Home
  Wie zijn wij
  Lichtvensters
  Praktijk Light in Action
  Sisters of the Rose
  Studies en Healingen 2018
  Het Creatief Atelier
  Activiteiten 2018
  Agenda
  Contact
•   Lichtvenster nr. 9 - 2018
  heet...heter...Heetst...Hoog...Hoger...Hoogst, door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 8 - 2018
  De Zon krimpt en de Aarde zet uit... door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 7 - 2018
  Krachtige, Kosmische Zonnestromen in mei 2018, specifiek voor Lichtwerkers. door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 6 - 2018
  Volgende zonnestromingen, nog sterker dan de vorige. door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 5 - 2018
  Krachtige energieverschuivingen op de kosmische agenda, door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 4 - 2018
  De wet orgaandonatie een feit...dood nu meer waard dan levend? door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 3 - 2018
  Grote omwenteling vanaf half maart 2018, door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 2 - 2018
  maart 2018, een maand vol kosmische evenementen, door AnneJelena
 
•   Lichtvenster nr. 1- 2018
  Een Blauwe, Super Volle Maan samenvallend met een volledige maansverduistering, door AnneJelena
 
 
Home

 

 

 

Ho’oponopono lief mens...
Heel hartelijk welkom op deze site.
Fijn elkaar hier te ontmoeten om met elkaar te kunnen uitwisselen.
Mijn naam is AnneJelena/Jelina Light,
Unifying healer, teacher, student, coach en inspirator.


Mariam

Oorspronkelijk is deze website opgezet om met elkaar ervaringen uit te delen en uit te wisselen op weg zijnde naar de grote Shift van december 2012.
Inmiddels zijn we zes jaar verder. Zes jaar van buffelen. Zes jaar van herkennen, erkennen, verwerken, loslaten en onthechten van al het oude dat ons niet meer dient, en dat niet met ons mee de Nieuwe Tijd in kan, omdat het daar niet past.

Velen van ons zijn de afgelopen jaren heel druk bezig geweest, het oude bewustzijn vanl oorlogsvoering, bloedvergieten, haat, wrok, jaloezie, honger, armoede, ziekte, extreem materialisme en zelfs het sterven helemaal los te laten, en de daardoor vrij gekomen ruimte in ons bewustzijn in te vullen en te voeden met; Harmonie, Balans, Vrede, Vreugde, Geluk, Gezondheid, Welvaart, Overvloed, Kunst, Muziek, Dans, Creativiteit, Scheppen, Zelfmeesterschap en Onsterfelijkheid.


Zo je denkt en voelt ben je, met wat je denkt en voelt vul je de realiteit om jezelf heen in, zeker nu… in de grote golven van vernieuwende plasma-, photonen en kwantum energieën, die vanuit de grote Centrale Zon over ons uit worden gestort.

Door deze nieuwe energieën laten we ons kleine, beperkende en oude ego los en laten we ons in volle overgave leiden door het bewustzijn van ons Hogere Zelf.


Al deze veranderingen en verschuivingen binnen in ons,  alsook binnen in Moeder Aarde zullen grootse veranderingen gaan opleveren. Veranderingen op zowel de fysieke, emotionele, mentale en spirituele niveaus van ons menselijke bestaan, alsook op  die van Moeder Aarde.


We verkeren door het loslaten en onthechten van al het oude in een soort rouwproces, terwijl we ons tegelijkertijd in de zwangerschap bevinden van het ontstaan van ons Nieuwe Lichtlichaam. Daardoor zijn zowel pijn, angsten, chaos en onzekerheden ons deel, maar ook tal van klachten en ongemakken in  al onze lichamen en in die van Moeder Aarde,  door de ombouw van onze oude koolstofstructuur naar de nieuwe, meer Kristallijnen Lichtstructuur.

Vanuit een ingewikkeld proces van transformatie en transmutatie zal er een geheel Nieuwe Wereld  tevoorschijn komen
, Door ons zelf samengesteld en gecreëerd vanuit alle goede eigenschappen waarmee we ons nieuwe bewustzijn nu aan het voeden zijn.

Een totale ommekeer van leven en bestaan, van voelen, denken en handelen zal het resultaat zijn.
Dagen van niet functioneel zijn, van alleen maar kunnen slapen en plat liggen zal dit vragen, omdat de ombouw naar een nieuw kristallijnen Lichtlichaam alle energie zal vragen.
Het lichaam verandert, het functioneren van het lichaam verandert, en proberen volgens het oude programma te leven zal het vermoeide en lamlendige gevoel alleen maar erger maken en de transformatie doen vertragen.

Emotionele Hoog- en Laagstanden zullen elkaar in rap tempo afwisselen en het geheugen, met name het korte termijn geheugen zal ons dikwijls in de steek laten, omdat we in plaats van voornamelijk uit ons hoofd te functioneren nu toe moeten groeien naar een functioneren vanuit het hart, vanuit onze zintuigen en onze intuïtie

Velen hebben besloten dit Pad te lopen en vanuit ervaring wetend hoe moeilijk en zwaar het kan zijn, wil ik daar graag bij helpen.

Dat heb ik gemeend te kunnen doen door het schrijven van Lichtvensters
(zie voor meer info »»»»»»» ).
|
Het organiseren van: Meditatie / Healing en Bewustzijn Bijeenkomsten, afgestemd op de Nieuwe Tijd.
(zie voor meer info: »»»»»»») 

Werkzaamheden in  Praktijk Light in Action, die volledig in overeenstemming worden uitgevoerd met de helende en bewustzijnverhogende Energieën vanuit de Hogere Dimensies en daarnaast als aanvulling daarop met de nieuwe plasma ontladingen via  Tesla’s Bio Plasma Wave Transmissie
(zie voor meer info: »»»»»»»»)

en via het ontdekken en ervaren van ons Hogere Zelf vanuit zelfwerkzaamheid in het Creatieve Atelier.
(zie voor meer info: »»»»»»»)

 


Laat je aanraken door de Nieuwe Energie…
Laat je implementeren met de Nieuwe Energie...

Graag tot ziens op een of meerdere van genoemde activiteiten.

In Liefde, Licht en DankbaarheidAnneJelena/Jelina Light
  Unifying healer, teacher, student, coach en inspirator


Spreekt de inhoud van deze website je aan en zie je er ook het belang ervan in dat zoveel mogelijk positieve en bewustzijnsverhogende woorden en daden de ether in moeten worden gedragen, ondersteun dan alsjeblieft dit initiatief via financiële ondersteuning op Triodosbankrek. NL 53 TRIO 0338 4263 61,  onder vermelding van; *donatie website LightinAction*. Onze dank daarvoor is groot.