingen, dat we ons nauwelijks nog herinneren wat we met de Kosmos zijn overeengekomen, laat staan dat we eraan toe komen om onze afspraak waar te maken.

Maar de tijd dringt.

De wereld lijkt meer en meer in onbalans en disharmonie te raken door de tegenwerkende invloeden van de schaduwkrachten die helemaal niets van een Nieuwe Wereld moeten hebben. Het is dus meer dan wenselijk dat we elkaar goed wakker maken en bij de les houden, en dat we elkaar ondersteunen en voorthelpen.

Mijn eigen proces is begonnen in 1987, kort na de Harmonische Convergentie, vanaf het moment dat mijn Hogere Zelf me op innerlijk luide en heldere wijze aangaf dat ik wel eens voort mocht maken omdat ik nog maar weinig tijd had.
Vanaf dat moment is mijn leven als in een rollercoaster gaan verlopen.

Heel eerlijk gezegd… had ik alles vooraf geweten, dan weet ik niet of ik de moed wel had gehad het Pad te gaan. 
Velen moeten nog gaan beginnen het Pad te lopen en vanuit ervaring wetend hoe moeilijk en zwaar het kan zijn, wil ik daar graag bij helpen.

Dat heb ik gemeend te kunnen doen door het schrijven van Lichtvensters
(zie voor meer info »»»»»»» ).
Het organiseren van: Meditatie / Healing en Bewustzijn Bijeenkomsten, afgestemd op de Nieuwe Tijd.
(zie voor meer info: »»»»»»») 
Werkzaamheden in  Praktijk Light in Action, die volledig in overeenstemming worden uitgevoerd met de helende en bewustzijnverhogende Energieën van de Hogere Dimensies
(zie voor meer info: »»»»»»»»)
en via het ontdekken en ervaren van ons Hogere Zelf vanuit zelfwerkzaamheid in het Creatieve Atelier.
(zie voor meer info: »»»»»»»)

We ontvangen van God
We geven aan de mensheid
We houden niets voor onszelf

Voor meer info over wie wij zijn: ( zie »»»»»»»)

Weet Wie JE BENT
Weet waar Je vandaan komt
Ken Je doel van Bestaan in het hier en nu
Heb Jezelf en elkander Lief
Weet, JE BENT GOD, want
Je draagt God in je Hart
Ontwaak en creëer
Alles wat GOED IS voor Jou en voor Alles en Iedereen.

I Love You All

 


Laat je aanraken door de Nieuwe Energie…
Laat je implementeren met de Nieuwe Energie...

https://www.youtube.com/watch?v=oXMoCm7GzKI

Enya - Water Shows the Hidden Heart in 432 Hz.
(Goddess Energy)

Graag tot ziens op een of meerdere van genoemde activiteiten.

In Liefde, Licht en DankbaarheidAnneJelena
  Unifying healer, teacher, student,coach en inspirator


Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang van in dat deze vorm van energie en woorden van positiviteit zoveel mogelijk de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief door middel van een financiële ondersteuning op Triodosbankrek. NL 53 TRIO 0338 4263 61,  onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.